Analyse
Moet u de keuze en het beheer van uw fondsen aan een derde toevertrouwen? 1 jaar geleden - woensdag 29 maart 2017
En kiezen voor een actief beheerd fondsenspaarplan? Zo ja, welke?
Moet u de keuze en het beheer van uw fondsen aan een derde toevertrouwen?

Moet u de keuze en het beheer van uw fondsen aan een derde toevertrouwen?

We dragen klassieke fondsenspaarplannen een warm hart toe. De reden hoeft u niet ver te zoeken. Vanaf 25 euro per jaar per plan kunt u in ons land al aan de slag om een kapitaal op te bouwen met een of meerdere beleggingsfondsen. Door gedisciplineerd te beleggen in goede én in kwade dagen vergaart u zo een vermogen op termijn.

 

Het grote nadeel van klassieke fondsenspaarplannen (passief beheerde fondsenspaarplannen) is hun gebrek aan beheer. U kiest uw stortingsbedrag, uw stortingsfrequentie en uw fondsen … en dan gebeurt er niets meer. Nochtans staan de financiële markten niet stil. Tijdens de looptijd van uw plan zult u zien dat de onderliggende fondsen elk hun eigen weg zullen gaan. Dat zorgt er automatisch voor dat de beginsituatie van uw plan, met 50% in fonds A en 50% in fonds B bijvoorbeeld, plots 60% - 40% is geworden, of 35% - 65%.

Wat doet u op zo’n moment? Misschien een ander type plan kiezen, zoals een plan dat zélf instaat voor het beheer van de portefeuille.

 

Vermogensbeheer

In ons land kunt u vandaag kiezen uit steeds meer plannen in fondsen die al het werk voor u doen: van samenstelling van de portefeuille over dagelijks portefeuillebeheer. U hoeft zich voor de rest niets meer aan te trekken van uw portefeuille. Of u het plan vervolgens beschouwt als spaarplan, met periodieke stortingen, of niet (eenmalige storting), maakt voor de bank niet uit. Beide zijn mogelijk en de enige voorwaarde die vervuld moet worden, is het minimale stortingsbedrag. Dat kan tot 25 000 euro oplopen.

 

Voornaamste troeven: gebruiksgemak en lage kosten

Vooreerst gebeurt alles online. Eenmaal u uw beleggingsprofiel hebt bepaald, een verplicht nummertje bij elk plan, wordt een portefeuille voorgesteld en kunt u gaan beleggen. De procedure om zo’n plan te openen, is uiterst eenvoudig en de opvolging van uw portefeuille nadien is een eitje. Een fysieke adviseur komt hier niet aan te pas.

Die verregaande automatisering laat ook toe om de kostprijs van het product laag te houden. In de praktijk betaalt u enkel een jaarlijks beheerloon voor uw onlineportefeuille. Dat beheerloon schommelt rond 0,5%. Per schijf van bijvoorbeeld 10 000 euro betaalt u dus 50 euro aan beheerloon. Die kostprijs komt bovenop de lopende kosten van de onderliggende fondsen. En die zijn vaak beperkt ingeval er met trackers wordt gewerkt.

Het is alvast een pak minder dan wat u zou betalen bij personal en private banking, maar u krijgt er uiteraard ook niet dezelfde service voor. Wij vinden de kostprijs alvast fair voor een dienst die het beheer van de portefeuille volledig op zich neemt.

 

Onze mening

Er bestaan geen duizend-en-één oplossingen voor de belegger zonder diepe zakken die op zoek is naar een gespreide belegging waarbij er, naast het bepalen van een beleggingsprofiel, voor de rest geen poot meer moet worden uitgestoken wat portefeuillebeheer betreft. Voor zo’n personen die er ook geen graten in zien om alles online te doen en de fondsenkeuze over te laten aan derden, bestaat deze vorm van geautomatiseerd portefeuillebeheer.

