Analyse
Economisch weekoverzicht 6 jaar geleden - dinsdag 21 juni 2011

VS, VK en China.

 

Verenigd Koninkrijk: geen rentestijging

De Britse inflatie klokte in mei af op 4,5 % (net zoals in april), en blijft daarmee een eind boven de streefdrempel van 3 % waarboven de Bank of England tekst en uitleg verschuldigd is voor het falen van haar beleid. In overleg met de regering werd beslist om de strijd tegen de inflatie naar de achtergrond te verdringen en de prioriteit te leggen bij de gezondheid van de economie. En aangezien de jongste berichten op dat vlak niet geruststellend zijn (daling detailhandel met 1,4 % tussen april en mei), komt er nog altijd geen renteverhoging.Verenigde Staten: herstel sputtert

Na de stagnatie van april is de Amerikaanse industriële productie ook in mei slechts met 0,1 % gestegen. De problemen in Japan verstoren nog altijd de autoindustrie (tekort aan bepaalde onderdelen) en vooral het aanhouden van de stagnatie is onrustwekkend omdat de jobcreatie, de gezinsconsumptie en uiteindelijk het economisch herstel in het gedrang komen. Joe Sixpack zit trouwens al met fors gestegen prijzen in zijn maag gesplitst: in mei steeg de inflatie tot 3,6 % (t.o.v. 3,2 % in april; 6 maand geleden bedroeg de inflatiestijging op jaarbasis amper 1 %). Het is dan ook te hopen dat de daling van de detailverkoop (-0,2 % in mei t.o.v. april) maar een accident de parcours was, want anders dreigt de Amerikaanse conjunctuurhorizon, die al niet helemaal wolkenvrij was, verder te versomberen.
.

China : hoge inflatie dreigt

In China liep de inflatie in mei op tot 5,5 %, een hoogtepunt sinds 2008. De monetaire autoriteiten, die sinds september de rente al vier keer hebben verhoogd, kunnen dus niet anders dan hun beleid verder te verstrakken. Bij de bekendmaking van het inflatiecijfer hebben ze trouwens meteen de verplichte reserves voor de banken verhoogd om de kredietverlening af te remmen. Dat zorgt er wel voor dat er minder geld in omloop is, maar anderzijds worden er door het wisselkoersbeleid van de politieke autoriteiten massaal yuans geïnjecteerd om de natuurlijke appreciatie van de munt tegen te gaan, wat de inspanningen van de monetaire autoriteiten dus ongedaan maakt. De investeringen nemen nog altijd een erg hoge vlucht en het gevaar voor een vastgoedzeepbel blijft reëel. De uitgaven van de gezinnen lijden onder de stijging van de prijzen. De export ervaart de wereldwijde vertraging aan den lijve en de Chinese economie steunt steeds meer op de (nu al buitensporige) investeringen als groeimotor. De komende kwartalen zal China wellicht een stevig groeitempo aanhouden, maar de volgende jaren dreigt de economische situatie te verslechteren.

Deel dit artikel