Analyse
Er bestaan tussen de internationale aandelenfondsen echter ook grote verschillen... 1 jaar geleden - woensdag 28 september 2016

Op het vlak van rendement kunnen die verschillen aanzienlijk zijn.

Over de laatste 10 jaar behaalde Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR een rendement van maar liefst 11,4 % per jaar. Dat is bijna het dubbele van de MSCI-index (+6 %)! Placeuro Harp Actions slaagde er daarentegen in om gemiddeld 2 % te verliezen per jaar. AXA B Fund Equity World Talents is trouwens het enige andere fonds waarmee u zo goed als geen geld won in de categorie over de afgelopen tien jaar. Het merendeel van de fondsen slaagt er niet in om beter te doen dan de beursindex.

 

Vanwaar die grote rendementsverschillen tussen de fondsen?

– Verschillen tussen regio’s. Hoe meer een fonds de afgelopen jaren mikte op de Verenigde Staten, hoe beter. Zo klom Wall Street gemiddeld 9 % per jaar over de laatste tien jaar, terwijl Europa (3 %) en Japan (3 %), het een pak minder goed deden.

 

– Verschillen tussen sectoren. Hoe meer belegd werd in voedsel en drank (+12 %), in farmacie (+11 %) en in niet-cyclische consumptiegoederen (zoals tabak, cosmetica, tandpasta, enzovoort, +10 %), hoe beter. Bedrijven werkzaam in de grondstoffensector (-1 %) en de banksector (0 %) waren dan weer te mijden. Ook de oliesector (+2 %) deed het verre van goed.

 

– Verschillen in beleggingsstijl. Groeiaandelen deden het meer dan 1 % per jaar beter dan waardeaandelen. En ook kleinere aandelen, de zogenaamde smallcaps, presteerden beter dan grote aandelen (een kleine 1 % verschil).

 

– Verschillen in indekking tegen wisselkoersrisico's. Beheerders die zich indekten, zagen de belangrijkste munten in de portefeuilles, de Amerikaanse dollar (gemiddeld +1 % per jaar) en de Japanse yen (+3 %), fors aandikken en konden daar dus niet van profiteren.

 

– Verschillen in kosten. Gemiddeld gezien verloor u vorig jaar 1,3 % per jaar aan beheerlonen, administratiekosten, boekhoudkosten, enz. Zo hebben beleggers in het fonds Placeuro Harp Actions geld verloren in plaats van gewonnen gezien het fonds niet minder dan 5,6 % kosten aanrekent. Waarom? Zeker niet omwille van het fantastisch beheer.
Schwab International Equity ETF rekent echter slechts 0,08 % aan. De Amerikaanse tracker is het goedkoopste fonds dat u op de kop kunt tikken wat jaarlijkse lopende kosten betreft. Hij troeft daarmee zelfs straffe concurrentie als iShares Core MSCI World UCITS ETF en Vanguard Total World Stock Index Fund af. We kopen de Schwab-tracker echter niet wegens de nadelige fiscaliteit (dubbele roerende voorheffing op het dividend).

 

Deel dit artikel