Analyse
Economisch weekoverzicht 7 jaar geleden - dinsdag 3 mei 2011

Het nieuws in de eurozone, in de VS, in de VK en in Rusland.

 

Amerikaanse groei neemt gas terug

Door gedaalde overheidsuitgaven en het opnieuw krimpen van de vastgoedinvesteringen bedroeg de economische groei in de VS slechts 1,8 % op jaarbasis in het eerste kwartaal (t.o.v. 3,1 % in vierd kwartaal 2010). Ondanks het flexibele fiscaal beleid en de erg lage leidende rente vertoont het herstel dus tekenen van kwetsbaarheid.
De werkloosheid mag dan al gedaald zijn tot 8,8 % van de actieve bevolking in maart, de arbeidsmarkt telt nog altijd 7,2 miljoen arbeidskrachten minder dan begin 2008. Ook de vastgoedprijzen blijven een dalende trend vertonen. De Case-Schiller-index, een barometer voor de prijzen van residentieel vastgoed in en rond 20 Amerikaanse grootsteden, liet in februari een daling optekenen van 3,3 % op jaarbasis. Argumenten genoeg dus voor de Fed om haar leidende rentevoet (tussen 0 en 0,25 %) nog geruime tijd ongemoeid te laten om de economie te stimuleren.

 

 

Europese inflatie hoger dan verhoopt

Volgens een snelle raming van Eurostat bedroeg de inflatie in de eurozone in april 2,8 % (t.o.v. 2,7 % in maart). Dat cijfer sterkt de ECB wellicht in haar beslissing om de leidende rente geleidelijk op te trekken en dat vooruitzicht ondersteunt de euro, die nu bijna 1,49 USD waard is. De werkloosheid in de eurozone bleef stabiel op 9,9 % in maart maar vertoont grote verschillen van land tot land. In Duitsland zakte het aantal werklozen onder de 3 miljoen maar in Spanje zaten 4,9 miljoen mensen zonder werk, een record sinds 1997. Het begrotingstekort in de eurozone klokte voor 2010 af op 6 % van het bbp, tegenover 6,3 % in 2009. Door de blijvend grote tekorten groeide de Europese schuldenberg met maar liefst 85,1 %.

 

Britse economie groeit opnieuw

De Britse economie liet in het eerste kwartaal een groei van 0,5 % optekenen (op kwartaalbasis). Een opsteker na de krimp van 0,5 % in het vierde kwartaal van 2010 maar de economie blijft kwetsbaar en de strenge bezuinigingen zullen de groei geen goed doen. De Britse consument lijkt zich bewust van de grote uitdagingen waarvoor zijn land staat en beseft ook dat de inflatiedruk zijn koopkracht uitholt: zijn vertrouwen staat op het laagste peil sinds 2009.

 

 

Rusland verhoogt leidende rente

De hoge inflatie (9,5 % in maart) baart de autoriteiten in Moskou zorgen en gezien de groei van 4,5 % op jaarbasis in het eerste kwartaal, kunnen ze het zich veroorloven om hun basisrente met een kwart procentpunt op te trekken (tot 8,25 %). De fiscale inkomsten evolueren gunstig en dankzij de hoge olieprijs moeten de overheidsrekeningen in de buurt van een evenwicht kunnen uitkomen in 2011. Dat geeft Moskou de kans om een aantal sociale maatregelen te versterken (bijv. de pensioenen te verhogen).

Deel dit artikel