Analyse
Cedric, die 48 jaar is, getrouwd is en 2 kinderen ten laste heeft, wil zijn spaargeld beter doen renderen 1 jaar geleden - woensdag 21 juni 2017
We analyseerden zijn situatie. Dit zijn onze adviezen.
Cedric, die 48 jaar is, getrouwd is en 2 kinderen ten laste heeft, wil zijn spaargeld beter doen renderen

Cedric, die 48 jaar is, getrouwd is en 2 kinderen ten laste heeft, wil zijn spaargeld beter doen renderen

De situatie van Cedric

Cedric is 48 jaar oud en is getrouwd met Karolien. Samen hebben ze 2 kinderen die hen nog zeker een tiental jaar ten laste zullen zijn.

Cedric en Karolien zijn bedienden en verdienen samen maandelijks 5000 euro. Cedric erfde recentelijk een effectenportefeuille (aandelen + beleggingsfondsen) die 160 000 EUR waard is. Overigens belegde hij zelf 40 000 EUR in een internationaal aandelenfonds. Verder heeft hij 30 000 euro staan op een spaarrekening. Cedric en Karolien beschikken ook over een pensioenspaarrekening, waarop ze geld blijven storten om fiscale voordelen te genieten.

Ook loste het koppel hun huis volledig af. Hierdoor kunnen Cedric en Karolien nu meer opzij zetten. Gezien de lopende uitgaven schat Cedric dat ze per maand zo'n 1000 euro kunnen sparen.

 

De 3 doelstellingen van Cedric

1- Geld sparen om de hogere studies van zijn kinderen over een paar jaar te kunnen financieren. Hij schat dat dit in totaal zo'n 75 000 euro zal vergen.
2- Zijn 2 kinderen een som geld geven om ze op weg te helpen eens ze het ouderlijk huis zullen verlaten. Hij wil ze elk 25 000 euro geven, alias 50 000 euro in totaal.
3- Een appeltje voor de dorst vergaren voor wanneer het koppel op pensioen gaat over een goede 15 jaar. Hij heeft berekend dat, om een comfortabel leven te blijven leiden eens ze beiden gepensioneerd zullen zijn, ze ongeveer 1000 euro extra zullen nodig hebben per maand (bovenop het wettelijk pensioen dus).

 

Onze voorstellen om deze doelstellingen te bereiken

– De 30 000 euro moeten op de spaarrekening blijven staan voor eventuele onverwachte uitgaven. Cedric is klant bij een grootbank. Brengt hij enkel zijn spaargeld daar onder, dan zal hij over 5 jaar in totaal amper 140 euro aan interesten krijgen. Door zijn gegevens in te voeren in onze selector, zal hij echter een rekening vinden die hem over diezelfde periode 1 800 euro aan interesten kan opbrengen (tegen de huidige rente). Zo biedt de rekening DB Saving Plan van Deutsche Bank een basisrente van 0,90% en een getrouwheidspremie van 0,30%.
Gezien op deze rekening maximaal 500 euro per maand kan worden gestort, raden we Cedric en Karolien aan om elk een rekening te openen om maandelijks 1000 euro te sparen

– Om de studies van de kinderen te financieren die ze over iets minder dan 5 jaar zullen aanvangen, raden we Cedric aan om nu al regelmatig te sparen opdat hij over een paar jaar geen al te grote inspanning zou moeten doen. Het koppel kan nu maandelijks 1000 euro opzij zetten. Houdt het dit ritme aan, dan kan het over de volgende 5 jaar een spaarpotje bij elkaar sprokkelen van 60 000 euro, voldoende om een flink deel van de studies te betalen. Gaandeweg zullen ze dit bedrag nog kunnen aanvullen. Gezien Cedric dit kapitaal over minder dan 5 jaar zal nodig hebben, adviseren we hem om hiermee geen risico's te nemen. Bijgevolg raden we aan om dit geld op een spaarrekening te zetten. Al zal dit maar weinig opbrengen, het belangrijkste is dat dit spaargeld veilig wordt opgepot.

Cedric wil over een tiental jaar in totaal 50 000 euro aan zijn 2 kinderen geven. Gezien zijn beleggingshorizon mag hij hierbij een zeker risico nemen om zo een hoger rendement te verwerven dan op zijn spaarrekeningen. Hij beschikt al over een internationaal aandelenfonds dat 40 000 euro waard is. Tegen dit ritme zal hij als alles goed gaat, over 10 jaar wellicht makkelijk de kaap van 50 000 euro overschrijden. Maar gezien dit het spaargeld van zijn kinderen betreft, wil Cedric toch niet al te veel risico's nemen.

