Analyse
Economisch weekoverzicht 7 jaar geleden - dinsdag 7 december 2010

Nood breekt wet voor de ECB, vertraging Europees herstel, goede indicatoren in de VS.

 

Nood breekt wet voor de ECB

Nu de crisis in de eurozone aanhoudt, heeft de Europese centrale bank beslist om haar inkoopprogramma van overheidsobligaties op de secundaire markt voort te zetten om de opwaartse rentedruk te milderen. Oorspronkelijk slechts tijdelijk en voor beperkte bedragen, groeit die inkoop van schuldpapier dus steeds meer uit tot een permanente maatregel van ook steeds grotere omvang. Ook de terbeschikkingstelling van massale liquiditeiten aan de banken (tegen vaste en erg lage rentevoeten) werd nogmaals verlengd, dit keer alvast tot het einde van het eerste kwartaal van 2011. De inflatie klokte ook in november af op 1,9 % (net zoals in oktober) en het is dan ook logisch dat de ECB haar leidende rente handhaaft op 1 %. We verwachten trouwens niet dat daar snel verandering in komt.

 

Vertraging Europees herstel

Na een stijging van nog 1 % in het tweede kwartaal (op kwartaalbasis), groeide de economische activiteit in de eurozone in het derde kwartaal maar met 0,4 % meer. De piek van het herstel ligt dus al achter ons en de komende maanden mogen we hooguit hopen op een bescheiden groei. De groeicijfers voor 2011 lijken dus al bij voorbaat een achterstand te hebben op die van 2010. De vertraging van het herstel vertaalt zich ook in een verslechtering van de situatie op de arbeidsmarkt. De werkloosheidsgraad in de eurozone is in oktober gestegen tot 10,1 %, t.o.v. 10 % in september en 7,2 % aan de vooravond van de recessie. Sinds het begin van de crisis in 2008 zijn er maar liefst 4,7 miljoen werkloze Europeanen bijgekomen. Hoewel de werkloosheid globaal gestegen is op jaarbasis, stellen we wel een stagnatie vast in Frankrijk en Oostenrijk en een daling in Duitsland en Finland. Klein lichtpunt is ook dat het economisch klimaat in de eurozone nog wat verder verbeterd is in november, maar het zijn vooral de bedrijfsleiders die het beter zien zitten, de stemming bij de gezinnen blijft somber. Na twee dalingen op rij zijn de detailverkopen niettemin met 0,5 % gestegen van september tot oktober.

 

Goede indicatoren in de VS

Week na week lijkt de conjunctuurhorizon in de VS wat op te klaren, wat een mooi jaareinde laat verhopen voor de Amerikaanse economie. De ISM-index voor de productiesector is weliswaar lichtjes gedaald in november (van 56,9 naar 56,6) maar blijft nog altijd een eind boven de drempel van 50, de grens tussen groei en krimp. De industriële activiteit moet dus ook de komende maanden haar dynamiek kunnen behouden. Ook het moreel van de gezinnen gaat erop vooruit. Hun vertrouwensindex steeg van 49,9 in oktober tot 54,1 in november. Vooral de verbetering op de arbeidsmarkt geeft de Amerikanen moed. Na 172.000 nieuwe arbeidsplaatsen in oktober, kwamen er in november nog eens 39.000 banen bij. Misschien geen spectaculaire cijfers, maar toch goed genoeg om de gezinsuitgaven te ondersteunen.

 

Deel dit artikel