Analyse
Opnieuw mikken op kernenergie? 2 jaar geleden - donderdag 22 oktober 2015

Meer dan 4 jaar na Fukushima en de koersdaling op de nucleaire markt, komt de sector weer tot leven...

Al staat de Japanner nog altijd weigerachtig tegenover kernenergie, toch ging Sendai 1, één van de 43 Japanse operationele kerncentrales op 11 augustus opnieuw van start. Andere kerncentrales zullen volgen... Betekent dit dat de uraniumprijs opnieuw in de lift zit? Neen...
Global X Uranium ETF: NIET KOPEN
Uranium + Nuclear Energy ETF: VERKOPEN
Exelon: HOUDEN

 

Kost en Kyoto-protocol

De revaluatie van het nucleaire programma komt er uit noodzaak. Zonder kernenergie moet het land immers dure fossiele brandstoffen importeren. Hierdoor moeten Japanse huishoudens zowat 20 % meer betalen voor hun elektriciteit en Japanse bedrijven zelfs 30 %!

 

Daarnaast verhoogt het meerverbruik van fossiele brandstoffen ook drastisch de emissie van broeikasgassen. En dat druist in tegen het Kyoto-protocol (=verdrag tussen een resem industrielanden om de uitstoot van broeikasgassen, o.a. CO2, drastisch te verminderen).

 

In Japan is het alvast de bedoeling om tegen 2030 opnieuw 20 % tot 22 % van alle elektriciteit op te wekken via kerncentrales. Naast de bestaande reactoren zijn er in Japan nog drie in aanbouw en zijn er negen gepland. Ook tal van andere landen zitten op dezelfde golflengte. Zo streven de VS naar een vermindering van de CO2-uitstoot van maar liefst 32 % tussen nu en 2030.

 

Dat alles klinkt als muziek in de oren van de ganse uraniumsector. Want als zelfs Japan, waar de Fukushima-ramp nog vers in het geheugen ligt, terugkomt op haar beslissing om nooit meer kernenergie te gebruiken, wat houdt andere landen tegen om dat ook te doen? Er worden dan ook steeds meer projecten opgestart.

 

Volatiele maar lage prijs

Eind september bedroeg de uraniumprijs 37,25 dollar. Dat is mijlenver verwijderd van het hoogtepunt in 2007 (137 dollar) en ook een pak lager dan de prijs betaald vóór de Fukushima-ramp van maart 2011 (66,5 dollar).

 

De prijs zou op een relatief laag niveau moeten blijven schommelen. Want de post-Fukushima periode zorgde voor massa’s ongebruikte voorraden uranium. En dan hebben we het nog niet gehad over de recyclage (van militair nucleair materiaal) en het feit dat uranium geen schaars goed is.

 

Ook blijft het door de daling van de prijs van olie en gas nog altijd goedkoper om fossiele brandstoffen te blijven gebruiken in plaats van te mikken op kernenergie. De (nog) strengere veiligheidsnormen en de langere looptijden om de nodige vergunningen te krijgen, zorgen ervoor dat het ook lang duurt vooraleer een reactor daadwerkelijk opgestart kan worden.

 

En voor de belegger?

De ramp rond Fukushima en de daling van de uraniumprijs hebben uiteraard ook hun impact gehad op de marktspelers. De grootste slachtoffers vielen bij uraniumontginners. Zij kampten in toenemende mate met lagere inkomsten en hogere kosten en zagen hun beurskoers kelderen.

 

– Global X Uranium ETF is een tracker in uraniummijnen. Tijdens onze laatste analyse (december 2013) raadden we u af om erin te beleggen. Sindsdien verloor dat fonds nog maar eens 41 %.
Heel wat uraniumontginners werken aan een productiekost die lager ligt dan de prijs van uranium. Het potentieel van zo’n bedrijven blijft te laag en hun risico te hoog.
Koop deze tracker niet.

 

– Market Vectors Uranium + Nuclear Energy ETF is een tracker die voor een groot stuk mikt op elektriciteitsproducenten die werken met uranium zoals Electricité de France (EDF) en Exelon (VS). Zij konden uranium goedkoop op de kop tikken en relatief goed hun winstmarges behouden. Omdat ook die aandelen indertijd klappen hebben gekregen was de timing goed om erin te beleggen. Sinds onze aankooptip steeg de tracker met 22 %.
De vooruitzichten voor de sector zijn te zwak om interessant te zijn. Herpakt de economie zich, dan denken we dat de traditionele energiebronnen het eerst zullen profiteren. Ook vinden we de huidige spreiding van het fonds nu minder interessant. Zo vinden we de focus op de grootste beurskapitalisaties in de VS (meer dan 60 %, 20 % vroeger) overdreven.
Neem uw winst op deze tracker.

 

– Exelon is een van de belangrijkste elektriciteitsproducenten van de VS en de nr. 1 voor kernenergie. De groep is gespecialiseerd in de productie van goedkope en niet-vervuilende stroom. Ondanks zijn inspanningen om meer te focussen op elektriciteitsverdeling, blijft Exelon erg afhankelijk van de elektriciteitsproductie (nog 63 % van zijn omzet), een tak die zeer gebonden is aan de aardgasprijs.
Het bedrijf focust almaar meer op elektriciteitsdistributie in plaats van productie (stabiele en rendabele activiteit). Ook zien we de gasprijs op termijn hoger gaan Dat zal komen door de vermindering of afschaffing van subsidies voor duurzame energie, de strengere reglementering inzake broeikasgassen en het dalend Amerikaans gasaanbod. Het aandeel zal in staat zijn dividend (4,3 % bruto) intact te houden. U mag dit aandeel houden.

Deel dit artikel