Analyse
Zal als gevolg van de vergrijzing in het Westen de economie vertragen en de beurs dalen? 1 jaar geleden - donderdag 9 maart 2017
Wij menen van niet. Dankzij de vergrijzing kunt u namelijk profiteren van een aantal opportuniteiten.
Zal als gevolg van de vergrijzing in het Westen de economie vertragen en de beurs dalen?

Zal als gevolg van de vergrijzing in het Westen de economie vertragen en de beurs dalen?

De demografische veranderingen zullen de economische groei de komende jaren absoluut afremmen en zullen een invloed hebben op de financiële markten. Maar meer nog dan de leeftijd zal het de voorkeur als consument, spaarder ... zijn die een impact zal hebben op de beurzen. Geleidelijk aan zullen we ons op verschillende manieren aanpassen aan de vergrijzende bevolking.

 

Vergrijzing van de bevolking: gevolgen

De vergrijzing en de uitstap van een groot aantal werknemers uit de arbeidsmarkt riskeren de economische activiteit te vertragen: minder handen die produceren en minder consumptiebehoeften. Een jongere bevolking stimuleert daarentegen de groei via innovatie en de invoering van nieuwe technologieën en door middel van een productie en een consumptie op een grotere binnenlandse markt.

Heeft een belegger de pensioenleeftijd bereikt, dan staat hij minder open voor risicovolle beleggingen en zal hij een deel van zijn activa geleidelijk aan verkopen om ze om te zetten in geld en dat geld op te souperen. Vanaf dat moment stopt het sparen. Wanneer de bevolking van een land vergrijst, zijn er dus meer kandidaten die hun activa willen verkopen dan er kopers zijn die willen investeren. Met een gevreesde daling van de koersen van financiële activa en van de vastgoedprijzen tot gevolg.

 

Economische impact

De impact van de vergrijzing op de economie moet echter worden genuanceerd. De stelling doet vooral recht aan de analyse van de historische gegevens en aan simplificerende hypothesen (alle gezinnen gedragen zich op dezelfde manier, stabiele productie enz.). Ze houdt echter geen rekening met mogelijke vernieuwingen om met de vergrijzingsproblematiek of met onvoorziene gebeurtenissen om te gaan. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat de ontwikkelde economieën de komende jaren nieuwe productiviteitswinsten (dankzij nieuwe technologieën) zullen optekenen of dat er nieuwe activiteitsectoren zullen ontstaan, sectoren die gekoppeld zijn aan energietransitie of aan gezondheid bijvoorbeeld en die onze economieën zullen doen opleven. Niet alle landen zitten overigens in hetzelfde schuitje.

 

Impact op de beurzen

Omdat gepensioneerden minder sparen, zal de vergrijzing een weerslag hebben op de beurskoersen. Maar het scenario van een ineenstorting van de koersen is niet het meest waarschijnlijke:
– de kans lijkt klein dat wie net met pensioen is en financiële activa bezit al zijn beleggingen van de hand zou doen. Een deel ervan zullen ze houden om het verlies van hun beroepsinkomen te compenseren, vooral omdat 65-plussers alsmaar langer en in vergelijking met vroeger gezonder leven en dus andere behoeften te financieren hebben. In Continentaal-Europa is het aandeel particulieren dat rechtstreeks aandelen bezit overigens klein. Hun impact op de koersen is dan ook beperkt.
– door de globalisering van de economie en de financiële markten wordt de evolutie van de beurs niet langer door één enkel land bepaald. De rijkdom gecreëerd in China, India, Brazilië ... zal ook verder worden belegd op de westerse markten zolang die beleggingen liquide, transparant en veilig zijn.
– de evolutie van de bevolkingsgroei en de gevolgen ervan op de economie en de financiële markten zullen niet plots zijn. De beleggers, en dus de koersen, zullen zich geleidelijk aanpassen aan de verwachte veranderingen.

 

Hoe inspelen op de vergrijzing van de bevolking?

De klassieke sector die het nauwst aansluit bij het thema is uiteraard die van de gezondheidszorg. Farmabedrijven zijn er als de kippen bij om onderzoek te verrichten rond vergrijzing. En terecht. De groeiende vergrijzing zorgt voor een stijgende vraag naar medicatie en oplossingen. Goed om te weten: geen enkel farmabedrijf is louter en alleen gespecialiseerd in vergrijzing, maar het ene bedrijf heeft er al meer uitstaan mee dan het andere.

U kunt op twee manieren beleggen in de sector: via een breed gespreid fonds of via individuele aandelen.

– De tracker Lyxor MSCI World Health Care is onze favoriet bij de fondsen. Het fonds mikt op zo’n 130 wereldwijde farmabedrijven. Tal van hen heeft wel iets in de vergrijzingspap te brokken zoals Johnson & Johnson, Pfizer en Roche.
– Op het vlak van individuele aandelen hebben we een serieuze boon voor Teva Pharmaceutical. De veelbelovende marktleider in generische geneesmiddelen heeft o.a. kleppers als Azilec (ziekte van Parkinson) en Copaxone (multiple sclerose) in huis. Het aandeel noteert bovendien nog goedkoop.

Een tweede manier om in te spelen op de vergrijzing is via een specifiek themafonds.

Fondsen als CPR Silver Age en Lombard Odier Fund Golden Age vullen hun portefeuilles met aandelen van bedrijven die iets te maken hebben met de noden van een ouder wordende bevolking zoals farma (GlaxoSmithKline), dienstverlening (zoals maaltijden aan rusthuizen via Compass Group), rust- en ziekenhuizen (Healthcare Realty Trust), vermogensbeheerders (AXA), cosmetica (L’Oréal) en veiligheid (Assa Abloy). Vergelijken we beide portefeuilles, dan kiezen we voor het fonds van CPR Asset Management. Het belegt weliswaar vooral in Europa (waarvan de helft in de eurozone) maar beschikt over een zeer mooi gespreide portefeuille in waarden die over het algemeen een pak goedkoper noteren dan diegene die we terugvinden in het internationaal gespreide fonds van Lombard Odier.

Ook Argenta lanceerde onlangs een gespecialiseerd fonds: Argenta Fund Longer Life. Dat mikt enerzijds op bedrijven die op een belangrijke wijze gedreven worden door de vergrijzende bevolking en anderzijds op staatsobligaties om het portefeuillerisico te beperken. Een vreemde combinatie als u het ons vraagt. Omdat het fonds op dit moment 45 % van de portefeuille in obligaties belegt, lijkt ons dat niet de meest aangewezen manier om het thema te bespelen. We laten dat product dan ook links liggen. Hetzelfde geldt voor themafondsen die deels, en dus niet volledig, inspelen op de vergrijzing zoals Candriam Equities L Global Demography, Fidelity Global Demographics en SISF Global Demographics Opportunities.

Deel dit artikel