Nieuws

Fidelity Indonesia Fund A: waarom geen dividend meer sinds 2014?

1 maand geleden - donderdag 23 mei 2019
Wat gebeurt er?

Het aandelenfonds Fidelity Indonesia Fund A USD belegt, zoals de naam suggereert, in de beloftevolle staat Indonesië. Hoewel het hier om een distributiefonds gaat, heeft het fonds sinds 2014 geen enkel dividend meer uitgekeerd. Dat houdt ons echter niet tegen om in het fonds te beleggen. Dynamische en evenwichtige beleggers mogen tot 5% in Indonesië beleggen. 

Het fonds keert jaarlijks op de eerste dag van augustus een dividend uit… in theorie. Dat was zo het geval in 2013 en 2014. De jaren nadien werden de dividenduitkeringen echter gestaakt. Het uit te keren dividend was de afgelopen jaren steeds te laag om minstens de kosten voor de uitbetaling en de taksen erop te kunnen dekken. De fondsbeheerder besliste in het voordeel van de fondsenbelegger om geen dividenden toe te kennen, maar de verkregen roerende inkomsten in het fonds te herbeleggen.

Op distributiefondsen betaalt u bij de verkoop geen beurstaks van 1,32%, en dat in tegenstelling tot kapitalisatiefondsen. Op het dividend bent u wel 30% roerende voorheffing verschuldigd, maar dan moet er wel überhaupt een dividend worden uitgekeerd. En dat is hier dus niet het geval.

Deel dit artikel