Analyse
Voorbije beursweek 2 jaar geleden - vrijdag 26 februari 2016

Alweer een volatiele week. De indexen evolueren in functie van de olieprijs en het nieuws bekendgemaakt door diverse bedrijven.

Vrijdagmiddag klom de Stoxx Europe 50 met 2 % op weekbasis. De S&P 500 ging er deze week met 1,7 % op vooruit terwijl de Bel 20 afklokte op 1,1 %.

 

Begin deze week boerde de olieprijs verder achteruit toen Iran bevestigde zijn productie niet te zullen bevriezen.
Verder werden de resultaten van een aantal bedrijven door de markten enthousiast onthaald. Dit was het geval voor Peugeot (houden), Bell (houden), Airbus (verkopen), Deutsche Telekom (verkopen) en Kraft (houden).
Overigens blijven de sectoren die rechtstreeks afhangen van de evolutie van de wereldconjunctuur onder druk: de oliesector (+0,6 %), de grondstoffensector (+0,6 %) en de autosector (-2 %).

 

– Ackermans & van Haaren (houden) boekte in 2015 een winststijging van 33 % en werd hierbij eens te meer geboost door zijn baggeractiviteiten (via DEME voor 100 % in handen van CFE), het recordresultaat van zijn belangen in de bankensector en de versnelde activiteit in de vastgoedtak.
– Aedifica (verkopen) maakte halfjaarresultaten bekend op 31/12 die geen verrassingen inhielden. De vastgoedvennootschap bevestigt haar dividendvooruitzicht voor het lopende boekjaar en mikt op overnames in Nederland, waar ze tot op heden nog niet aanwezig is.
– Axa (kopen) maakte voor 2015 een nettowinst bekend die dankzij een puik 4e kwartaal lichtjes boven onze verwachtingen uitkwam. De groep blijft solide en keert dan ook een dividend uit van 1,10 EUR bruto. Overigens lijkt dit dividend ons voor de volgende jaren niet bedreigd. We trekken onze ramingen lichtjes op.
– Bekaert (houden) maakte een goed resultaat bekend voor 2015. De verkopen zakken met 3 % (vergelijkbare basis), maar dat is vooral het gevolg van de daling van de grondstoffenprijzen die verrekend werd in de verkoopprijzen. De marges dikken opnieuw aan en overtreffen hierbij onze verwachtingen. De groep voorziet dat deze tendens zich in 2016 zal verderzetten. Azië doet het in het 2e halfjaar duidelijk beter. De winst per aandeel ligt 8 % boven onze ramingen (1,83 EUR). Het dividend gaat hoger, tot 0,66 EUR netto. We trekken onze ramingen op.
– CFE (houden) kondigde voor 2015 een omzetdaling aan van 7,7 %. Dit is minder goed dan voorzien. In de baggertak (die het meest bijdraagt tot de winst) boerden de verkopen met 5,5 % achteruit. Dit woog op de marges, die onder de verwachtingen blijven. De winst klom echter met 9,4 % tot 6,91 EUR per aandeel (minder dan we hadden voorzien). Verder is het orderboekje in de baggeractiviteiten goed gevuld. De groep trekt haar dividend op tot 1,75 EUR, wat boven onze verwachtingen is.
– Deceuninck (houden) maakte een resultaat conform de verwachtingen bekend. In 2015 kon de groep na een fraai 3e kwartaal nog een solide groei boeken in het 4e kwartaal (verkochte volumes: +5,6 %; omzet: +8,2 % zonder overnames). In de VS blijft Deceuninck goed presteren. Ook zet het herstel in Europa zich mooi verder. Over het hele jaar klom de omzet met 16,6 % (of 7,3 % zonder de overname van het Turkse Pimas in het 4e kwartaal 2014). Overigens boerde de winstgevendheid vooruit: de marges bereikten opnieuw het niveau van 2013 (een tendens die zich volgens ons zou moeten voortzetten). De nettowinst steeg met 27,6 % tot 0,10 EUR per aandeel. Het brutodividend werd met 25 % opgetrokken, tot 0,0183 EUR netto.