Ook vertelt hij ons dat hij aan het beheer ervan niet overdreven veel tijd wil besteden. Bijgevolg raden we hem een gemengd defensief fonds aan. Dit type fonds besteedt ca. 25% aan aandelen, en de rest aan obligaties, die veiliger zijn. Waarschijnlijk zal dit gemengd fonds voldoende opbrengen opdat Cedric zijn doelstelling zou bereiken.  
Om een fonds te kiezen, gebruik onze fondsenselector.
We raden u onder meer aan: KBC Master Fund Low, NN (L) Patrimonial Defensive en M&G Optimal Income Fund A EUR Hedged

– Voor het inkomen bovenop de pensioenuitkering streeft Cedric naar een bedrag van 1 000 euro per maand. We hebben berekend dat Cedric en Karolien in dit opzicht over een vijftiental jaar over 500 000 euro zullen moeten beschikken. Dit kapitaal zou voldoende moeten zijn als ze aanvaarden dat ze het beetje bij beetje zullen moeten opsouperen, willen ze een extra inkomen van 1000 euro bereiken.

Wanneer Cedric en Karolien met pensioen gaan, zullen ze elk het kapitaal van hun groepsverzekering opstrijken, goed voor ongeveer 175 000 euro. Bijgevolg moet het koppel tegen dan nog 325 000 euro bijeensprokkelen, wat iets meer is dan het dubbele van de huidige waarde van de effectenportefeuille van Cedric (160 000 euro). Om dit te halen, zou het vermogen van Cedric in de volgende 15 jaar met gemiddeld 5% per jaar moeten groeien.

Dit rendement kan echter enkel worden bereikt door een strategie te volgen waarbij risicoloze en risicovolle beleggingen (evenwichtige of neutrale strategie) worden gecombineerd. Cedric is bereid zijn beleggingen op een korte periode met 15% te zien terugvallen als hij zo op de langere termijn een hogere meerwaarde kan verwerven. Dit strookt met de strategie die wij hem willen voorstellen.

 

Onze analyse van de portefeuille van Cedric

Individuele aandelen: maximum 25% van het vermogen

De opbrengst van een beleggingsportefeuille hangt vooral af van de manier waarop het vermogen is gespreid. Met een fonds kunt u uw kapitaal optimaal diversifiëren. Met individuele aandelen is dit echter veel minder evident gezien u dan verplicht bent meer te beleggen om een degelijke spreiding te bekomen. Ook zijn bepaalde markten niet toegankelijk voor particulieren (bv. opkomende markten).

Daarom raden wij Cedric aan eerst een gediversifieerde fondsenportefeuille samen te stellen. Afhankelijk van in welke mate hij zijn portefeuille actief wil beheren, kan hij zijn individuele aandelen aanhouden, maar dan voor slechts een vierde van zijn vermogen (40 000 euro). Dit betekent dat hij de helft ervan zal moeten verkopen.

De aandelenportefeuille herschikken

De aandelenportefeuille van Cedric (80 000 EUR) is vooral belegd in Amerikaanse aandelen (7 lijnen op 10). Europese aandelen zijn slechts goed voor 3 lijnen. We raden Cedric aan zijn portefeuille beter te diversifiëren. Amerikaanse activa blijven namelijk interessant maar na de stijging van de laatste maanden, zijn bepaalde aandelen duur geworden of nemen ze te veel plaats in.

We raden Cedric aan zijn aandelen van Facebook (13 000 EUR) en Amazon (13 000 EUR) te verkopen, alsook 75% van zijn Microsoft-aandelen (14 000 EUR). Met de opbrengst uit die verkopen (40 000 EUR) zal hij zijn fondsenportefeuille kunnen versterken. Overigens adviseren we hem zijn positie in bepaalde Amerikaanse aandelen af te bouwen om meer Europese aandelen in portefeuille te halen zoals BMW, Ahold Delhaize en Axa.

De fondsenportefeuille optimaliseren

Cedric erfde een fondsenportefeuille die voor 50% bestaat uit Belgische aandelen, voor 25% uit Amerikaanse aandelen en voor 25% uit obligaties in euro. Dit is volgens ons geen optimale samenstelling. Wellicht zou Cedric een hoger rendement kunnen opstrijken als hij minder risico zou nemen.

We stellen voor dat hij de 40 000 euro die hij uit de verkoop van zijn individuele aandelen zal vergaren, herbelegt en hij zich hierbij beroept op onze evenwichtige portefeuille. In die portefeuille zitten Europese aandelen (eurozone, VK, Zweden, Polen) en Amerikaanse aandelen, zij het in beperkte mate gezien hun recente koersstijging. Ook de opkomende landen (China, Indonesië, Zuid-Afrika) en de vastgoedsector zijn in de portefeuille goed. 

Deel dit artikel