Toch raden we u aan tweemaal na te denken vooraleer u in dit avontuur stapt. Wat hebben de portefeuilles al bewezen? Ze werden (te) recent gelanceerd en wij hebben er alvast nog geen idee van of ze uit het goede hout zijn gesneden of niet. Voorlopig becommentariëren we dan ook nog niet hun (te) korte rendementshistoriek of hun langere maar gesimuleerde rendementen.

Bent u bereid 15 000 euro of meer in KeyPrivate te steken? Waarom? Het product werd eind 2015 gelanceerd. Omdat het belegt in trackers? Lage beheerskosten zijn zonder meer een voordeel, maar dat wil ook niet zeggen dat het beheer ervan superieur is op termijn.

Kijken we naar de portefeuilles van de plannen dan wordt het ‘defensieve’ gedeelte steevast ingenomen door klassieke obligatiefondsen. Die traditionele manier om naar risico te kijken, delen we niet. We vinden het vanuit rendementsoogpunt zelfs gevaarlijk om vandaag te beleggen in staatsemissies in euro.

 

BINCKBANK

Het fondsenspaarplan van BinckBank , waarbij u het beheer overlaat aan de broker, hanteert een instapdrempel van 10.000 euro (i.p.v. 25.000 euro voorheen). Daarnaast loopt er ook een tijdelijke actie waarbij BinckBank u tot 31 maart volgend jaar de beheervergoeding terugbetaalt indien u gebruik maakt van dit type vermogensbeheer vóór 6 april van dit jaar (t.e.m. 5 april) en u de gelden uiterlijk op 10 april stort. Tot slot wordt de vaste beheervergoeding van 0,60% op jaarbasis voortaan variabel in functie van het belegde kapitaal:
10.000 tem 24.999 EUR : 0,75% per jaar
25.000 tem  99.999 EUR : 0,60% per jaar
100.000 tem 249.999 EUR : 0,50% per jaar
Vanaf 250.000 EUR : 0,40% per jaar
Het fondsenspaarplan belegt uitsluitend in trackers in aandelen en in obligaties. Opvallend is dat de portefeuille slechts eenmaal per jaar wordt herzien, tenzij u als klant aangeeft dat uw risicoprofiel is veranderd. Zo’n jaarlijkse evaluatie is wat ons betreft toch wel een minimum.

 

EASYVEST

Een jaar na de start blijft Easyvest enkel toegankelijk in het Frans en in het Engels, wat toch wel vreemd is. De kostprijs van de service is afhankelijk van de grootte van het belegde bedrag: 1% onder 25 000 euro, 0,9% voor de schijf tussen 25 000 en 50 000 euro, enzovoort. Vanaf 250 000 euro betaalt u 0,5% per jaar. Opvallend: het eerste jaar betaalt u niets op de eerste schijf van 5 000 euro. U kunt dus een jaar lang zonder extra kost de service testen aan de minimale instapvereiste. U hebt de keuze uit tien profielen die elk volgens hun eigen combinatie beleggen in slechts twee trackers: SPDR MSCI ACWI IMI ETF en BNP Paribas Easy Markit Iboxx € Liquid Sovereigns ETF. Daarnaast steekt zowat 2% in cash. Bijstorten kan vanaf 2 000 euro per door u gekozen periodiciteit. Ook hier gebeurt er slechts jaarlijks een herbalancering, tenzij de klant daarom vraagt (tweemaal per jaar is dat gratis) of tenzij de financiële markten te hard hebben geschommeld.

