Nieuws

Beleggen in aandelen: via individuele aandelen of via een aandelenfonds

1 jaar geleden - woensdag 20 december 2017
Beide methodes hebben hun voor- en nadelen.

BELEGGEN IN INDIVIDUELE AANDELEN...

U kunt uw aandelenportefeuille zelf samenstellen. Hierbij raden we u aan om minstens 10 à 15 verschillende aandelen te kopen om over een degelijke diversificatie te beschikken.

Met voldoende financiële kennis én tijd kunt u aan de slag en zelf bepalen welke aandelen interessant zijn. Om u hierbij te helpen, kunt u steeds een beroep doen op de onze analyses.

Eenmaal u een selectie hebt gemaakt (zorg ervoor dat u belegt in aandelen van diverse landen en/of sectoren om het risico te beperken), dient u de aandelen nog te kopen. Hierbij is het belangrijk dat u minstens een paar duizend euro per aandelenpositie belegt opdat de transactiekost niet te zwaar op uw rendement zou wegen. Aangezien minstens 10 aandelenposten nodig zijn om de risico’s voldoende te spreiden, dient u over een aardig kapitaal te beschikken.

Denk er ook aan dat, eens uw portefeuille is samengesteld, het nog tijd en moeite zal vergen om de bedrijven in uw portefeuille op te volgen.

Wilt u een aandelenportefeuille samenstellen, raadpleeg onze aandelenselectie

BELEGGEN IN AANDELENFONDSEN

Een beleggingsfonds is niet meer dan een kant-en-klare beleggingsportefeuille die eigendom is van een groot aantal beleggers. Aan het hoofd staat een fondsenbeheerder die al het werk voor u doet. Daarvoor rekent hij u wel jaarlijkse beheerskosten aan (rechtstreeks van de waarde van het fonds afgetrokken) die doorgaans variëren tussen 1 en 2%.

De fondsenbeheerder gaat voor u na welke aandelen interessant zijn. U hoeft dus niet noodzakelijk over voldoende financiële kennis of tijd te beschikken.

Daarnaast kunt u met een beperkt budget, vanaf enkele euro’s al, een stukje van een fonds (= ‘deelbewijs’) kopen. Daarmee haalt u meteen een zeer gediversifieerde portefeuille in huis.

Er bestaan tal van fondsen. Veel van die fondsen zijn gespecialiseerd in een bepaald land of sector. Met een Belgisch aandelenfonds bv. kunt u in talrijke Belgische aandelen tegelijk beleggen. Enkel op dit fonds inzetten zal echter onvoldoende zijn, wilt u over een goed gediversifieerde portefeuille beschikken. Bijgevolg zult u meerdere fondsen moeten kopen (die elk in een verschillend land of verschillende sector belegd zijn). Ook kunt u kiezen voor een internationaal aandelenfonds zoals Fidelity Global Dividend A QINCOME. Een aanrader! En kijkt u goed rond, dan vindt u banken die geen in- of uitstapkosten aanrekenen. Enkel de beheerskosten resteren dan nog.

De fondsenbeheerder volgt dag in, dag uit de onderliggende beleggingsportefeuille van het fonds op, wat erg handig is als u weinig tijd of zin hebt om uw beleggingen zelf te beheren.

Om een degelijke fondsenkeuze te maken, dient u na te gaan of het fonds minstens even goed boert als de markt, de beheerkosten niet te hoog oplopen en de beheerder consistente prestaties levert. Raadpleeg in dit kader de aandelenfondsen die we u aanraden.

Ook kunt u uw beleggingen afstemmen op onze typeportefeuilles. Deze beschikken elk over hun eigen fondsencombinatie in functie van het risicoprofiel.

WAT KIEZEN?

Bent u een beginnende belegger, ga dan van start met een fondsenportefeuille. Zo zult u een grotere diversificatie genieten en meer kans hebben op een fraai rendement op de lange termijn.

Eens u over een goed gediversifieerde portefeuille beschikt, kunt u ter aanvulling en om extra rendement te boeken, maximum 25% van uw vermogen in individuele aandelen beleggen. Kies hierbij voor aandelen die bovengemiddeld kunnen presteren.

Deel dit artikel