Nieuws

Ontdek diverse types risico's als u in fondsen belegt

2 jaar geleden - donderdag 1 juni 2017
We leggen u een paar termen uit.

Het ene risico is het andere niet en niet alle soorten risico’s zijn in gelijke mate aanwezig in elk fonds. In dit artikel geven we u een overzicht van enkele belangrijke risico’s die u met de paplepel binnenkrijgt als u belegt in een fonds.

 

Concentratie- of spreidingsrisico

Risico’s die verband houden met een (te) grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten. Dat betekent dat hun evolutie een substantiële impact zal hebben op de waarde van de portefeuille van uw fonds. Hoe groter de spreiding van de portefeuille van het fonds (in landen, sectoren, munten, soorten beleggingen), hoe kleiner het concentratierisico.

 

Inflatie- of renterisico

Wordt de portefeuille beschermd tegen een stijging van de inflatie of van de rentevoeten? Fondsen in obligaties met een lange restlooptijd zijn daar bijzonder gevoelig voor.

 

Kapitaalrisico

Het risico dat uw inleg wordt aangetast door de marktevolutie. Dat kan worden ingedijkt door technieken van kapitaalbescherming, kapitaalgarantie of verliesbeperking. Die technieken leiden op hun beurt tot kredietrisico.

 

Krediet- of tegenpartijrisico

Het risico dat een tegenpartij binnenin het fonds in gebreke blijft en haar verplichtingen ten aanzien van het fonds niet naleeft. Dat risico is vooral aanwezig in obligatiefondsen. Beleggen in westerse overheidsobligaties is normaliter minder riskant dan beleggen in emissies van kleine bedrijven. Bij fondsen die met afgeleide producten (zoals opties, futures en swaps) werken, is het van belang dat de financiële instelling die dat afgeleide product uitgeeft haar verplichtingen nakomt.

 

Liquiditeitsrisico

Het risico dat een belegging niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden verkocht. Dat betekent dat het fonds zijn activa enkel kan liquideren aan een minder gunstige prijs of na een bepaalde termijn. Minder liquide markten zijn bijvoorbeeld niet-beursgenoteerde participaties (private equity), kleinere groeilandenbeurzen, rechtstreekse vastgoedbeleggingen en bepaalde afgeleide producten. Te grote posities nemen in (te) kleine aandelen kan ook voor problemen zorgen.

 

Marktrisico

U belegt in een fonds? Ergo, u loopt het risico verbonden aan de onderliggende beleggingen in dat fonds. In een aandelenfonds is dat bijvoorbeeld het risico dat de betrokken aandelenmarkt daalt. Dat risico is groter naarmate de markt waarin het fonds belegt meer schommelt.

 

Munt-, valuta- of wisselkoersrisico

Het risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wissel-koersschommelingen. Dat risico bestaat enkel in de mate dat het fonds belegt in activa die zijn uitgedrukt in een munt waarvan de evolutie kan verschillen ten opzichte van die van de noteringsmunt van het fonds. Zo zal een fonds in Amerikaanse dollar geen wisselkoersrisico hebben bij beleggingen in obligaties of aandelen uitgedrukt in dollar, maar zal het wel een wisselkoersrisico hebben bij beleggingen in obligaties of aandelen uitgedrukt in euro. Sommige fondsen dekken zich tegen dat wisselkoersrisico in, andere niet.

 

Rendementsrisico

Uw rendement kan variëren naargelang de keuzes van elk fonds. Dat risico wordt in grote mate mee bepaald door het marktrisico en de graad van actief beleid van de beheerder.

Deel dit artikel