Analyse
Economisch weekoverzicht 7 jaar geleden - dinsdag 25 januari 2011

Van Duitsland tot Nieuw-Zeeland, maar ook in Brazilië, Polen en China.

 

Duitsland begint 2011 in bloedvorm

De Ifo-index, die peilt naar het Duitse ondernemersklimaat, bereikte in januari een recordhoogte. Het exportniveau blijft hoog en dankzij een dalende werkloosheid trekt de gezinsconsumptie aan, waardoor de bedrijven vertrouwen hebben in de toekomst. Ook de Duitse beleggers delen dat optimisme, want de ZEW-index, die peilt naar hun vertrouwen, bereikte een piek sinds juli 2007.

 

China : forse economische groei in  2010

De groei in China bedroeg in het vierde kwartaal 9,8 % en klokt daarmee voor heel 2010 af op 10,3 %. Met een bbp geraamd op ruim 4400 miljard euro bevestigt China zijn positie als 's werelds op een na grootste economie (na de VS en voor Japan). De private vraag stijgt gestaag, maar het zijn toch de industriële productie en de bouwsector die met een groei van ± 12 % op jaarbasis de belangrijkste groeimotoren blijven. Helaas overstijgt een dergelijk groeitempo het nochtans hoge potentieel van het land en is het gevaar voor een oververhitting van de economie reëel. Peking zal waakzaam moeten blijven om de inflatiedruk binnen de perken te houden, o.m. door de rente te verhogen en de kredietverstrekking te temperen. Ondanks eerdere inspanningen in die richting flirt de kredietgroei in China nog altijd met de 20 %, een onhoudbaar niveau dat laat vrezen dat een deel van dat kapitaal is gebruikt om overcapaciteit te creëren in o.a. de vastgoedsector.

 

Brazilië en Polen : rentestijging

- Om de inflatie te bestrijden (5,9 % in december) verhoogden de Braziliaanse monetaire autoriteiten de rente van 10,75 % naar 11,25 %. De maximale inflatiedoelstelling van 6,5 % kwam immers steeds meer in zicht.

- Ook de Poolse economie is in goede doen (groei van 4,7 % in het derde kwartaal) en de inflatie scheert hoge toppen (3,1 % in december), waardoor de monetaire autoriteiten in Warshau voor het eerst sinds juni 2008 hun leidende rente hebben verhoogd. Ook zij willen de inflatie immers tot elke prijs beneden hun vooropgestelde maximumlimiet houden, in dit geval 3,5 %. Dankzij de gunstige economische conjunctuur en de topvorm van buurland Duitsland zal de rente in Polen in 2011 wellicht nog verder stijgen.


 

Nieuw-Zeeland : inflatieopstoot

Door de btw-verhoging van 12,5 naar 15 % op 1 oktober, klokte de Nieuw-Zeelandse inflatie in het vierde kwartaal van 2010 af op 4 %. Ondanks die stijging van het algemene prijsniveau zal de centrale bank haar leidende rente wellicht ongewijzigd op 3 % laten. Enerzijds begon de kiwi-economie in het derde kwartaal te krimpen, anderzijds maken de monetaire autoriteiten zich zorgen over de dure kiwi-dollar, die op de competitiviteit van de economie dreigt te gaan wegen. Het land blijft wel relatief hoge rentevoeten bieden en kan prat gaan op gezonde overheidsfinanciën, maar door de overwaardering van de Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) mijden we beleggingen in deze munt.

 Deel dit artikel