Dossier
Trackers: waar, wanneer, hoe en waarom?

Artikels

 • Artikel
  Al uw vragen rond trackers 1 jaar geleden - dinsdag 27 februari 2018
  We beantwoorden de frequentste vragen rond trackers.
  Al uw vragen rond trackers

  Al uw vragen rond trackers

  Wanneer zijn trackers ontstaan?
  De tracker SPDR S&P 500 ETF Trust vierde op 22 januari zijn 25-jarig bestaan. De ETF werd in 1993 gelanceerd en was toen de allereerste op de Amerikaanse markt. Een ETF of tracker is een passief beheerd (probeert niet beter te doen dan zijn referentie-index) en beursgenoteerd beleggingsfonds dat een beursindex schaduwt.

  In dit geval is die index een korf van de 500 grootste Amerikaanse aandelen. Wie vanaf het begin in deze tracker heeft belegd, behaalde een rendement van gemiddeld 13,4% op jaarbasis (in dollar en incl. herbelegging van dividenden). Een mooi bewijs dat beleggen in aandelen dus wel degelijk loont op lange termijn, ondanks verschillende beurscrashes tijdens de rit.

  Presteren trackers per definitie beter dan bancaire beleggingsfondsen?
  Trackers of ETF's (exchange traded funds) zijn indexfondsen die de evolutie van een bepaalde beursindex zo getrouw mogelijk trachten te volgen (bijv. van onze Bel 20). De voorbije jaren liet het merendeel van die ETF's een rendement optekenen dat hoger lag dan dat van de actief beheerde bankfondsen. Met actief beheer doelen we op het feit dat de beheerder van het fonds een rendement tracht te behalen dat dat van de index overtreft.

  Enerzijds liggen de kosten bij ETF's erg laag: gemiddeld 0,4% (soms veel lager), tegenover gemiddeld 1,5% voor bancaire fondsen (soms veel hoger). Anderzijds is het voor beheerders niet altijd makkelijk om juist die aandelen te selecteren die over een bepaalde periode de beste prestaties zullen neerzetten.

  Maar zoals steeds zijn er uitzonderingen op de regel, en er bestaan dus wel degelijk bankfondsen die beter presteren dan trackers.

  Ik ben een beginnend belegger en wil graag voor het eerst 1 000 EUR beleggen in een tracker. Welke tracker raden jullie mij dan aan?
  Als u slechts 1 tracker wilt kopen, kies dan voor iShares Core MSCI World UCITS ETF. Deze ETF volgt de MSCI World-index, met daarin de grootste bedrijven wereldwijd (1 600 aandelen), maar buiten het groeilanduniversum. U belegt via deze tracker met andere woorden in 1 keer in een gespreide korf van grote internationale namen (Apple, Amazon, Nestlé, enz.). De kosten bedragen slechts 0,20% (bij de laagste op de markt). Dividenden worden automatisch herbelegd. Over de voorbije 5 jaar bedroeg het rendement +13% op jaarbasis.

  Ik heb de voorbije jaren stevig belegd in trackers en na de forse beursklim zou ik mijn winsten willen beschermen. Is zoiets mogelijk met trackers?
  Er zijn wel degelijk instrumenten die dat mogelijk maken, met name via opties op trackers of via "inverse ETF's", die allebei hoger gaan wanneer de koers van een tracker daalt. Om uw ETF-portefeuille onrechtstreeks te beschermen tegen dalingen, kunt u ook opties of "futures" gebruiken die beleggen in de beursindex die door de tracker wordt gevolgd, op voorwaarde dat die producten bestaan. Maar dergelijke strategieën kunnen soms moeilijk uitvoerbaar en ook duur zijn.

  Als u het eenvoudig wilt houden en uw trackerportefeuille laat hoge rendementen optekenen, dan kunt u er o.i. beter gewoon een deel van verkopen, zodat u in het resterende deel een evenwicht behoudt tussen de verschillende posities. Activa die echt duur geworden zijn, mag u uiteraard ook verkopen.

