Analyse
De banken en verzekeraars doen het de laatste tijd voortreffelijk op de beurs 8 maanden geleden - dinsdag 31 oktober 2017
Is de tijd aangebroken om in de financiële sector te beleggen?

De Europese financiële waarden laten sinds enkele maanden een mooie stijging zien: +21 % over de laatste twaalf maanden. Tien jaar na de aanvang van de financiële crisis blijven de banken en verzekeraars verder werken aan hun herstel. Maar de opleving van de banksector doet de koersen stijgen tot een nieuw hoogtepunt in twee jaar tijd en vlakt meteen een groot deel van de onderwaardering uit. Rekening houdend met het groeipotentieel van de resultaten en de sectorale omgeving mag u de fondsen die in de banksector beleggen houden. Het is echter nog te vroeg om te kopen.

Een sector in betere gezondheid

Banken en verzekeraars sparen kosten noch moeite om hun rendabiliteit en soliditeit na de crisisjaren te verbeteren.

U hebt het ongetwijfeld al gemerkt: alsmaar meer bankverrichtingen verlopen nu via het internet waardoor u niet langer langs de loketbediende hoeft te gaan. In navolging van ING, BNP Paribas, Barclays en Santander verlagen de financiële instellingen hun kosten door te snoeien in hun kantorennet, met een grote sociale ramp tot gevolg. Ook de meer speculatieve activiteiten zoals beursverrichtingen werden op dieet gesteld, als ze al niet gedeeltelijk ontmanteld of verkocht werden.

Die heroriëntering naar rendabeler activiteiten is ook aan de gang bij Société Générale (gedeeltelijke verkoop van autoleases), UBS en Crédit Suisse (heroriëntering op vermogensbeheer), Barclays (verkoop van de retailbankactiviteiten in continentaal Europa), AXA (plannen om uit activabeheer te stappen), enzovoort.

Hoewel er nog veel moet gebeuren om de rekeningen op te kuisen (vooral in het zuiden van Europa), hebben de Europese banken de probleemkredieten die tot winstdervingen en hogere kosten leiden verminderd en blijven ze dat doen.

Kwartaal na kwartaal kunnen de banken en verzekeraars dankzij hun gestegen winsten hun balans verstevigen. Hoewel ze niet perfect zijn, blijkt uit de stresstests waaraan de financiële bemiddelaars onderworpen zijn dat ze nu beter bestand zijn tegen economische en financiële schokken.

Niet alles is geregeld

De winstcijfers van de banken zijn nog altijd afhankelijk van de rentetarieven. Probleem: het verschil tussen de rente waaraan ze geld verstrekken en de rente waaraan ze het geld dat ze lenen vergoeden, zal erg klein blijven. Dat zet de rendabiliteit van de kredietactiviteiten onder druk. De aanhoudend lage rentes wegen ook op de marge van de verzekeraars. Rekening houdend met onze renteverwachtingen blijven de winstgroeivooruitzichten voor 2017 en 2018 dan ook conservatief.

De concurrentie onder banken en onder verzekeraars, alsook de weinige verschillen die de klanten van de traditionele grote instellingen waarnemen tussen de aangeboden diensten, beperken hun mogelijkheden om de tarieven te verhogen en dus de rendabiliteit te ondersteunen.

En nu?

Tien jaar na de financiële crisis lijkt de Europese financiële sector ons sterker en schokbestendiger. De sector heeft zich geherstructureerd door zich toe te spitsen op de kernactiviteiten, wat meteen ook winstgevender is voor de aandeelhouders. Bovendien zijn we relatief vertrouwensvol wat de groeimogelijkheden van de sector betreft, en dat steunend op een economie in de eurozone die op dit moment goed georiënteerd is. Dat betekent meer verstrekte kredieten (vastgoed, consumptie), meer investeringen door de bedrijven en minder – dure – wanbetalingen. Toch gaan we niet uit van een duurzame versnelling van de economische groei in de eurozone en al evenmin van een stijging van de rentes op korte termijn. Tot slot blijft de sector gevoelig voor externe schokken zoals een politieke crisis of een financiële crisis.

Deel dit artikel