Nieuws

Europese wetgeving doet ETF-aanbod slinken

9 maanden geleden - donderdag 24 mei 2018
Terwijl er steeds meer trackers op de markt komen en steeds meer beleggers erop inzetten, kunt u door de Europese regelgeving een hele resem buitenlandse trackers niet meer kopen.

Ter herinnering. Met ETF’s bedoelen we beursgenoteerde beleggingsfondsen (exchange traded funds) die als enige betrachting hebben om hun onderliggende beursindex te volgen. Een fonds als Lyxor Bel 20 UCITS ETF wordt daardoor ook een tracker genoemd omdat het – in dit geval – de beursindex met de 20 grootste aandelen die noteren op Euronext Brussel schaduwt.

Europese regelgeving PRIIPs

Trackers zijn beursgenoteerde fondsen. U koopt ze met andere woorden op een beurs. Denk daarbij aan Euronext Brussel, Amsterdam of Parijs, de beurs van Londen, de Amerikaanse beurzen, enzovoort. Die vlotte toegankelijkheid is ook een van de redenen van hun succes. Bent u klant van een broker met toegang tot een van die beurzen, dan kunt u simpelweg de aandelen én trackers die noteren op die beurzen kopen. In principe.

In principe dus, want sinds begin januari van dit jaar zijn de zaken wat veranderd voor de producten die vallen onder de PRIIPs-verordening. Die wetgeving is bedoeld om de transparantie van de beleggingsproducten te verhogen, de belegger beter te beschermen en het u als belegger gemakkelijker te maken om beleggingen onderling met elkaar te vergelijken.

Onder andere door elke uitgever van een PRIIPs-product te verplichten om te voorzien in een essentieel informatie-document (Key Information Document, kortweg KID genoemd). Daarin wordt op een uniforme manier meer inzicht gegeven in de kenmerken en risico’s van elk product, de kosten, het beoogde rendement, enzovoort. Zo’n document bestond al voor traditionele fondsen (Key Investor Information Document of KIID) en werd, met enkele aanpassingen, uitgebreid naar alle producten die vallen onder PRIIPs.

Wat zijn daar de gevolgen van?

Allemaal goed en wel denk u, maar wat heeft dat nu te maken met dat ‘mindere aanbod’ uit de titel? Wel, het is zo dat elke broker en distributeur van zo’n PRIIPs-producten verplicht is u dat document voor te leggen wanneer u het product wenst aan te kopen. Als de uitgever van het product geen informatiedocument ter beschikking stelt bij uw financiële tussenpersoon, dan mag u het product als particuliere belegger niet aankopen. En daar knelt nu net het schoentje.

Blijkt nu dat heel wat uitgevers van trackers, evenals van turbo’s en van opties, de moeite niet hebben genomen om een Europese KID op te stellen. En geen KID, geen party. In de praktijk komt het erop neer dan DUIZENDEN beursgenoteerde ETF’s, vooral van Amerikaanse makelij (= ISIN-code beginnend met US) niet langer mogen worden aangeboden in Europa. Bij Bolero bijvoorbeeld staan er een kleine 4 000 producten gecatalogeerd als tracker op schap. 800 daarvan zijn oké wat KID betreft. 800. Een 3 200 zijn dus niet in orde. Bij Keytrade Bank gaat het om zo’n 2 000 producten.

Verkopen mag

Wat als u zo’n product in portefeuille hebt? U zult het nog altijd zien in uw onlineportefeuille. U kunt het bijhouden of verkopen, maar nieuwe aankopen verrichten gaat niet meer. Dat zal enkel het geval zijn als de emittent de moeite doet om een KID te maken. Maar reken er niet op dat dat snel zal gebeuren. Áls het al gebeurt.

Deel dit artikel