  Is het op bepaalde momenten van de dag interessanter om trackers te kopen?
  Net zoals aandelen noteren trackers continu aan een beurs en kunt u ze dus tijdens de openingsuren van die beurs permanent verhandelen. In de praktijk raden we u evenwel af om te kopen en/of te verkopen bij het begin en aan het einde van een beurssessie omdat de volatiliteit dan hoger is. U riskeert dan te kopen (verkopen) tegen een ietwat hoge (lage) prijs.

  Dit advies geldt uiteraard ook voor niet-Europese markten, hou dus rekening met de openings- en sluitingsuren van de beurs in kwestie. En het is hoe dan ook verstandig om met limietorders te werken. Als een ETF noteert tegen 20 EUR, geef dan bijv. een kooporder in met een limiet tot 20,2 EUR, dan weet u zeker dat u niet te veel zult betalen.

  Zouden jullie mij aanraden om in een tracker te beleggen die een brede index volgt, of veeleer een gespecialiseerde index?
  De keuze voor een bepaalde index is uiteraard van belang, want het is per slot van rekening de index die als onderliggend actief uw rendement zal bepalen, maar we hebben geen specifieke voorkeur voor brede indexen (bijv. de S&P 500) dan wel voor gespecialiseerde indexen (bijv. de telecomsector). Een geconcentreerde index (minder aandelen in portefeuille) is doorgaans wel riskanter dan een bredere index (meer posities).

  Op het vlak van kosten zien we geen significant verschil. Alles is m.a.w. afhankelijk van waar u precies naar op zoek bent (en van uw beleggersprofiel).

  Ik heb gehoord dat men in sommige gevallen te veel beurstaks betaalt. Hoe zit dat nu precies?
  Hebt u tussen 2 januari en 7 februari in België een kapitalisatietracker aangekocht of verkocht die wel in de Europese Economische Ruimte geregistreerd is maar niet in België, dan hebt u te veel beurstaksen betaald.

  Het zit zo: op 8 januari trok de regering de beurstaks voor dit type van tracker op van 0,27% naar 0,35%. En om het nog wat moeilijker te maken, werd dan begin februari het nieuwe belastingtarief van 0,35% onder druk van Europa retroactief verlaagd naar 0,12%. Dat betekent dat de verschuldigde beurstaks slechts 0,12% bedraagt. Uw bank zal de correctie maken en u alsnog het verschil terugstorten. Zo liet BinckBank o.a. al weten dat haar klanten de correctie al teruggestort kregen.

  Met welke verschillen dient men rekening te houden bij het verhandelen van fondsen en ETF’s?

  Deel dit artikel

 • Artikel
  Fondsen en trackers: welke verschillen? 1 jaar geleden - dinsdag 27 februari 2018
  Met welke verschillen dient men rekening te houden bij het verhandelen van fondsen en ETF’s?

  Waar kopen?

  Fondsen
  Bij elke bank die fondsen op schap heeft staan. De bank beslist welke fondsen er gekocht kunnen worden.

  ETF’s
  Bij elke bank met een toegang tot een of meerdere beurzen. De instelling beslist of ETF’s kunnen worden verhandeld of niet. Dat is bijvoorbeeld niet het geval bij Argenta.

  Is een Belgische registratie vereist?

  Fondsen
  Alleen fondsen die werden goedgekeurd door de waakhond FSMA kunnen worden verhandeld.

  ETF’s
  Zodra een ETF over het wettelijke informatiedocument KIID (een soort twee pagina’s lang mini-prospectus) beschikt in de taal van de belegger, kan het in principe worden aangeboden.

  Waar vindt de handel plaats?

  Fondsen
  Buitenbeurs.

  ETF’s
  Op de beurs. Noteert de ETF op meerdere beurzen, dan wordt in principe de meest liquide beurs gekozen volgens het principe van ‘best execution’.

  Wanneer vindt de handel plaats?

  Fondsen
  Veelal aan het einde van elke werkdag. Eén enkele koersbepaling.

