Nieuws

U beoogt een maandinkomen van 500 euro?

1 jaar geleden - dinsdag 20 februari 2018
Ontdek welke aandelen en fondsen, die hoge dividenden bieden, we u aanraden.
U beoogt een maandinkomen van 500 euro?

U beoogt een maandinkomen van 500 euro?

De lage rentes maken het de renteniers niet makkelijk waardoor ze het moeilijk hebben om hun pensioen aan te vullen. Om meer inkomen te hebben, moeten ze risico's nemen en beleggen op de beurs. Maar niet eender hoe.

Leon heeft alles goed uitgedokterd. Wanneer hij met pensioen gaat, zal hij bovenop zijn wettelijk pensioen 500 euro per maand nodig hebben om zijn uitgaven het hoofd te kunnen bieden. Gelukkig kon Leon een kapitaal van ongeveer 200 000 euro opzijzetten.

Maar toch maakt hij zich zorgen: zijn spaarrekening brengt niet veel meer op: amper 0,11%, ofwel een maandelijks inkomen van minder dan 20 euro. Ook de kasbons en obligaties van goede kwaliteit brengen nog weinig in het laatje.

Leon vreest te veel aan zijn kapitaal te moeten zitten en snel zonder te vallen. Zijn kinderen raden hem aan om een appartement te kopen om het dan te verhuren. Maar Leon wil zich het gedoe besparen dat huurders met zich kunnen meebrengen.

Hij is wel bereid om te beleggen op de beurs. Hij weet dat zijn kapitaal in dat geval niet langer gewaarborgd is, maar gelet op het hogere inkomen dat hij op die manier eruit hoopt te halen, zal hij zijn kapitaal misschien toch langer kunnen behouden.

Mix van fondsen en aandelen

Als u net als Leon op zoek bent naar beleggingen die u een extra inkomen opleveren, dan raden we u aan om (een deel van) uw geld te beleggen op de beurs. Maar niet eender hoe. Geef de voorkeur aan beleggingen die een behoorlijk dividend bieden en die dat dividend in stand kunnen houden en het zelfs licht kunnen doen toenemen de komende jaren.

We selecteerden vijf aandelen en twee beleggingsfondsen die aan die criteria voldoen. Om het risico goed te spreiden, beperkt u zich beter niet tot dat ene aandeel of fonds dat u het hoogste dividendrendement biedt. Beter is om uw kapitaal te verdelen over verschillende beleggingen. Bij problemen met een ervan, zal alleen het inkomen dat aan die belegging is gekoppeld daarvan invloed ondervinden.

Aangezien de fondsen meer gediversifieerd zijn, mag u er minstens de helft van uw portefeuille in beleggen. Wenst u niet te beleggen in individuele aandelen, dan kunt u zich zelfs tevredenstellen met een belegging in die twee fondsen.

En dan nog een laatste iets: om net als Leon een inkomen van 500 euro per maand te bekomen, moet u uitgaan van een kapitaal van 200 000 euro. U moet met andere woorden uw inkomen aanpassen aan het kapitaal waarover u werkelijk beschikt.

Opgelet voor de risico’s

Op de beurs zijn noch het kapitaal noch het dividend gewaarborgd. Het kan gebeuren dat een bedrijf in de problemen komt en een verlaging of zelfs afschaffing van het dividend aankondigt. Resultaat: de koers van het aandeel daalt en uw middelen om uw geld te herbeleggen in een ander rendabeler aandeel nemen af.

Beleg dus niet al uw vermogen in risicovolle beleggingen met de bedoeling om zo een extra inkomen te bekomen. Bewaar altijd wat geld op een spaarrekening om het hoofd te kunnen bieden aan tegenslagen. Om dat risico te beperken, spreidt u uw vermogen over meerdere aandelen en/of beleggingsfondsen.

Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR
Dividendrendement op 31/1: 3,6%
Dit flexibele gemengde fonds, dat op dit ogenblik 45% belegt in aandelen en 55% in obligaties en dat voornamelijk in de Verenigde Staten en Europa, kan tegen 1% instapkosten worden gekocht bij Deutsche Bank en MeDirect.
De voorbije drie jaar kon men rekenen op een dividend, per deelbewijs, van ongeveer 3,276 euro netto per jaar. Dat bedrag (dat niet gewaarborgd is) wordt maandelijks uitgekeerd (telkens ten belope van ongeveer een twaalfde).

JP Morgan Global Income A EUR
Dividendrendement op 31/01: 3,4%
Dit neutrale gemengde fonds, dat 45% belegt in aandelen en 55% in obligaties en dat vooral in de Verenigde Staten en Europa, kan vrij van instapkosten worden gekocht bij Deutsche Bank en MeDirect.
De voorbije drie jaar kon men rekenen op een dividend, per deelbewijs, van ongeveer 4,90 euro netto per jaar. Dat bedrag (dat niet gewaarborgd is) wordt op vier momenten uitgekeerd, in februari, mei, augustus en november.

