Analyse
De verschillen tussen een tracker en een fonds 2 jaar geleden - vrijdag 20 november 2015

Net zoals gewone beleggingsfondsen, bieden trackers u de mogelijkheid om makkelijk en met een beperkte begininleg te beleggen in de belangrijkste aandelen van een land, regio of sector, of zelfs in een mandje met obligaties. Ze zijn relatief goedkoop en stilaan niet meer weg te denken uit elke gediversifieerde portefeuille.

Wat onderscheidt bancaire fondsen van trackers? Wat zijn hun voor- en nadelen?

 

1. Actief versus passief beheer

Veel fondsen proberen een rendement neer te zetten dat hoger ligt dan dat van de markt waarop ze aanwezig zijn. Aan dit zogenaamde "actief beheer" hangt wel een prijskaartje. Vaak liggen de kosten hoger dan 2 % op jaarbasis. Indien de prestaties goed zijn en ze die meerkost compenseren, is er geen probleem, maar dat is in de praktijk te weinig het geval.
Trackers zijn minder ambitieus en hebben dat probleem niet. Zij proberen gewoon het rendement van hun markt te evenaren, niet meer en niet minder. Dit "passieve beheer" is goedkoper: de beheerkosten bedragen hooguit enkele tienden van een procent.

 

2. Aanbod

Het aanbod aan fondsen is erg ruim, maar ook het gamma trackers breidt gestaag uit. In sommige gevallen zijn trackers zelfs uw enige optie om toegang te krijgen tot een buitenlandse beurs. Dat is als Belgische belegger bijvoorbeeld zo voor de Zweedse beurs. Het fondsen-aanbod blijft wel ruimer en diverser.

 

3. Toegankelijkheid

Hebt u een interessant fonds gevonden, dan kunt u het soms alleen kopen in de bank die het beheert. Zo zijn de fondsen van KBC enkel daar beschikbaar (of tegen hoge kosten elders). Sommige banken hebben ook de neiging om uitsluitend hun "huisfondsen" aan te prijzen.
Trackers zijn beursgenoteerd. Biedt uw bank toegang tot de beurs in kwestie, dan kunt u ze in principe vrij aankopen.

 

4. Verhandelbaarheid

Fondsen zijn niet beursgenoteerd en transacties worden slechts één keer per dag uitgevoerd. U kent niet op voorhand de prijs, want de inventariswaarde wordt maar berekend bij sluitingstijd van de beurzen.
Trackers noteren continu. U kent de prijs waartegen u koopt of verkoopt, en u kunt limietkoersen ingeven.

 

5. Kostenplaatje

Als u deelbewijzen van een fonds aankoopt, zal uw financiële instelling u instapkosten aanrekenen. Vaak is dat een percentage van 1 à 3 %. Sommige instellingen rekenen geen kosten aan, of slechts een forfait van zowat tien euro. Het bewaren van uw fondsen op een effectenrekening is veelal gratis, en als u ze verkoopt, kan dat ook meestal gratis.
Bij trackers betaalt u transactiekosten op elke aan- en verkoop en bij de grootbanken betaalt u ook bewaarloon op uw effectenrekening. Die kosten wegen echter niet op tegen de vaak hogere beheerkosten van fondsen.

 

6. Dividenden

Bij fondsen kunt u meestal kiezen tussen kapitalisatie- (dividend wordt herbelegd) of distributiedeelbewijzen (dividend wordt uitgekeerd).
Bij trackers bestaat die keuze meestal niet en worden de dividenden uitgekeerd. Dat kan een nadeel zijn, want daardoor is het niet mogelijk om aan de (soms dubbele) belasting van het dividend te ontkomen.

 

7. Fiscaliteit

Als u kapitalisatiedeelbewijzen van een fonds verkoopt, betaalt u een beurstaks van 1,32 %. Bij distributiedeelbewijzen niet. Bij aankoop betaalt u geen belastingen. Bij trackers bedraagt de beurstaks, afhankelijk van de juridische vorm, maar zowel bij aankoop als bij verkoop, 0,09 %, 0,27 % of (zeldzamer) 1,32 %.
Zowel fondsen als trackers die meer dan 40 % van hun portefeuille in obligaties beleggen, zijn onderworpen aan de meerwaardebelasting (nu nog 25 %, binnenkort 27 %).

 

Een fonds of een tracker kiezen?

Als u onze fondsenselector doorloopt, zal u merken dat we soms de voorkeur geven aan een bancair beleggingsfonds, soms aan een tracker. Bij het maken van onze keuze spelen uiteraard de prestaties een be-langrijke rol, maar we hebben ook oog voor aspecten zoals de fiscaliteit of de samenstelling van de portefeuille. We hebben dus geen algemene voorkeur voor ofwel fondsen, ofwel trackers, maar zoeken geval per geval naar de beste oplossing.

 

Hoe een tracker kopen?

Indien u die nog niet hebt, moet u eerst een effectenrekening openen.
Daarna surft u naar het transactieplatform van uw financiële tussenpersoon en gaat u op zoek naar de tracker van uw keuze via de zoekrobot. Zoek niet op naam (soms verwarrend), maar op basis van de 12-cijferige ISIN-code. Let op: soms verschijnen meerdere trackers met dezelfde ISIN-code.
Check dan (online) de beurs waaraan de tracker noteert en de laatste waarde om zeker te zijn van uw stuk.
Vervolgens geeft u de hoeveelheid aan die u wenst te kopen, en bij voorkeur ook een maximale aankoopkoers (limiet) om onaangename verrassingen te vermijden.
Tot slot specifieert u nog de geldigheidsduur van uw order en ondertekent u het elektronisch.
Eens de transactie is uitgevoerd, zal de tracker in uw effectendossier verschijnen.

 

Deel dit artikel