  ETF’s
  Tijdens de openingsuren van de beurs (= intraday). Meerdere koersen mogelijk.

  Welke prijs betaalt u?

  Fondsen
  U (ver)koopt aan de eerstvolgende netto-inventariswaarde. Dat is de waarde van de portefeuille minus de kosten gedeeld door het aantal aandelen van het fonds.

  ETF’s
  U (ver)koopt aan de beurskoers van het moment. Die koers zal heel dicht liggen tegen de netto-inventariswaarde.

  Hoeveel stuks kunt u kopen?

  Fondsen
  U kunt fracties van een deelbewijs (ver)kopen.

  ETF’s
  U moet, net als bij een klassiek aandeel, minstens één stuk (ver)kopen.

  Kunt u met limietorders werken?

  Fondsen
  Neen. U kunt enkel een klassiek aan- en verkooporder uitvoeren tegen de eerstvolgende netto-inventariswaarde.

  ETF’s
  Uw broker bepaalt welke ordertypes mogelijk zijn: markt, limiet, stoploss, stoplimit, dag, geldig tot annulatie, enzovoort. Wij raden u aan altijd met limietorder te werken. Zo bepaalt u welke prijs u maximaal wilt betalen of minimaal wilt krijgen.

  Welke kosten betaalt u?

  Fondsen
  Dat zal van de distributeur afhangen. In de praktijk vinden we procentuele instapkosten terug (bij de grootbanken, tot 3%), forfaitaire kosten (zoals 9,95 euro per order bij Keytrade Bank, ongeacht de grootte van de order) en 0% instapkosten. Dat laatste tarief vindt u terug bij instellingen zoals BinckBank, Deutsche Bank en MeDirect. Bij verkoop betaalt u geen kosten.

  ETF’s
  U betaalt altijd een makelaarsloon bij aankoop én bij verkoop. De grootte-orde hangt af van de beurs waarop u wilt handelen en van uw ordergrootte (hoe groter, hoe goedkoper). Elke broker hanteert daarbij een eigen tarifering.

  Fiscaliteit

  Fondsen
  Enkel bij de verkoop van een fonds dat de dividenden oppot (kapitalisatietype) betaalt u 1,32% beurstaks.

  ETF’s
  Zowel bij de aankoop als bij de verkoop. De grootte hangt af van het soort product. De tarieven bedragen 0,12%, 0,35% en 1,32%. Ontdek hier alle details

  Deel dit artikel

 • Artikel
  Wat gebeurt er wanneer uw tracker verdwijnt? 2 jaar geleden - woensdag 31 januari 2018
  Beursgenoteerde trackers schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar tegelijk verdwijnen er steeds meer ETF’s.

  Talrijke verdwijningen

  De afgelopen vijf jaar verdwenen 430 ETF’s op de Amerikaanse beurzen alleen al. Tellen we de Europese erbij, dan zitten we boven de 700 op vijf jaar. In 2017 alleen al sneuvelden er meer dan 200. Goed voor meer dan een miljard euro.

  En dat vinden we in tegenstelling tot wat u zou kunnen denken goed nieuws. Het is beter dat een onsuccesvolle ETF verdwijnt, dan dat hij blijft noteren in een soort zombieachtige toestand op de beurzen. Het is tekenend voor een markt die groeit en volwassener wordt.

  Reden voor deze verdwijningen?

  De hoofdreden waarom een bancair fonds verdwijnt, is omdat het te slecht presteert. Daardoor verkopen de aandeelhouders het fonds, dalen de vermogens onder beheer en worden de kosten relatief groot.

  Dat is niet het geval bij ETF’s. Dat product volgt immers slaafs de beursindex. Ook de ETF’s die verdwenen, deden die job naar behoren. Het ligt vaak ook niet aan de slechte rendementen. Zo gaf Restaurant ETF (ticker: BITE) de pijp aan Maarten ondanks meer dan uitstekende beursprestaties.