– Delta Lloyd (houden) brengt zijn 30,2 %-belang in de Nederlandse Van Lanschot bank naar de beurs. Daardoor zal de kapitaalverhoging die de verzekeringsmaatschappij in maart wil doorvoeren om haar solvabiliteit op te krikken, kleiner zijn dan gevreesd. Toch zal de verwatering voor de bestaande aandeelhouders aanzienlijk zijn. Als zoethoudertje belooft Delta Lloyd wel in 2016 en de volgende jaren een dividend uit te keren. Volgens ons is het ergste leed nu wel geleden, al valt een nieuwe kapitaalverhoging in de toekomst niet helemaal uit te sluiten.
– D’Ieteren (verkopen) boekte een stijging van de courante winst van 31,9 % (voor belastingen) en overtrof zo zijn eigen doelstelling voor 2015 (+20 à +25 %). Maar zonder de tak autoruiten in Brazilië (ondergebracht in joint venture) en in China (stopgezet) is de courante winst met slechts 20,6 % geklommen. De winst overschrijdt onze verwachtingen vooral in de autoverkopen (er werden meer duurdere auto's verkocht). Toch blijven we voor 2016 niet zo optimistisch gestemd (D’Ieteren voorziet een stabiele winst, voor belastingen en zonder uitzonderlijke elementen).
– Elia (houden) maakte een resultaat bekend dat geen verrassingen inhield. Zoals voorzien gaat het brutodividend amper hoger. En netto (rekening houdend met de roerende voorheffing van 27 %) blijft nog slechts 1,1242 EUR over. Voor 2016 blijft de groep als gevolg van de aanhoudend lage rente, voorzichtig wat haar winstvooruitzichten betreft, al is een lichte stijging mogelijk dankzij de nieuwe tarievenregeling.
– Engie (kopen) sloot 2015 af in het rood als gevolg van aanzienlijke waardeverminderingen. De groep investeert in groene energie en in nichemarkten, en overweegt om activa af te stoten die over minder potentieel beschikken. De groep zal het dividend handhaven op 1 EUR bruto voor 2015 en 2016 maar verlaagt het tot minimum 0,70 EUR voor 2017 en 2018 (gezien de moeilijke conjunctuur).
– Home Invest Belgium (we wijzigen ons advies van verkopen naar houden) zag zijn huurinkomsten in 2015 dalen, maar kon wel belangrijke meerwaarden op de verkoop van vastgoed realiseren. Na het tussentijds dividend van eind 2015 volgt er nog een slotdividend van 0,1825 EUR. Het bruto jaardividend stijgt daardoor met 6,7 % (netto +5,7 %). De GVV toont zich optimistisch voor de toekomst en voorspelt hogere winsten en brutodividenden (daling netto door stijging van de roerende voorheffing van 15 naar 27 %).
– HSBC (houden) kondigde voor het 4e kwartaal 2015 een resultaat onder de verwachtingen aan en zal er bijgevolg volgens ons niet in slagen om zijn winstgevendheidsdoelstelling te bereiken zonder nieuwe heroplevingsmaatregelen te nemen. Vooral gezien in Azië (83 % van de winst) de groei vertraagt.
– Montea (verkopen) zag door de expansie in Nederland zijn winst in 2015 flink aandikken. Toch blijft de winst per aandeel nog altijd onder het peil van het startjaar 2007. Het nettodividend stijgt lichtjes tot 1,4819 EUR. In 2016 verwacht Montea een groei van haar portefeuille met bijna 20 %. De premie t.o.v. de intrinsieke waarde is buitensporig hoog.
– Nyrstar (houden) rondde zijn kapitaalverhoging af. De bestaande Nyrstar-aandeelhouders tekenden in op 83,56 % van de aandelen. Trafigura heeft nu 24,64 % van het kapitaal in handen en kon niet profiteren van de verkoop van de scrips om zijn belang boven de 30 % op te drijven. Een ontgoocheling voor de beleggers. Na een stijging van ±32 % maandag (ten gevolge van speculaties) is de koers weer snel teruggevallen tot 0,62 EUR.
