Analyse
Euro / VS: dynamiek van continent geswitcht? 3 jaar geleden - dinsdag 12 mei 2015

Terwijl de economie in de VS pas op de plaats maakt, wijzen de cijfers voor de eurozone in de richting van een groeiversnelling.

Ondanks een ontgoochelend jaarbegin mag u nog altijd 10% van uw portefeuille aan Amerikaanse aandelen besteden via de tracker iShares Core S&P 500 ETF.
Europese aandelen geven we globaal genomen geen plek in onze portefeuilles, maar dat betekent niet dat er geen interessante individuele aandelen zijn. Gebruik hiervoor
onze selector.

 

Verschil in de tijd

De economische dynamiek in de VS en Europa verloopt zelden synchroon. Doorgaans heeft de Europese economie een paar kwartalen achterstand. De laatste crisis vormde geen uitzondering op die regel. Europa deed er wel vijf jaar langer over dan de VS om opnieuw uit het slop te raken. De Europese economieën knopen dus pas dit jaar opnieuw aan met een groeitempo dat in de lijn ligt van hun potentieel. De eurozone hinkt met andere woorden stevig achterop ten opzichte van de Amerikaanse economie, en de sterkere dynamiek bij ons in het eerste kwartaal van dit jaar is in feite erg relatief.

 

Ideaal scenario

Diverse andere factoren spelen in het voordeel van de eurozone, waardoor de groei extra stimulansen krijgt. Vooreerst zorgt de lancering van de activa-inkoop door de ECB ervoor dat de Europese rentevoeten teruggevallen zijn tot historische minima. Hierdoor is krediet nog nooit zo goedkoop geweest (voor consumenten en bedrijven). Ook de eurolanden, met uitzondering van Griekenland, kunnen zich goedkoper financieren, waardoor hun schuldenlast lichter wordt en ze meer ruimte hebben om de begrotingsteugels wat te vieren.

 

Door het uiterst flexibele monetaire beleid daalde de euro in waarde op de internationale wisselmarkten, tot groot jolijt van de Europese exportbedrijven. Tot slot is ook de forse daling van de olieprijzen sinds vorige zomer een ware zegen voor de eurozone, die het grootste deel van haar energie moet invoeren. Dankzij de lagere brandstofprijzen verhoogt de koopkracht van de gezinnen en dalen de productiekosten van de Europese bedrijven.

 

Lichte tegenwind in de VS...

De waardedaling van de euro en de instorting van de olieprijs waren goed nieuws voor Europa, maar slecht nieuws voor de VS, dat dankzij de exploitatie van schalieolie opnieuw het grootste olieproducerend land ter wereld is geworden. De fors gedaalde prijzen hebben ervoor gezorgd dat de minst efficiënte schalieolieputten werden gesloten en dat diverse projecten voorlopig in de koelkast werden gestopt. De economische stagnatie in het 1ste kwartaal in de VS is trouwens deels te wijten aan de terugval van de bedrijfsinvesteringen door het einde van de olieboom. Het aantrekken van de dollar, t.o.v. de euro, maar ook t.o.v. de yen en de andere grote munten, wees dan weer de Amerikaanse export fors terug.

 

Geen overhaaste conclusies

De Europese economie lijkt dus de meest dynamische sinds 1 januari en mogelijk is de economische heropleving van de eurozone nu echt ingezet. Het potentieel van de VS blijft echter nog altijd groter. De remonte van de olieprijzen de voorbije drie maanden, het opnieuw aantrekken van de euro, en de stijging van de Europese rentevoeten sinds enkele weken, tonen aan dat het gunstige conjuncturele tij voor Europa ook weer snel kan keren.

 

De Amerikaanse economie zal de komende kwartalen niet meer in dezelfde mate kunnen steunen op de heropleving van haar industrie, de stijging van haar export en de opmars van schalieolie. Maar de consumptie van de gezinnen, met uitzicht op een volledige tewerkstelling en stijgende lonen, staat klaar om voor de aflossing te zorgen. En op middellange termijn zal de VS garen blijven spinnen bij de energierevolutie en bij zijn industriële revival.

 

Deel dit artikel