Nieuws

Moeten de beheerskosten van een fonds in lijn liggen met de prestaties ervan?

1 jaar geleden - donderdag 12 april 2018
Wellicht zou dit geen slechte zaak zijn. Maar is het wel mogelijk?

De ideale oplossing is nog niet voor morgen, maar we kunnen ons als consumentenorganisatie uiteraard alleen maar scharen achter een maximale transparantie van de markt.

In elke (financiële) relatie staat vertrouwen centraal. Ook wie in actief beheerde fondsen belegt, gaat ervan uit dat de beheerder van zo’n fonds het beste met hem voor heeft.

Maar afgaand op de vaak erg hoge rentabiliteitscijfers van "asset managers" kunnen we stellen dat de grote schaalvoordelen en besparingen die doorheen de jaren werden gerealiseerd binnen alsmaar groter wordende fondsen amper gedeeld werden met de beleggers. De kosten die aan de klant worden aangerekend (instap, uitstap, beheer) zijn doorgaans te hoog, zeker als je weet dat actieve fondsen die fors beter presteren dan hun referentie-index veeleer zeldzaam zijn.

Toch beweegt er op dat vlak het een en het ander. In het licht van de alsmaar grotere concurrentie die ze ondervinden van trackers of ETF's (beursgenoteerde fondsen die passief beheerd worden en genoegen nemen met het volgen van hun index), denken sommige actieve beheerders na over de manier waarop ze hun klanten kunnen behouden. Dat zal moeten gebeuren via lagere kosten, betere prestaties, of een mix van die twee elementen.

Een van de eerste grote beheerders die een lans brak voor de "fulcrum fee" of prestatiegebaseerde vergoeding, was Fidelity in de VS. Hoe zwakker de prestatie van het fonds t.o.v. zijn referentie-index, hoe lager de vergoeding zou moeten zijn, en omgekeerd. Het systeem bestaat in de VS overigens al 40 jaar, maar het brak er nooit echt door.

De praktische uitvoering ervan roept dan ook meteen diverse vragen op. Zo is de keuze van de referentie-index niet altijd even evident. Mogelijk zullen beheerders ook sneller geneigd zijn grotere risico's te nemen om hun prestaties op te krikken. En over welke tijdshorizon moet men die prestatie beoordelen: om de zoveel maanden, of in functie van de aanbevolen beleggingstermijn? Sommigen pleiten ervoor om de beheerkosten te laten afnemen naarmate beleggers hun geld langer in het fonds behouden, maar dat kan er dan weer toe leiden dat mensen te lang in een fonds blijven zitten terwijl er betere alternatieven zijn.

De ideale oplossing is nog niet voor morgen, maar we kunnen ons als consumentenorganisatie uiteraard alleen maar scharen achter een maximale transparantie van de markt. Hopelijk evolueren we naar een situatie waarin fondsbeheerders hun klanten 100% informeren en hun kosten 100% motiveren.

In afwachting kunnen we alleen herhalen dat veel trackers u op termijn een hoger rendement zullen opleveren dan het gros van de actief beheerde fondsen.

Deel dit artikel