Nieuws

Schuldvorderingspercentage: wat is dat precies?

1 jaar geleden - donderdag 3 mei 2018
Het percentage aan obligaties en cash in een fonds. Ook is het een belangrijke parameter bij de berekening van uw meerwaardebelasting.

U betaalt meerwaardebelasting bij de verkoop van uw fonds op voorwaarde dat:
– u een meerwaarde hebt behaald in de munt van uitgifte van het fonds;
– het 10 % of meer belegt in zogenaamde schuldvorderingen (= obligaties en/of cash). Die 10% wordt 25% voor fondsen die werden aangekocht vóór 2018.
In de praktijk zullen obligatiefondsen, thesauriefondsen (liquiditeiten) en een hele resem gemengde fondsen (= fondsen die beleggen in aandelen en obligaties) onder de meerwaardebelasting vallen.

Schuldvorderingspercentage
Een heel belangrijke parameter bij de berekening van die meerwaardebelasting is dus het percentage obligaties en cash dat in het fonds zit. Dat zogenaamde schuldvorderingspercentage beslist immers of uw fonds onder de meerwaardebelasting valt of niet.

Het schuldvorderingspercentage is ook voor een andere reden belangrijk. Indien de fondsbeheerder niet dagelijks de som van de intresten, meerwaarden en minwaarden die het fonds heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash berekent in de vorm van een zogenaamde Belgische Taxable Income per Share (Belgische TIS), dan kan dat schuldvorderingspercentage ervoor zorgen dat de uiteindelijk te betalen meerwaardebelasting voor u lager zal liggen.

Steken er voor slechts 50% obligaties en cash in de fondsenportefeuille, dan zal slechts 50% van de meerwaarde vallen onder belasting.

BEREKENING

In de praktijk gebruiken heel wat fondsenverdelers het schuldvorderingspercentage als norm om uw meerwaardebelasting te bepalen. Het is dan ook belangrijk om te weten hoe het percentage wordt berekend. De exacte berekening wordt bij circulaire bepaald en elke beheerder hanteert dezelfde methodologie om ze te bepalen.

De betrokken fondsen worden jaarlijks onderworpen aan een asset test. Er wordt gekeken naar cijfers uit het laatste halfjaarverslag en het daaropvolgende jaarverslag. In beide vindt u de volledige portefeuille van het fonds. En dus ook de activawegingen. Het gemiddelde van beide percentages wordt genomen om het percentage schuldvorderingen te bepalen. En dat percentage blijft twaalf maanden geldig vanaf de vijfde maand na het afsluiten van het boekjaar.

Voor heel wat fondsen in ons land zal het huidige percentage gelden van 1 mei 2017 tot en met 30 april 2018 (afsluiten boekjaar op 31 december), of 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018 (afsluiten boekjaar op 31 maart).

Een gemakkelijke manier om het percentage obligaties te kennen, is door te kijken naar de maandelijkse technische fiche die u vindt op de websites van de beheerder, uw fondsenverdeler. Ook kunt u onze rubriek over fondsen raadplegen.

Let wel op! Dat percentage is echter het huidige en kan een vertekend beeld geven van het werkelijke percentage gebruikt voor de berekening van uw belasting. Dat is des te meer het geval bij de flexibele gemengde fondsen die hun positie cash in de portefeuille aanzienlijk doen stijgen of dalen op vrij korte termijn.

WAT TE DOEN?

Wilt u uw fonds verkopen? Contacteer uw financiële tussenpersoon om een idee te krijgen hoeveel meerwaardebelasting u ongeveer zult moeten betalen.

Verifieer altijd uw verkoopborderel. Welke meerwaardebelasting werd u aangerekend? Werd ze terecht aangerekend? Want wat gebeurt er in de praktijk als uw financiële tussenpersoon geen weet heeft van het exacte percentage schuldvorderingen in uw fonds? Iets wat regelmatig het geval is met buitenlandse fondsen en – vooral – beursgenoteerde trackers? In dat geval is hij verplicht om uit te gaan dat uw fonds een 100% obligatiefonds is. Ook al betreft het bijvoorbeeld een aandelenfonds. U zult in dat geval 30% meerwaardebelasting betalen op de volle meerwaarde. Iets wat u na de feiten gemakkelijk kunt rechtzetten op voorwaarde dat u die fout hebt gezien.

Deel dit artikel