– Peugeot (houden) maakte een resultaat bekend dat de markten enthousiast onthaalden. Daarnaast kondigde de autoconstructeur echter onzekere vooruitzichten aan. Ook zal hij nog aanzienlijke investeringen moeten doen om zijn ontwikkeling verder te zetten. Verder blijft de groep in omvang te beperkt om het tegen haar concurrenten op te nemen. Wel zal ze in april een nieuw groeiplan voorleggen.
– Proximus (houden) boekte in 2015 een resultaat conform onze verwachtingen en voorziet een lichte stijging in 2016. Het dividend blijft gehandhaafd op 1,10 EUR netto. Het aandeel evolueert in een sector waar een consolidatiegolf aan de gang is en heeft bijgevolg een speculatief kantje.
– RELX (houden) blijft veel winstgevender dan Wolters Kluwer (zie hieronder) en maakte een resultaat conform de verwachtingen bekend. Verder is de groep optimistisch over haar verdere evolutie in 2016.
– Saint-Gobain (houden) slaagde er ondanks een zeer contrastrijke economische omgeving in om in 2015 betere resultaten neer te zetten. De omzet steeg met 3,3 % en de winst met 35,9 % tot 2,32 EUR per aandeel. Het brutodividend blijft stabiel op 1,24 EUR. De bouwmaterialengroep kondigt voor 2016-2018 een nieuw kostenbesparingsplan aan en gaat voort met het project om de controle over het Zwitserse Sika te verwerven. Voor 2016 verwacht het opnieuw een hogere bedrijfswinst bij gelijkblijvende structuur en wisselkoersen.
– Van de Velde (kopen) maakte een resultaat voor 2015 bekend dat in lijn lag met onze verwachtingen. De winst per aandeel (zonder uitzonderlijke elementen die op het resultaat wogen) steeg met 20,7 % tot 3,10 EUR (maar werd gedrukt in 2015 door uitzonderlijke elementen). Zoals verwacht werd het overgrote deel van de liquiditeiten uitgekeerd als dividend. Ook zou de groep haar dividend in de toekomst moeten kunnen handhaven. Gezien het orderboekje voor de lente en de zomer verwacht de groep in 2016 een nieuwe recordwinst neer te zetten. We tippen op een dividend over boekjaar 2016 van 2,555 EUR netto (mooi nettorendement van 4,5%).
– Veolia Environnement (kopen) maakte voor 2015 een resultaat bekend dat overeenstemde met onze verwachtingen. Ook slaagde de groep erin om afgelopen jaar haar herstructurering af te ronden. Nu mikt ze op groei (door opnieuw te gaan investeren) en bevestigt ze haar doelstellingen voor 2018.
– Wolters Kluwer (verkopen) kondigde een resultaat aan boven de verwachtingen van de markt maar dat echter lichtjes onder onze verwachtingen uitkwam. Het dividend is dan weer conform onze ramingen (0,76 EUR bruto). De groep ziet 2016 rooskleurig in. Het dynamisme van de verkopen (+3 % op vergelijkbare basis) zet zich verder maar de koers houdt hier wel degelijk rekening mee.

 

Op de agenda

Maandag 29 februari: dividenduitkering van Novartis (2,70 CHF bruto), resultaat van Qrf, van Sioen; inflatie in de eurozone
– Dinsdag 1 maart: kwartaalresultaat van Barclays, dividenduitkering van Intel (0,26 USD bruto); werkloosheid in de eurozone
– Woensdag 2 maart: beleggersdag bij Exxon, dividenduitkering van Pfizer (0,30 USD bruto)
– Donderdag 3 maart: resultaat van Brederode, Delhaize en Ahold; economische indicatoren van de eurozone; dienstensector in de VS
– Vrijdag 4 maart: tussentijdse verklaring van Ascencio; werkloosheid in de VS

 

Deel dit artikel