Analyse
Duoplan van Record Bank: zekerheid en risico hand in hand? 2 jaar geleden - donderdag 26 mei 2016

Met het nieuwe Duoplan combineert Record Bank naar eigen zeggen het beste van twee werelden en wil het aantonen dat zekerheid en beleggen hand in hand gaan.
Is deze formule interessant of niet?

We vinden het concept van deze formule niet oninteressant maar u kunt elders op eigen kracht een hoger rendement behalen bij lagere kosten. Hoe dan ook, aangezien het Duoplan risico's inhoudt, is de formule enkel aangewezen voor centen die u minstens 8 à 10 jaar kunt missen.

 

Duoplan combineert 2 producten:

- Record Renteplan (een termijnrekening, dus zonder risico's)
- Record FlexiPlan (dat het mogelijk maakt om geleidelijk te beleggen in een of meerdere fondsen, dus wel risicodragend).
Het gewicht van elk product is afhankelijk van het beleggersprofiel.

 

Record maakt een onderscheid tussen:

– "actieve" beleggers, die het grootste deel in fondsen zullen stoppen (via Flexiplan) en een kleiner deel in Renteplan.
– "twijfelende" beleggers, die de helft van hun kapitaal aan Renteplan en de andere helft aan FlexiPlan zullen besteden;
– "rustige" beleggers, die het leeuwendeel aan Renteplan zullen besteden, en een beperkt deel aan Flexiplan.

 

Record verduidelijkt nog dat het mogelijk is om de spreiding te personaliseren (afwijken van de profielen).

 

Flexibele formule

Het voordeel van deze formule is de duidelijkheid: u bepaalt zelf vooraf met welk deel van uw centen u geen risico wenst te nemen (Renteplan), en met welk deel u een risico aanvaardt in de hoop op termijn een hoger rendement op te strijken (Flexiplan).

 

De formule is ook flexibel doordat u zelf het ritme bepaalt waartegen u in fondsen belegt (via Flexiplan): u kunt kiezen voor een groot bedrag ineens of om periodiek (bijv. maandelijks) een klein bedrag te beleggen (minstens 25 EUR).

 

Het is ook mogelijk om bij aanvang alles in Renteplan te storten (minstens 5000 EUR) en te vragen om dan elke maand de intresten en een gedeelte van het kapitaal in Flexiplan te beleggen.

 

Onze mening

Wat het Renteplan betreft, zijn de voorwaarden van de termijnrekening niet bijster goed: op 8 jaar bijv. 1% bruto op jaarbasis (0,73 % netto). Als u uw geld zolang kunt vastzetten, kunt u beter voor een spaarverzekering kiezen. De komende jaren zullen de beste spaarverzekeringen (zoals Vita Invest Dynamic bij Federale, Self Life Dynamico bij Generali, het Waarborgfonds bij AFER Europe+ en de 786-rekening bij Integrale) wellicht nog altijd een goede 2 % blijven bieden (na kosten en taksen).

 

Wat het Flexiplan betreft, waarop u onafhankelijk van het Renteplan kunt intekenen, hebt u keuze uit 30 fondsen: zowel aandelenfondsen (die mikken op een specifiek land, regio, sector, enz.), obligatiefondsen, als gemengde fondsen (zowel aandelen als obligaties). Met die laatste beschikt u meteen over een goede spreiding en de voorgestelde fondsen (uit het gamma NN-L Patrimonial) worden ook prima beheerd. Minpunt is dat Record er 3 % instapkosten voor aanrekent, terwijl ze elders zonder kosten beschikbaar zijn.

 

Deel dit artikel