Analyse
Economisch weekoverzicht 7 jaar geleden - dinsdag 26 oktober 2010

Duits ondernemersvertrouwen, Brits besparingsplan, vertragende Amerikaanse economie, renteverhoging in China en slappe G20.

Tegenstrijdige indicatoren in Duitsland

De ZEW-index, die peilt naar het vertrouwen van de beleggers t.a.v. de Duitse economie, is in oktober lichtjes gedaald. De perceptie van de huidige situatie blijft goed maar de verwachtingen voor de komende zes maand boeren iets achteruit. De barometer voor het ondernemersklimaat, de ifo-index, bereikte daarentegen zijn hoogste niveau sinds mei 2007. De bedrijfsleiders zijn tevreden over de huidige economische situatie en hebben vertrouwen in de toekomst.


Kolossale besparingen in Engeland

De nieuwe regering van David Cameron houdt woord en stelde een besparingspakket van maar liefst 81 miljard pond voor tegen 2015. Een half miljoen ambtenarenbanen wordt geschrapt, er wordt fors gesnoeid in de sociale uitkeringen, zowat alle ministeries moeten het met een kleiner budget rooien … Kortom, men gaat voor de drastische aanpak, en dat is gezien de budgettaire urgentie ook nodig, zelfs al dreigt het plan de economische groei onderuit te halen. Cameron en de zijnen kunnen rekenen op de steun van de Bank of England, die haar erg soepele beleid zal voortzetten (lees : liquiditeiten in de markt zal blijven pompen) en ook de inflatiecijfers niet al te angstvallig in de gaten zal houden.


Groei in de VS vertraagt

Voor het eerst in een jaar tijd is de industriële productie in de VS gedaald (-0,2 % in september t.o.v. augustus). De daling was voorspeld door de recentste conjunctuurbarometers en toont aan dat het herstel afzwakt. Ook de benuttingsgraad van de productiecapaciteit daalde voor het eerst sinds juni 2009, tot 74,7 %. Het feit dat de capaciteit niet volledig wordt benut zet niet aan tot extra investeringen maar zorgt er wel voor dat de inflatie niet al te hoog oploopt. De vertraging van de groei in combinatie met een lage inflatiedruk zet voor de Fed de deur open om haar monetair beleid binnenkort nog verder te versoepelen.


Bank of China verhoogt leidende rente

Voor het eerst sinds 2007 heeft de Chinese centrale bank twee van haar belangrijkste leidende rentevoeten verhoogd, in de hoop de kredietverstrekking wat te temperen en de vorming van een vastgoedzeepbel te vermijden. Tegelijk trekt China hierdoor meer kapitaal aan van buitenlandse beleggers die speculeren op een stijging van de yuan. De monetaire autoriteiten hebben de yuan ’s anderendaags dan ook al laten dalen en daarmee een niet mis te verstane boodschap de wereld ingestuurd: “wij houden de touwtjes in handen en zullen elke overmatige stijging van de yuan counteren”. Door de sterke economische groei (9,6 % in het derde kwartaal) en de versnelling van de inflatie zullen zowel de monetaire verstrakking als de opwaartse druk op de yuan wellicht echter toenemen.


G20 zonder kracht

De bijeenkomst van de G20 bood geen echte oplossing voor de hoge volatiliteit op de internationale wisselmarkten. De ministers van financiën van de 20 belangrijkste economische mogendheden namen genoegen met een communiqué waarin ze de noodzaak aankaarten om de markt meer zijn werk te laten doen en geen kunstmatige devaluaties door te voeren om de eigen competitiviteit te verhogen. Er werd evenwel geen kalender opgesteld en China kan dus rustig voortdoen met zijn beleid om de yuan wel erg geleidelijk en heel gecontroleerd te laten stijgen. De wisselkoersoorlog tussen vooral de VS en China lijkt dus nog maar pas echt goed te beginnen. De eurozone probeert zich in dit conflict afzijdig te houden en ziet dat haar eenheidsmunt intussen blijft aantrekken t.o.v. de dollar. De Amerikaanse obligatiemarkt kunt u als belegger in euro dan ook maar beter mijden.

Deel dit artikel