  Neen, een van de voornaamste redenen dat een ETF verdwijnt, is dat hij simpelweg niet van de grond komt wat grootte van de portefeuille betreft door een gebrek aan belangstelling. Zo haalde het fonds dat het Amerikaanse restaurantwezen schaduwt maar iets meer dan 1 miljoen euro op. Dat is (te) weinig. In combinatie met een te laag handelsvolume is dat voor de aanbieder van de ETF voldoende reden om de stekker uit te trekken.

  Het hoeft niet te verbazen dat het vaak nicheproducten zijn die sneuvelen: Cardiology ETF, Health & Fitness ETF, Whiskey & Spirits ETF, enzovoort. Zij kampten alle met een structureel gebrek aan interesse.

  Een gewaarschuwd belegger …

  Als een ETF beslist om de deuren te sluiten, dan wordt dat veelal tussen een week en (traditioneel) een maand op voorhand aangekondigd. De ETF zal in een addendum aan het prospectus duidelijk stellen op welke datum hij stopt met verhandelen en op welke datum de portefeuille wordt geliquideerd.

  De clou hier is dat u echter moet weten dat uw ETF ermee ophoudt. En dat is niet evident. Waar krijgt u die aankondiging immers te zien? Op de website van de ETF beheerder (zoals ETFSecurities, iShares, VanEck) en – veelal – in de lokale media. Probleem is dat die ‘lokale’ media in dit geval nooit de Belgische zullen zijn. De producten zijn immers van buitenlandse oorsprong en zijn zelden geregistreerd in België. U zult met andere woorden geluk moeten hebben om op de hoogte te zijn.

  Goed om te weten, de ETF kan nog worden verhandeld tot de laatste handelsdag. Pas na de deadline begint de ETF aan het liquidatieproces.

  Twee scenario’s

  Bent u op de hoogte van de sluiting en wilt u verkopen?
  Dan kunt u dat probleemloos doen tot de dag van sluiting. U verkoopt daarbij tegen de beurskoers.

  Bent u niet op de hoogte en/of beslist u om niets te doen, dan krijgt u cash uitbetaald.
  Hoeveel precies hangt van de liquidatiewaarde af. Die zal gelijk zijn aan de netto-inventariswaarde, zijnde de som van alle effecten in de portefeuille minus enkele kosten. Die waarde zal verschillen van de laatste beurskoers want de effecten in de portefeuille worden pas nadien verkocht en schommelen op de beurs.

  Waar voor uw geld

  Kregen houders van verdwenen trackers als Global X Guru Activist Index ETF, Horizons USA Managed Risk ETF, VanEck Vectors Solar Energy ETF een faire deal? Het antwoord is: jazeker. De liquidatiewaarde die onze lezers kregen lag in overeenstemming met, of zelfs hoger dan, de laatste beurskoers van die fondsen. Zo’n faire vergoeding is wat u ook mag verwachten van zo’n ETF-sluiting.

  Deel dit artikel

 • Artikel
  Trackers: welke broker voldoet het best aan uw verwachtingen? 2 jaar geleden - donderdag 7 december 2017
  De verschillen tussen spelers zijn groot en dat op diverse vlakken.

  Waar trackers kopen?

  Daar bestaat helaas geen eenduidig antwoord op. De verschillen tussen spelers zijn groot en dat op diverse vlakken. Veel zal afhangen van wat u precies verwacht van uw financiële tussenpersoon. Wilt u de laagste kosten? Wilt u de ruimste keuze? Wilt u advies? Wilt u gebruikmaken van allerhande tools om een keuze te maken?

  We bekijken het aanbod en de informatie over ETF’s bij de zes instellingen die wél de moeite doen om u een deftig aanbod trackers voor te schotelen en waarvan we weten dat heel wat lezers er klant zijn: BinckBank, Bolero, DeGiro, Deutsche Bank, Keytrade Bank en MeDirect.

  Let op voor de kosten

  Voor we daarmee beginnen, rakelen we nog even het kostenplaatje op eigen aan elke verdeler. Zo is er enerzijds de transactiekost of het makelaarsloon (bij aankoop én bij verkoop) en anderzijds het bewaarloon voor elk effect dat u op effectenrekening plaatst.