 

EVI

Vorig jaar ontpopte Evi zich van een onlinebank gespecialiseerd in spaarproducten tot een instelling die ook raad weet met uw beleggingen. Nogal wiedes als u weet dat Evi deel uitmaakt van Van Lanschot, de oudste onafhankelijke private Bank in Nederland. Vanaf 1 000 euro (vroeger was dat 10 000 euro) kunt u instappen in een van de vijf profielfondsen. Het zijn stuk voor stuk gemengde fondsen die beleggen in aandelen en obligaties, naast een vleugje beleggingsfondsen en trackers. De portefeuilleopvolging gebeurt dagelijks door een eigen huisteam. Periodiek bijstorten kan vanaf 250 euro per maand. De totale kost die u betaalt bij Evi Beleggen is die van de onderliggende fondsen. Die schommelt tussen 1,4% en 1,5% per jaar, afhankelijk van het gekozen profielfonds.

 

KEYTRADE

Vanaf 15 000 euro kunt u terecht in KeyPrivate. Afhankelijk van uw profiel krijgt u een van tien mogelijke portefeuilles voorgeschoteld. Die beleggen elk in een combinatie van twaalf trackers, naast cash. De wegingen binnen elke portefeuille zullen afhangen van het gekozen risicoprofiel. Onder het fondsenaanbod gevestigde namen als iShares Core S&P 500 ETF en iShares Core MSCI Japan ETF. Opvallend en atypisch is dat de meeste portefeuilles ook beleggen in industriële metalen (aluminium, koper, nikkel en zink) via de tracker ETFS EUR Daily Hedged Industrial Metals en dat er zelfs plaats is voor een snuifje goud, met ouwe getrouwe Gold Bullion Securities. Maandelijks wordt vergaderd over de portefeuillesamenstelling.

 

MEDIRECT

Vanaf een minimum van 5 000 euro openen de deuren van Vermogensbeheer bij MeDirect. Maandelijkse bijstortingen kunnen gebeuren vanaf 100 euro. Als klant komt u terecht in een van vijf portefeuilles die elk bestaan uit 11 tot 14 beleggingsfondsen (geen trackers in dit geval). Dat zijn ofwel pure aandelenfondsen, zoals Invesco Pan European Structured Equity Fund, ofwel pure obligatiefondsen, genre BlackRock GF Euro Bond. Geen gemengde fondsen hier. De fondsenkeuze gebeurt in samenwerking met Morningstar. Maandelijks wordt de portefeuille geëvalueerd en elke drie maanden wordt beslist om de portefeuille te herbalanceren of niet. De kostprijs van de service is degressief: van 0,61% als u minder dan 20 000 euro belegt tot 0,30% als u meer dan 100 000 euro belegt. De fondsen waarin belegd wordt, kunt u ook individueel op de kop tikken op het MeDirect-platform.

 

PRITLE

Pritle is misschien nog de minst bekende naam uit de lijst. De Nederlandse beheerder is sinds maart vorig jaar actief in België. Inschrijven kan al vanaf de zeer bescheiden som van 10 euro. Na het beantwoorden van een onlinevragenlijst en het bepalen van uw beleggingsdoelstelling (bijvoorbeeld 50 000 euro vergaren tegen uw pensioen), stelt Pritle uw profiel op en wordt belegd in een vijftiental fondsen zoals BlackRock Europe Equity Index, Vanguard US 500 Stock Index Fund. Opvallend is de keuze om niet voor trackers te kiezen maar voor traditionele, en dus duurder beheerde, indexfondsen. Gelukkig betreft het hier de Nederlandse varianten waarbij het beheerloon half zo hoog ligt als in België. Elke drie maanden wordt de portefeuille aangepast aan de modelportefeuille. Hoe korter uw beleggingshorizon, hoe groter de afbouw van het aandelenrisico in uw portefeuille.

Belangrijk om te weten, is dat Pritle als buitenlandse vermogensbeheerder voorlopig geen beurstaks of meerwaardebelasting int. De beheerder liet ons weten daarover in gesprek te zijn met onze fiscus om alles automatisch te laten verlopen. Voorlopig krijgt u als klant de nodige informatie om zelf aangifte te doen. We houden u op de hoogte van zodra daar verandering in komt.

Deel dit artikel