Analyse
Aangifteplicht fondsen Invesco? 2 jaar geleden - vrijdag 26 juni 2015

Zijn dit buitenlandse fondsen die u moet aangeven?

Het gaat hier inderdaad om buitenlandse fondsen. Ze vormen echter een uitzondering.
U moet bijgevolg niets aangeven.

 

Voor zowat alle beleggingsfondsen geldt geen jaarlijkse aangifteplicht. Uitzonderingen op de regel zijn de buitenlandse gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Bekende voorbeelden in ons land zijn een resem fondsen van Carmignac Gestion, de fondsen van AXA Rosenberg, die van Ethenea en het gemengde fonds Rouvier Patrimoine.

 

Wat Invesco betreft, zijn sommige van deze beleggingsfondsen Luxemburgse beleggingsvennootschappen, waarvoor geen aangifteplicht geldt. Maar het andere, zoals Invesco UK Equity A, zijn Ierse unit trusts, die bij ons fiscaal gelijk gesteld zijn aan gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Omdat het hier bovendien om buitenlandse fondsen gaat (ISIN-code niet beginnende met BE), geldt er dus ook bij zo’n Invesco-fondsen een aangifteplicht. In theorie.

 

Dit is echter niet het geval. De roerende inkomsten die de Ierse Invesco-fondsen hebben gekregen uit dividenden, moet u inderdaad NIET aangeven. De reden is dat de beheerder in de prospectus van de fondsen zegt dat alle roerende inkomsten worden uitgekeerd aan de belegger als dividend. Die betaalt daarop de bevrijdende Belgische roerende voorheffing van 25 %.

 

De Ierse Invesco-fondsen die in obligaties beleggen, zoals het Invesco Bond Fund en het Invesco Emerging Markets Bond Fund, ontsnappen dan weer niet aan de eventuele meerwaardebelasting bij de verkoop. Omdat die eventuele belasting al automatisch rekening houdt met de intresten uit de obligaties in de fondsenportefeuille, hoeft u voor de obligatiefondsen wel niets aan te geven in uw belastingaangifte.

 

Deel dit artikel