  Makelaarsloon
  Dat zal afhangen van de grootte van uw order én van de beurs waarop de ETF noteert. In regel is een aankoop op bijvoorbeeld Euronext Frankrijk goedkoper dan een op de beurs van Londen. De absolute prijsbreker op dat vlak is DeGiro. Koopt u de tracker Lyxor Bel 20 UCITS ETF op Euronext Brussel, dan betaalt u daarvoor 2 euro + 0,02%. Een order van 5000 euro kost u er 3 euro. Voor 741 trackers betaalt u er zelfs niets (1 gratis transactie per maand)! Bij BNP Paribas Fortis dokt u voor datzelfde order 30 euro neer. Bolero en Keytrade Bank vragen 15 euro, BinckBank 9,75 euro en MeDirect 7,5 euro.

  Bewaarloon
  Enkel bij de grootbanken en bij Deutsche Bank (8 euro per effect) betaalt u een jaarlijks bewaarloon. Geen enkele andere verdeler die we in dit artikel opnemen rekent die kost aan.

  Een uiteenlopend aanbod

  In de tabel kunt u zien hoeveel trackers er op schap staan bij de zes brokers, op hoeveel beurzen ze noteren en uit hoeveel emittenten u kunt kiezen. Zo vindt u bij MeDirect 214 trackers terug die afkomstig zijn van 15 aanbieders. Daarbij zijn iShares (103) en Lyxor (58) hofleverancier. De ETF’s noteren er op een van zes mogelijke beurzen.

  Het ruimste aanbod vindt u bij BinckBank, Bolero, DeGiro en Keytrade Bank terug. Zij schotelen u duizenden producten voor. Een reusachtig aanbod waar de andere spelers voor passen. Zo is het wel degelijk de bedoeling van Deutsche Bank en MeDirect om het aanbod “binnen de perken” te houden.

   

  Speciale gevallen zijn BinckBank en Keytrade Bank

  Daar kunt u op de website kiezen voor ‘trackers’ om vervolgens een beperkte lijst te krijgen van respectievelijk de meest verhandelde trackers en de trackers die noteren op Euronext. In dat aanbod kunt u uitgebreid(er) zoeken. Bij de instellingen kunt u in werkelijkheid duizenden trackers kopen, voor zover ze noteren op een beurs waar de broker transacties op toelaat. Die trackers vindt u aan de hand van hun ticker, ISIN of naam.

  Documentatie: niet altijd voorhanden

  Opvallend is dat we de klassieke fondsendocumentatie niet overal terugvinden. En dan hebben we het over het prospectus, het (half)jaarverslag en - vooral - de essentiële beleggersinformatie; de zogenaamde KIID. Dat is een document van twee pagina’s dat alle relevante informatie over het product bundelt. Denk daarbij aan de beleggingsdoelstelling, het risicoprofiel, de kosten en tal van praktische informatie over de betrokken partijen (wie is de bewaarder, de belangrijkste beurs waarop genoteerd wordt,…).

  Enkel bij Bolero, Deutsche Bank en MeDirect vinden we de meest recente versies van die toch wel belangrijke documenten terug. Goed om te weten, is dat de documentatie in tal van gevallen uitsluitend in het Frans en/of Engels zal zijn. Verwacht wordt dat de situatie vanaf volgend jaar anders zal zijn. Dan zal elke KIID die beschikbaar is ook op de website van de broker moeten staan.

  Wie zoekt, die vindt (niet altijd)

  Wij vinden een uitgebreide zoekfunctie een grote toegevoegde waarde voor iedereen. Zo kunt u gericht gaan zoeken op de criteria die voor ú belangrijk zijn. Zoals u kunt zien in de tabel is ook op dat vlak de ene broker gieriger dan de andere.

