Nieuws

Betaal geen onverantwoorde kosten voor uw beleggingsfondsen

2 jaar geleden - dinsdag 14 februari 2017
Wanneer u in een beleggingsfonds stapt, vertrouwt u uw spaarcenten toe aan specialisten die tegen een vergoeding uw kapitaal beleggen. Die vergoeding kan echter sterk variëren.
 Betaal geen onverantwoorde kosten voor uw beleggingsfondsen

Betaal geen onverantwoorde kosten voor uw beleggingsfondsen

Enorme verschillen

Dat u moet betalen voor het beheer van een fonds, een dienstverlening zoals vele andere, is normaal. Het bedrag van die vergoeding, vaak lopende kosten genoemd, wordt uitgedrukt als een percentage van de inventariswaarde van het fonds. Het is een bedrag op jaarbasis, dat kan variëren van enkele procentpunten tot bijna 3%.

U betaalt die lopende kosten niet rechtstreeks, want ze worden afgetrokken van de inventariswaarde. De inventariswaarden die gepubliceerd worden, houden m.a.w. al rekening met deze kosten. Maar dat neemt niet weg dat hoe hoger ze zijn, hoe zwaarder ze ook zullen wegen op uw rendement.

Niet noodzakelijk gerechtvaardigde verschillen

Fondsbeheerders motiveren hun lopende kosten op diverse manieren. Zo wijzen sommigen erop dat ze veel tijd en middelen investeren in de zoektocht naar activa die het potentieel hebben om beter te doen dan de markt als geheel. Maar als belegger moet u zich maar 1 vraag stellen: worden die kosten inderdaad gecompenseerd door een bovengemiddeld rendement? En dat blijkt niet altijd het geval.

Als we bijv. naar Amerikaanse aandelenfondsen kijken, dan zien we dat de tracker iShares S&P 500, die zich tot doel stelt de evolutie van de Amerikaanse beurs te repliceren, slechts kosten van 0,07% op jaarbasis aanrekent. Het beleggingsfonds Tocqueville Value Amérique daarentegen, rekent 2,69% op jaarbasis aan, zonder echter beter te presteren. De voorbije vijf jaar liet het fonds een gemiddeld rendement op jaarbasis van 12% optekenen, terwijl dat voor de tracker van iShares 18% is.

Uiteraard mag u niet alle fondsen over dezelfde kam scheren en zijn er ook die wel hun hogere beheerkosten waard zijn. Als we bij de Amerikaanse aandelenfondsen blijven, geldt dat bijv. voor het fonds LM CB US Large Cap Growth, dat een rendement op jaarbasis van 19% haalt, ondanks lopende kosten van 1,74%.

Om te vermijden dat u te veel betaalt zonder dat daar prestaties tegenover staan, kunt u vertrouwen op onze adviezen. Wij gaan voor elk fonds na in welke mate het in staat is om met regelmaat goede rendementen neer te zetten over een langere periode, en we houden rekening met de risico's die de beheerders nemen en met de aangerekende kosten.

Deel dit artikel