Analyse
Fondsen die in converteerbare obligaties beleggen 4 maanden geleden - donderdag 22 maart 2018
Een kleine markt die interessanter wordt wanneer de rentevoeten aantrekken. Een opportuniteit?

Met fondsen in convertibles haalt u een belegging in huis die u laat meegenieten van de verdere stijging van de beurzen, terwijl bij beursongelukken er minder hard wordt onderuitgeschoven in vergelijking met pure aandelenfondsen. De vooruitzichten voor de fondsen in converteerbare obligaties ogen vooral mooi als de bedrijven en de economie er sterk voor staan. Dat is nog altijd het geval. Kies voor fondsen die wereldwijd in converteerbare obligaties beleggen. Onze voorkeur gaat uit naar JPMorgan Global Convertibles Conservative (in USD) en naar Schroder ISF Global Convertibles Bond (in USD) die in het verleden consequente prestaties konden neerzetten.

De combinatie van een wereldeconomie die op volle toeren draait, sterke bedrijfsresultaten en centrale banken die hun stimuleringsmaatregelen beginnen terug te schroeven, doen de rentevoeten opnieuw stijgen. Zo ging de langetermijnrente in de VS sinds begin dit jaar van 2,4 naar 3% en de Duitse langetermijnrente ging van 0,4 naar 0,7%. Door de stijgende rentes krijgen klassieke obligaties slagen van de zweep, terwijl converteerbare obligaties in zo’n klimaat beter zouden moeten gedijen. Ruiken we hier een opportuniteit?

Wat is een converteerbare obligatie?

Bedrijven die op zoek zijn naar geld kunnen converteerbare obligaties (in het Engels ‘convertibles’) uitbrengen. Net als bij een klassieke obligatie krijgt de belegger een vaste coupon en op eindvervaldag de nominale waarde terugbetaald, tenzij de emittent op de fles gaat. Wat een converteerbare obligatie uniek maakt, is de optie (niet de verplichting) die de belegger krijgt om tijdens de looptijd zijn obligatie om te zetten in aandelen van de emittent. En dat tegen een vooraf bepaalde koers (= conversieprijs). In ruil voor de conversiemogelijkheid is de coupon doorgaans lager dan die bij een klassiek obligatie.

Tussen aandeel en obligatie

Een fonds in convertibles combineert naar eigen zeggen het beste van twee werelden: de veiligheid van een obligatie en het potentieel van een aandeel.
We illustreren dit aan de hand van een voorbeeld waar we een positief en een negatief scenario bespreken.

Om te beginnen: stel dat zo’n fonds 1 000 euro belegt in een converteerbare obligatie van onderneming X waarbij de conversieprijs vastligt op 50 euro en die een coupon biedt van 0,5%. Bij omzetting verwerft het fonds 20 (= 1000/50) aandelen X. Wat zal uiteindelijk het rendement zijn? Dat hangt sterk af van de koersevolutie van het aandeel.

– Scenario 1: opwaarts potentieel
De fondsenbeheerder gelooft in onderneming X en wil in haar succes delen door diens converteerbare obligatie te kopen. Onderneming X blijkt het inderdaad goed te doen waardoor haar aandelenkoers naar 60 euro stijgt. De fondsenbeheerder vindt het tijd om winst te nemen en vraagt de omzetting van de obligatie naar aandelen. Vervolgens krijgt het fonds 20 aandelen X aan 60 euro, terwijl er slechts 50 euro voor werd betaald. De aandelen worden onmiddellijk verkocht en de fondsenbeheerder ontvangt 1 200 euro (= 20 aandelen aan 60 euro). Dat is een winst van 200 euro ofwel 20%, zonder rekening te houden met geïnde coupons.

– Scenario 2: een vangnet
Onderneming X blijkt het toch niet zo goed te doen als verhoopt. De beurskoers daalt naar 40 euro. Met een conversieprijs die hoger ligt dan de beurskoers, is een conversie niet interessant. Ook de obligatie wordt minder interessant en daalt in waarde. De fondsenbeheerder besluit om de obligatie bij te houden. Wacht hij tot de eindvervaldag, dan krijgt hij 1 000 euro terug en ondertussen krijgt hij nog enkele coupons. Zijn kostprijs: een lagere coupon tijdens de hele rit.

Bij stijgende rentevoeten staan de klassieke obligatiefondsen aan de verliezende kant

Zij zien de koersen van hun obligaties in portefeuille in waarde dalen wanneer de rente toeneemt. Daarom mijden we op dit moment zo’n fondsen.

Fondsen in converteerbare obligaties hebben daarentegen minder te vrezen van een stijging van de rentevoeten

De evolutie van het onderliggende aandeel is meer bepalend voor de waarde van een converteerbare obligatie dan de evolutie van de rente. Er is historisch aangetoond dat converteerbare obligaties het doorgaans zelfs goed doen wanneer de rente stijgt. De reden is vaak te vinden bij de belegger die een stijgende rente ziet als een teken van vertrouwen dat de economie het goed doet. De beurzen worden hoger gestuurd en daar halen converteerbare obligaties profijt uit.

Beurspotentieel nog niet uitgeput

De bedrijfswinsten zitten in de lift en de economische vooruitzichten blijven rooskleurig ogen. Al staan de beurzen vandaag op een hoog niveau, toch blijft er voldoende rek over opdat de beurzen nog verder kunnen stijgen. Dat betekent dus ook dat converteerbare obligaties nog over voldoende potentieel beschikken.

Volatiliteit biedt kansen

Door de recente beurscorrectie zijn de waarderingen van converteerbare obligaties aantrekkelijker geworden. De gespecialiseerde fondsen hebben de kans aangegrepen om dat soort obligaties goedkoop op de kop te tikken. Zelf zijn de fondsen het laatste jaar ook goedkoper geworden, o.a. door de zwakke dollar in euro (-13%). Dat maakt van dit moment een goede instapgelegenheid op lange termijn.

Relatief kleine markt

Met een geschatte marktkapitalisatie van circa 500 miljard euro is de markt van de converteerbare obligaties een lilliputter vergeleken met de gehele obligatiemarkt. Door vervolgens te kiezen voor een specifiek regiofonds (Europa, Azië, ...) kunt u die markt nog verder verkleinen. U riskeert daarmee een fonds te kopen dat een te sterk geconcentreerde portefeuille heeft. Zo’n risico wilt u niet nemen. Geef daarom de voorkeur aan een fonds dat zijn eieren wereldwijd belegt.

Deel dit artikel