Analyse
Economisch weekoverzicht 7 jaar geleden - dinsdag 15 februari 2011

Duitse export, inflatie in China en in de VK.

 

Duitse export fors gestegen in 2010

Vorig jaar plukte de Duitse economie volop de vruchten van een dynamische buitenlandse handel. De Duitse export steeg in 2010 met 18,5 % t.o.v. 2009. Dankzij die uitstekende prestatie dikte het handelsoverschot aan van 138,7 miljard euro in 2009 tot 154,3 miljard in 2010. De verkoop naar niet-Europese landen steeg evenwel met 26 %, die naar de Europese partners "slechts" met 14 %. De sterke prestaties zijn dan ook grotendeels te danken aan de goede positionering van veel Duitse bedrijven in de groeilanden.

Bank of England duldt hoge inflatie

De Britse monetaire autoriteiten hebben op hun laatste bijeenkomst in februari hun beleid niet gewijzigd. De leidende rente bleef op 0,5 % en het programma om voor 200 miljard pond activa in te kopen bleef overeind. De Bank of England verhoogde ook haar inflatieverwachtingen. Die inflatie bedroeg in december al 3,7 % en zal de komende maanden wellicht uitstijgen boven de 4 %. Op korte termijn zal ze dus boven het inflatiedoel (2 %) van de centrale bank blijven, maar die verwacht dat de inflatiedruk op middellange termijn zal afnemen. Aangezien de economische activiteit nog altijd aarzelt (in het 4de kwartaal 2010 zelfs krimp) duldt de Bank of England momenteel de hoge inflatie (= stijging algemeen prijsniveau) en handhaaft ze haar erg tolerant beleid. De vraag is voor hoelang nog ...

China onmachtig tegenover inflatie

Om de inflatie te counteren heeft de Chinese centrale bank opnieuw haar leidende rente verhoogd (3de keer al sinds oktober). De hogere rentestand zal de investeringen afremmen (wat positief is gezien het gevaar voor een vastgoedzeepbel) maar dreigt ook de economische groei te smoren, nochtans de hoeksteen waarop de centrale autoriteiten hun strategie baseren. De economische dynamiek moet volgens de Chinese leiders immers voldoende werkgelegenheid creëren om de arbeidsmarktintreders op te vangen en sociale ontevredenheid te voorkomen. De rentestijging zal weinig impact hebben op de inflatie, die vooral wordt aangewakkerd door de voedselprijzen. En die laatste zitten stevig in de lift, deels door slechte weersomstandigheden en deels door onevenwicht tussen vraag en aanbod. De enige oplossing is om de yuan in waarde te laten stijgen, waardoor de import goedkoper zou worden. Op dit moment weigeren de autoriteiten dat scenario nog altijd omdat ze vrezen voor de competitiviteit van de economie, maar vroeg of laat zal China moeten kiezen tussen forse groei en prijsbeheersing.

Deel dit artikel