Nieuws

Hoe dient u de indicator Alpha te interpreteren?

5 maanden geleden - dinsdag 4 december 2018
In de fondsenfiches op onze website vindt u per fonds onder prestatiemaatstaven de berekende alpha terug, uitgedrukt in percenten.

Prestatiemaatstaf

Om de prestaties van verschillende fondsen uit dezelfde beleggingscategorie te beoordelen, worden deze vergeleken met eenzelfde benchmark. Fondsen die in Amerikaanse aandelen beleggen bijvoorbeeld, vergelijken we met de benchmark Datastream Total Market US Return, die de prestatie weergeeft van de gehele Amerikaanse aandelenmarkt. De alpha geeft dan aan in welke mate elk fonds na beheerskosten beter (positieve alpha) of slechter (negatieve alpha) heeft gepresteerd dan de relevante benchmark, en dit over een periode van vijf jaar.

Ter illustratie

Het koopwaardige fonds Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund A EUR, dat in Amerikaanse aandelen belegt, heeft een positieve alpha van 0,11%. Anders gezegd, het fondsenteam slaagt erin om via een actief beheer de markt te verslaan. Het fonds Nordea1 North America AP EUR daarentegen heeft een negatieve alpha van 0,59%. Dit betekent dus dat het fondsenteam faalt om het beter te doen dan de markt. In dit geval was u beter af geweest met een passief beheerd fonds als iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD, dat zich beperkt tot het slaafs volgen van de 500 grootste Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen.

Niet enige factor

Aan de hand van de alpha in onze fondsenfiches kunt u een eerste oordeel vellen over de prestaties van het fonds in kwestie. Om te bepalen of een fonds al dan niet interessant is, dient u echter met meer dan enkel de alpha rekening te houden. Deze factor is immers gebaseerd op historische prestaties, en is geen garantie voor prestaties in de toekomst. Daarom houden we bij het beoordelen van een fonds niet alleen rekening met de alpha, maar gaan we tevens na of de beleggingscategorie voldoende toekomstpotentieel biedt, of er regelmaat is in de prestaties, of de kosten niet te hoog zijn, hoe het zit met de fiscaliteit…

Deel dit artikel