  Op alle websites kunt u zoeken op ISIN (aan te raden), beursticker (aan te raden) en naam. Goed om te weten, is dat die benaming exact dezelfde moet zijn als (een deel van) de benaming zoals u die op de website terugvindt.

  Wilt u bijvoorbeeld een tracker van de uitgever ‘Amundi’, die noteert op ‘Euronext Parijs’, belegt in ‘staatsobligaties in euro’ en daarenboven een ‘dividend’ uitkeert, dan kunt u al die velden gaan aanvinken in de tool van Bolero, Deutsche Bank en Keytrade Bank (enkel voor de selectie van 1 094 ETF, niet voor de andere) om zo tot een resultaat te komen. Wilt u daarenboven ook de zekerheid dat de ETF in de echte onderliggende obligaties belegt (= fysiek) en niet indirect via afgeleide producten (= synthetisch), dan bieden enkel Bolero en Deutsche Bank u zo’n informatie. Beide zijn dan ook top op het vlak van zoekfunctie. MeDirect, dat knap werk levert op het vlak van het aanbieden van officiële documentatie, laat in de zoekfunctie heel wat minder mogelijkheden toe. BinckBank, DeGiro en Keytrade Bank (voor de niet Euronext-trackers) zijn ronduit slecht als het op dat soort zoeken aankomt.

  Welke tussenpersoon kiezen?

  Als het op kosten en aanbod aankomt, kunt u in feite niet om DeGiro heen. Nergens is het aanbod zo groot en zijn de kosten zo laag. Het is de ideale broker voor diegenen die zelf hun boontjes kunnen doppen en precies weten wat ze moeten kopen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u onze adviezen volgt en met de ISIN-code in de hand uw order doorgeeft. De anderen zullen totaal afknappen op de Spartaanse website en het manifeste gebrek aan informatie en tools op de website. DeGiro heeft de onhebbelijke gewoonte om heel wat trackernamen niet voluit te schrijven. Zonder de unieke ISIN of de beursticker van de ETF verliest zelfs een kat hier haar jongen. Voor de specialisten dus.

  Gelukkig is het op het vlak van beschikbare informatie en onlinezoekmotor heel wat beter gesteld bij de meeste andere brokers. Bolero en Deutsche Bank zijn daarbij top.
  Wilt u advies krijgen rond ETF’s, dan kunt u enkel maar terecht bij Deutsche Bank. De andere instellingen gedragen zich louter als handelsplatformen.

  Argenta: de uitzondering

  We hebben heel wat Argenta-klanten onder onze lezers die ons meldden dat ze bij de bank probeerden ETF’s te kopen via kantoor of via internetbankieren, maar daar niet in slaagden. Nochtans biedt de instelling heel wat beleggingsproducten aan: aandelen, obligaties en fondsen. Maar dus geen trackers. Waarom?

  De bank met het groene appeltje beschouwt ETF's als "complexe instrumenten" en laat de handel in die producten niet toe. Zowel beleggers die aan internetbankieren doen als klanten die naar hun kantoor gaan om advies botsen op dit njet. In het laatste geval krijgen ze geen ETF's voorgeschoteld omdat de adviseurs de trackermarkt niet opvolgen en de belegging niet geschikt is voor elke belegger. De achterliggende gedachte is dat onder de noemer ETF's een bonte verzameling producten schuilgaat, van minder tot uiterst complex, en dat dit niet altijd zomaar af te leiden valt.

  Met die strenge benadering is Argenta alvast uniek in ons landschap. We vinden echter dat Argenta een beetje het kind met het badwater weggooit en zijn klanten een degelijk alternatief ontzegt.

  Deel dit artikel

 • Artikel
  Trackers: waar, wanneer, hoe en waarom? 2 jaar geleden - dinsdag 7 november 2017
  Aan de hand van een tracker kunt u op een gediversifieerde manier en voor een paar tientallen euro’s op de beurs beleggen.

