Analyse
Obligatiefondsen en rentestijgingen 3 jaar geleden - donderdag 21 mei 2015

Stijgende rentevoeten wegen op de inventariswaarde van uw obligatiefonds. Wat doen fondsbeheerders in dergelijke gevallen?

Momenteel liggen de rentevoeten nog erg laag. Maar ooit zullen ze opveren en dat zult u voelen aan uw obligatiefondsen. De obligaties in het fonds zullen u een lagere coupon geven ten opzichte van het nieuwe aanbod op de markt. Daarom moet hun prijs dalen om nog aantrekkelijk te zijn. Die dalende obligatieprijzen weerspiegelen zich in de (dalende) inventariswaarde van uw fonds. Gelukkig blijven fondsbeheerders niet bij de pakken zitten.

 

Wat doet de beheerder?

De beheerder kan niet zomaar alle obligaties buiten kieperen om de rentestijging uit te zweten. Toch zal hij proberen de schade zo veel mogelijk te beperken. Daarvoor kan hij een beroep doen op bepaalde technieken, voor zover zijn mandaat dat toelaat.
–  Rentegevoeligheid beperken
Niet alle obligaties ondervinden even veel hinder van een renteklim. Zo zullen obligaties met een korte restlooptijd minder dalen dan emissies met een lange restlooptijd. De beheerder kan dan ook beslissen om meer kortlopend papier in portefeuille te halen. Of hij kan kiezen voor meer bedrijfsobligaties. Die zijn minder rentegevoelig dan staatsemissies.
– Afgeleide producten
Aan de hand van derivaten (zoals opties, futures en swaps) kan een fonds zich indekken tegen allerhande risico’s. Zo kan de rentegevoeligheid van de portefeuille artificieel verlaagd worden.
–  Gewicht in obligaties verlagen
Het totale gewicht van obligaties in de fondsenportefeuille kan worden verlaagd ten voordele van cash (geen renterisico, enkel een opportuniteitsrisico) of aandelen (bij gemengde fondsen).
– Vals spelen
Ook kan een fonds beslissen de benchmark waaraan het zich spiegelt aan te passen of het prospectus te wijzigen. Hierdoor kan de beheerder het gewicht aan obligaties verminderen of in andere obligaties beleggen (zoals hoogrentende of converteerbare).

 

Rentedraad oppikken

Vergeet niet dat een obligatiefonds bestaat uit honderden obligaties die vroeg of laat op vervaldag komen. In een stijgende renteomgeving worden de obligaties in de portefeuille continu vervangen door meer renderende obligaties. Zo past de portefeuille zich langzaam maar zeker aan de nieuwe renteomgeving aan. Verliezen geleden door rentedalingen komen hard aan, maar zijn van tijdelijke aard.

 

Deel dit artikel