Nieuws

Begin dit jaar zorgden nieuwe Europese regels ervoor dat takĀ 23-producten een informatiedocument moeten krijgen

5 maanden geleden - dinsdag 27 november 2018
Levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen moeten vanaf nu over een KID beschikken.

Een Europees reglement

Bancaire beleggingsfondsen moeten al een tijdje een KIID opstellen. Dat ‘Key Information Investor Document’ overschouwt de belangrijkste kenmerken van het fonds op twee pagina’s. In het Nederlands hebben we het over de ‘essentiële beleggersinformatie’. Het is verplichte leesvoer voor elke fondsenliefhebber.

Sinds begin dit jaar bestaat een soortgelijk document voor tak 23, de levensverzekering die belegt in een fonds. Die moet voortaan altijd worden vergezeld van een ‘Key Information Document’ (KID). Dat is een gevolg van de Europese Verordening met de ronkende naam ‘Packaged Retail And Insurance-Based Investment Products’ (PRIIPs). 

Het document is drie pagina’s lang en legt u uit over welk product het gaat en, wat de risico’s, de prestatiescenario’s en de kosten zijn. Vooral die laatste twee zijn ‘revolutionair’. Voor het eerst kunt u zich als belegger daarover een werkelijk idee gaan vormen. Wat meer is, doordat de scenario’s en kostenberekeningen gestandaardiseerd zijn, kunt u ze ook gemakkelijk vergelijken tussen producten, op voorwaarde dat u vergelijkt met dezelfde richtperiodes in het achterhoofd. Die kunnen verschillen tussen producten en tussen verzekeraars.

Prestatiescenario’s

Bij elke tak 23 wordt in het KID een simulatie gedaan met 10 000 euro. Voor dit voorbeeld gebruikten we het dynamisch gemengde fonds AG Life Growth van verzekeraar AG Insurance.

De tabel uit het voorbeeld laat u zien hoe dat visueel gebeurt. Welk bedrag kunt u terugkrijgen aan het einde van de aangegeven periode (in dit geval 1 jaar, 2 jaar of 4 jaar), rekening houdend met vier scenario’s bij leven? De resultaten zijn schattingen op basis van het verleden.

Wat direct opvalt, zijn de sterk negatieve rendementen op korte termijn en bij ongunstige scenario’s. Dat heeft veel te maken met de hoge instapkosten die (vaak) worden aangerekend. Uw geld na één jaar al uit zo’n product halen, is altijd vragen om problemen. Ter info: het ‘stressscenario’ is wat er met uw belegging zou kunnen gebeuren tijdens een beurscrash bijvoorbeeld.

Transparantie over kosten

In de tweede illustratie hebben we de kostentabel opgenomen. Welk effect hebben de totale door u te betalen kosten op uw mogelijke beleggingsrendement? Opnieuw voor een inleg van 10 000 euro. Uitstapkosten bij vroegtijdige uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn altijd cumulatief voor de drie aangegeven periodes (1 jaar, 2 jaar en 4 jaar in dit  geval).

Opnieuw zal opvallen dat tak 23 absoluut geen belegging is voor de korte termijn. In ons voorbeeld kost een uitstap uit AG Life Growth na 1 jaar u maar liefst 5,76% van uw rendement. Na vier jaar is die kostprijs al teruggevallen tot een kleine 3%. Nog altijd hoog genoeg.

Essentieel document

Stelt uw makelaar u een tak 23 voor? Bestudeer dan altijd het KID. Met de prestatiescenario’s en het kostenoverzicht is het meer dan ooit een essentieel document geworden voor u als belegger.

 

Deel dit artikel