  De term ETF komt uit het Engels en staat voor exchange traded fund, oftewel beursgenoteerd fonds. Met een ETF haalt u dus een belegging in huis die karaktertrekken van een individueel aandeel (de beursnotering) combineert met eigenschappen van een beleggingsfonds (de gespreide portefeuille). Doel van een ETF is het zo goed mogelijk schaduwen van de prestaties van de onderliggende index. Daarom wordt de belegging in de volksmond ook wel tracker genoemd, naar het Engelse ‘to track’ (= volgen).
  Die onderliggende index kan om het even wat zijn. Zo volgt u met de tracker Lyxor Bel 20 TR UCITS ETF de prestatie van de Bel-20-index, de index met de 20 grootste Belgische marktkapitalisaties op de beurs, op de voet. Met Gold Bullion Securities schaduwt u dan weer de evolutie van de goudprijs.

  Vijf redenen waarom ETF’s ook in uw portefeuille kunnen passen

  Diversificatie
  Elke ETF volgt een index die bestaat uit tientallen tot honderden activa. Zo koopt u met iShares Core S&P 500 UCITS ETF een mandje met maar liefst 500 Amerikaanse aandelen. Het kan zelfs nog straffer. Het wereldwijde aandelenfonds Vanguard Total World Stock Index ETF belegt in meer dan 7 600 bedrijven. Begin daar maar eens zelf aan. Elke ETF garandeert u een ruime diversificatie binnen de categorie waarin het belegt. Opgelet, dat betekent niet dat u door die spreiding geen risico meer loopt. Zo ging de Vanguard tracker 11 % lager in 2011.

  Makkelijke toegang
  Het goede nieuws is dat u zo’n sterk gespreide belegging voor een prikje in huis haalt. Een voorbeeld. Eind september telde u 28,73 euro neer om 1 aandeel van de tracker iShares MSCI Australia UCITS ETF te kopen. Daarmee haalt u de 70 grootste Australische aandelen in huis. De meeste trackers noteren aan koersen van enkele tientallen tot honderden euro’s of dollars.

  Lage kosten
  Wanneer u een tracker koopt, dient u rekening te houden met het feit dat u bovenop de beurskoers die u betaalt, ook nog jaarlijkse kosten moet betalen. Een ETF is immers een beleggingsfonds dat beheerd wordt. Wel liggen deze kosten vrij laag, wat meteen één van de sterkste punten is van een tracker.
  Nemen we als voorbeeld de tracker in Amerikaanse aandelen Vanguard S&P 500 ETF die een jaarlijks beheerloon aanrekent van 0,07 %. Dat is 20 keer lager dan het gemiddelde van de traditionele fondsen in Amerikaanse aandelen die in ons land worden verdeeld. Dat beheerloon wordt automatisch afgetrokken van de netto-inventariswaarde van de tracker.

  Vlot verhandelbaar
  ETF’s noteren op de beurs en zijn dan ook op elk moment verhandelbaar tijdens de openingsuren van die beurs. De liquiditeit van het ETF wordt gegarandeerd door een of meerdere professionele tegenpartijen. Zij zorgen ervoor dat de prijs die u betaalt voor uw ETF een correcte weergave is van de netto-inventariswaarde van de onderliggende portefeuille. Dat proces zorgt ervoor dat het ETF even vlot verhandelbaar is als de effecten waarin het belegt.

  Ruime keuze
  Vandaag bestaan er zowat 6 000 ETF’s. U kunt beleggen in aandelen (per land, per regio, per sector), in obligaties (keuze uit diverse munten, restlooptijden en emittentkwaliteit), in grondstoffen….

  Waar een tracker kopen ?

  De meeste banken bieden de mogelijkheid om te beleggen in trackers. Maar niet allemaal tegen dezelfde prijs … De onderstaande afbeelding laat zien waar de verschillen liggen. We vergeleken de kosten die in elke bank aangerekend worden wanneer u belegt in de tracker iShares Core MSCI World.

  We gingen uit van een startbelegging van 5 000 euro, die u laat renderen gedurende tien jaar. Na tien jaar gaan we ervan uit dat de waarde van de tracker is verdubbeld tot 10.000 euro, waarop u beslist om te verkopen.

