Nieuws

Is het interessant om via een privak in durfkapitaal te beleggen?

1 jaar geleden - woensdag 31 januari 2018
In 1997 werd de openbare privak in het leven geroepen om de belegger een manier te bieden om in durfkapitaal te beleggen. Waar staan we meer dan 20 jaar later?

Wat is een openbare privak?

Een openbare privak is een beursgenoteerde investeringsmaatschappij waarvan de investeringsportefeuille enkel mag bestaan uit niet-beursgenoteerde ondernemingen (= private equity) én (niet-)beursgenoteerde groeibedrijven. Het kapitaal van een privak is vast. Het aantal aandelen in omloop blijft constant. Wie wil toe- of uittreden, moet zijn aandelen aan- of verkopen via de beurs.

Weinig succes vanaf het begin

Het statuut van een ‘openbare privak’ is, ondanks het fiscale gunstregime, nooit echt van de grond gekomen. Dat is duidelijk wanneer we het aantal openbare privaks tellen. Het blijft immers bij eentje en dat is Quest for Growth. Deze privak noteert op de Brusselse beurs.

Regelgevend kader

Om het statuut van een openbare privak te verkrijgen en tevens van het fiscale gunstregime te profiteren, namelijk de vrijstelling van de roerende voorheffing (30%) op het deel van het dividend voortvloeiend uit de meerwaarden geboekt op aandelen, moet het bedrijf aan een aantal regels voldoen.

Zo moet het een minimumpercentage investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven of in bedrijven met een kleine marktkapitalisatie. Verder moet het minstens 80% van zijn gerealiseerde winst uitkeren als dividend. De statuten van Quest for Growth voorzien zelfs een winstuitkering van minstens 90%.

Versoepeling van de regels

Een voordeel voor de belegger van een openbare privak is dat die privak verplicht is zo goed als alle winst uit te keren. Voor de privak is dit uiteraard nadelig. Zo zag Quest for Growth zo goed als al zijn winsten de deur uitgaan, winsten die het niet kon herinvesteren om te groeien. In juli 2016 werd dit euvel met een koninklijk besluit weggewerkt. Sindsdien beschikt Quest for Growth over de mogelijkheid om een keuzedividend uit te keren. Beleggers die kiezen voor een dividend in aandelen zorgen ervoor dat een groter stuk van de winst bij Quest for Growth blijft om verder te investeren in de groei.

– We raden aan om Quest for Growth te verkopen (beperkte decote, kwaliteit portefeuille, …).
– Betere alternatieven zijn de investeringsmaatschappij Gimv , die bijna uitsluitend in private equity is belegd, en nog steeds koopwaardig is.
– Bezit u reeds aandelen van de holding Brederode, dan mag u deze houden. De investeringsportefeuille van deze holding is voor zowat bijna de helft in private equity belegd.

Deel dit artikel