Analyse
Economisch weekoverzicht 7 jaar geleden - dinsdag 26 april 2011

Overwicht van de recente gebeurtenissen en gevolgen op uw beleggingen.

 

Negatieve outlook voor Amerikaanse schuld

Kredietbeoordelaar Standard and Poor’s (S&P) veranderde zijn outlook voor de Amerikaanse overheidsschuld naar negatief. De rating zelf blijft voorlopig op AAA (hoogst mogelijke), net zoals voor Australië, Noorwegen, Duitsland en Zwitserland. Dat zijn echter landen met een gezond budgettair beleid die in staat zijn het evenwicht van de overheidsfinanciën te verzekeren en op (middel)lange termijn hun staatsschuld af te bouwen. Met een gemiddeld begrotingstekort van ruim 10 % van het bbp in 2009 en 2010 en een tekort dat ook dit jaar in die buurt zal eindigen, biedt de VS weinig hoop op beterschap. De Amerikaanse schuld, die dit jaar 100 % van het bbp zal bereiken, zal normaal blijven aanzwellen. De ratingbureaus worden vaak beschuldigd van favoritisme t.a.v. de VS en de démarche van S&P is dan toch een duidelijke inspanning om een onderscheid te maken tussen de VS en de bovengenoemde landen met een vlekkeloze solvabiliteit. Van een echte ratingverlaging is vooralsnog geen sprake, die zou ertoe kunnen leiden dat de VS hogere rentevoeten moet betalen op zijn schulduitgiften en zou onvermijdelijk wegen op de economie. Momenteel verhindert de Fed kunstmatig dat de rentevoeten op Amerikaans staatspapier te sterk stijgen door massaal zelf overheidsobligaties op te kopen.

 

Goudprijs en Zwitserse frank pieken

De goudprijs overschreed vorige week de kaap van 1500 USD per ounce. Door de outlookverlaging voor de VS en nieuwe hoogterecords van de rentevoeten op Portugese en Griekse obligaties, storten defensieve beleggers zich massaal op vluchtwaarden zoals goud en de Zwitserse frank. De CHF stond de voorbije decennia nooit hoger t.o.v. de dollar. 

 

Zweden trekt leidende rente verder op

Door de erg forse groei van de Zweedse economie (+5,5 % in 2010!) verhoogde de Zweedse centrale bank al voor de 6de keer sinds juli vorig jaar haar leidende rente. En wellicht zullen er nog meer rentestijgingen volgen, want we verwachten voor 2011 een groei van 3,5 %. De Riksbank verwacht dat haar leidende rente tegen het 1ste kwartaal van 2012 zal stijgen tot 2,5 % en tegen het 1ste kwartaal van 2013 tot 3,2 %. Dat zal de Zweedse kroon verder ondersteunen.

 

China poogt nog altijd economie af te remmen

China maakt zich zorgen over zijn groei van 9,7 % (door op termijn onhoudbare stijging van de vastgoedinvesteringen) en over de hoge inflatie (+5,4 % in maart). Het verhoogt dan ook zijn inspanningen om een oververhitting van de economie te voorkomen. Twee weken nadat Peking zijn basisrentevoet optrok tot 6,31 % verhoogt het nu (ook al voor de 4de keer in 2011) de verplichte reserves die banken moeten aanhouden (tot 20,5 % van de deposito's) en poogt het zo de kredietverlening af te remmen.

 

 

En uw beleggingen ?

Ondanks de recordrentevoeten op Portugese en Griekse obligaties bereikte de euro zijn hoogste punt van het jaar (ruim 1,46 USD). Wie – net zoals wij – vreest voor een verdere achteruitgang van de Amerikaanse financiën en ook niet gerust is op het verdere verloop van de Europese schuldencrisis, die kan obligaties kopen van landen met gezonde financiën en een beperkte schuldenlast. Tot dat selecte groepje behoren nog altijd Zwitserland, Denemarken, Canada en Zweden, die dan ook deel blijven uitmaken van onze defensieve portefeuilles. Door de stijging van de Australische en Nieuw-Zeelandse dollar zijn we geen koper meer van obligaties uit die landen. Zie onze portefeuillestrategie.

 

Door de onzekerheid rond de evolutie van de wereldeconomie, blijft goud een interessante diversificatie (5 % van uw portefeuille). U kunt erin beleggen via trackers zoals:
ETFS Physical Gold (ticker PHAU)
iShares COMEX Gold Trust (IAU)
Gold Bullion Securities (GBS).

Deel dit artikel