Befimmo
Dividendrendement op 31/01: 4,4%
Befimmo is een van de grootste vastgoedvennootschappen (GVV) in België. Ze belegt hoofdzakelijk in kantoorgebouwen in België en in tweede instantie ook in Luxemburg.
We verwachten een stabiel nettodividend van 2,4150 EUR voor de boekjaren 2017, 2018 en 2019.
Voor de toekomstige boekjaren stelt Befimmo zich als doelstelling om, zonder dat dit echter een verbintenis vormt, de duurzaamheid van het dividendbeleid te verzekeren. We herinneren er overigens aan dat Befimmo over aanzienlijke uitkeerbare reserves beschikt, die indien nodig, eventueel meer bescheiden resultaten zouden kunnen aanvullen in de tussenperiode van de intensieve herontwikkeling waarmee de GVV momenteel bezig is.

Gimv
Dividendrendement op 31/01: 3,3%
Gimv is een Vlaamse investeringsmaatschappij die op internationaal niveau actief is, vooral op het gebied van private equity. Ze heeft belangen in 50 ondernemingen en beheert een portefeuille van ongeveer 1,6 miljard euro
We verwachten een stabiel nettodividend van 1,7150 EUR voor de boekjaren 2017-18 en 2018-19.
Het dividendbeleid van Gimv bestaat erin om het dividend niet te verlagen (behoudens uitzonderlijke omstandigheden) en het op duurzame wijze te verhogen wanneer mogelijk.

TINC
Dividendrendement op 31/01: 2,7%
TINC, The INfrastructure Company, is een Belgische investeringsmaatschappij die participeert in bedrijven actief in het realiseren en uitbaten van infrastructuur. De maatschappij beheert een portefeuille van 17 investeringen in publiek-private partnerships, de energiesector en andere activa in België, Nederland en Ierland.
We verwachten een licht stijgend dividend van 0,3430 EUR voor boekjaar 2017-18 en van 0,35 EUR voor 2018-19.
Naarmate de beschikbare kasmiddelen worden geïnvesteerd in de groei van de investeringsportefeuille, zal het resultaat naar verwachting verder positief evolueren. TINC wenst haar aandeelhouders mee te laten genieten van die groei aan de hand van haar dividendbeleid. Voortaan streeft TINC ernaar om rekening houdend met haar groei het dividend in lijn van de inflatie mee te laten evolueren.

Atenor
Dividendrendement op 31/01: 3,0%
Atenor is een Belgische projectontwikkelaar (kantoren, residentieel vastgoed, retail) actief in België (66% van de portefeuille), Luxemburg (3%) en Centraal-Europa (31%).
We verwachten een dividend dat de komende jaren duurzaam zal stijgen. Volgens onze ramingen zal dat dividend uitkomen op 1,49 EUR in 2018, 1,52 EUR in 2019 en 1,55 EUR in 2020.
Dankzij de portefeuille vastgoedprojecten van Atenor kan het bedrijf de volgende jaren met een gerust gemoed tegemoetgaan. De directie heeft in het verleden ruimschoots bewezen de operationele en financiële risico's te kunnen beheren, wat belangrijk is in projectontwikkeling. Onlangs heeft Atenor zijn dividendgroeibeleid, dat het de voorbije zes jaar had gepauzeerd, hervat. Dankzij de zichtbaarheid die geboden wordt door de maturiteit van diverse projecten kan worden uitgegaan van een stijging van 2% per jaar voor de komende jaren.

Engie
Dividendrendement op 31/01: 2,5% (3,0% indien de Franse belasting wordt teruggebracht tot 15%)
Engie is een Franse groep (voorheen GDF Suez) die nog altijd een belang van 35 % heeft in SUEZ Environnement en de grootste elektriciteitsproducent is ter wereld.
Engie zal haar dividend de komende jaren wellicht op het huidige niveau van 0,70 EUR per aandeel houden, ofwel 0,3430 EUR netto (0,4165 EUR netto als u de Franse belasting kunt terugbrengen van 30 tot 15%).
De recente resultaten van Engie tonen aan dat de inspanningen om de rendabiliteit te herstellen vrucht afwerpen. Die inspanningen omvatten het verlagen van de kosten (belangrijk om de cashgeneratie te verbeteren), maar ook het verkopen van activa. Hierdoor kon de groep haar schulden en dus financiële lasten afbouwen en zich de middelen geven om (heel geleidelijk) te investeren buiten Europa. Ruimer gezien is het de strategie van Engie om de groep minder afhankelijk te maken van cyclische activiteiten. Als Engie een saaie groep wil worden, zien we daar geen probleem in voor de aandeelhouder aangezien ze door die transformatie rendabeler zou worden en dus een stabieler dividend zou hebben.

Deel dit artikel