  Zowel bij de aankoop als bij de verkoop zal uw bank transactiekosten aanrekenen (blauwe lijn). U ziet al een groot verschil tussen de goedkopere spelers (minder dan 30 euro voor beide transacties) en de duurdere, waar de kosten variëren tussen 60 en 90 euro.

  Sommige banken rekenen ook een bewaarloon aan om uw effecten op een effectenrekening te bewaren. Die kosten dient u elk jaar te betalen. Het lijkt ongelofelijk, maar in de grootbanken (Belfius, BNPP Fortis en ING) is het bewaarloon (180 euro na tien jaar in ons voorbeeld) hoger dan de beheerkosten voor de tracker zelf (150 euro op tien jaar, die rechtstreeks van de waarde van de tracker worden afgetrokken).

   

  Ons advies
  Hoewel de makelaars Lynx en DeGiro tarieven aanbieden die alle concurrentie tarten en daarnaast ook over bijzonder goede onlineplatformen beschikken waarop u uw verrichtingen kunt doen, richten ze zich ook tot de iets meer ervaren belegger die overigens ook niet ontmoedigd geraken door de vele administratieve formaliteiten die vervuld moeten worden. Aangezien het in het buitenland gevestigde makelaars zijn, moet u het bestaan van uw rekening melden bij de Nationale Bank van België (NBB) en in uw belastingaangifte.

  MeDirect, BinckBank, Bolero en Keytrade Bank bieden eveneens concurrentiële tarieven aan. BinckBank en Bolero bieden meer functies aan op het platform waarop u uw beursverrichtingen uitvoert. MeDirect biedt dan weer een ruimere keuze aan producten (uitgebreider fondsengamma, modelportefeuilles, voordelige spaarrekeningen …). Hoewel Keytrade Bank iets duurder is dan de andere, vindt u er ook alles wat een volledige bank kan bieden.

  Merk op dat alle verrichtingen in de banken die we hierboven vermelden online gebeuren en dat u geen persoonlijk advies krijgt. Vindt u het belangrijk om regelmatig beleggingsadvies te krijgen, kies dan eerder voor een bank met fysieke kantoren en adviseurs die u kunnen helpen. Verwacht echter niet te veel van de grootbanken (Belfius, BNPP Fortis en ING). Niet alleen zijn ze duurder, maar u krijgt er wellicht ook geen advies over trackers aangezien ze kun klanten liever op het spoor van de beleggingsfondsen brengen waarvan de commissies voor hen uiteraard veel hoger liggen. Wilt u persoonlijk advies krijgen, wendt u dan eerder tot Deutsche Bank. De bank heeft zopas laten weten dat ze haar advies met betrekking tot trackers gaat versterken.

  Hoe een tracker kopen?

  Eerst dient u een effectenrekening te openen. Op die rekening zullen de beleggingen worden bewaard die u hebt aangekocht. Daarnaast zult u aan de hand van die rekening ook de evolutie van uw beleggingen kunnen opvolgen.

  Vervolgens moet u naar het transactieplatform van uw bank gaan en de tracker identificeren die u wilt kopen. Elke bank beschikt over een zoekmachine. Ga niet zoeken op de naam van de tracker, de resultaten zijn te random. Gebruik liever de ISIN-code.

  Om de kosten zo veel mogelijk te beperken, geeft u het beste de voorkeur aan de beurzen Euronext (Brussel, Parijs of Amsterdam) en noteringen in euro (om wisselkoerskosten te vermijden).

  Eenmaal u de tracker geselecteerd hebt, geeft u de hoeveelheid op die u wilt kopen en bij voorkeur ook een limietkoers, d.w.z. de maximumkoers waaraan u wilt kopen. Zo vermijdt u onaangename verrassingen.

  Kies tot slot de geldigheidsduur van uw order en plaats uw (elektronische) handtekening. Eenmaal de transactie is uitgevoerd, zal de tracker in uw effectenrekening verschijnen.

   

  Deel dit artikel