Analyse
Chinezen in de ban van de beurs 3 jaar geleden - woensdag 29 april 2015

Sinds een aantal weken is er in China een bizar scenario aan de gang: de economische indicatoren in het land zijn matig en de groei vertraagt, maar toch klimt de beurs steil hogerop.

Chinese aandelen mogen nog altijd tot 10% van uw portefeuille uitmaken, maar een verhoogde staat van alertheid is wenselijk. Hebt u nog geen Chinese aandelen, wacht wat af na een correctie. Het aandelenfonds Fidelity China Focus A EUR blijft een aanrader. Hebt u wel al mooie meerwaarden op de teller staan, neem een deel van uw winsten om te vermijden dat Chinese aandelen een te groot gewicht innemen in uw portefeuille. 

 

Vertraging economische groei

De autoriteiten in Peking hebben hun groeidoelstelling van 7,5 % in 2014 niet gehaald, en de lat voor 2015 verlaagd naar 7 %. Voor het eerste kwartaal zijn ze er ook in geslaagd dat doel te halen, maar dat over het volledige jaarte bevestigen wordt toch niet makkelijk. De groeivertraging zal zich vlugger voltrekken dan voorzien. De maatregelen die werden ingevoerd om een antwoord te zoeken op het einde van de boom van de wereldhandel zijn niet zonder gevaar: de autoriteiten hebben de kredietverstrekking gestimuleerd om de economie aan te jagen, maar daardoor is de schuldenlast van zowel de economische spelers als de lokale overheden aangezwollen. De groei van de kredietverstrekking is inmiddels al gehalveerd t.o.v. zijn piekmoment, maar de dynamiek blijft te sterk om de schuldgraad te stabiliseren. Minder kredieten betekent ook minder investeringen, minder consumptie en minder economische activiteit. Dat geldt in het bijzonder voor de bouwsector die wellicht pas op de plaats zal maken of zelfs zal krimpen.

 

Euforische stemming

In een maand tijd veerden de Chinese beurzen sterk op. Die trend is vooral het gevolg van politieke beslissingen. Door de beursmarkten meer open te stellen voor particulieren veroorzaakten de Chinese autoriteiten een stormloop op aandelen. In de laatste week van maart werden er maar liefst 1,7 miljoen nieuwe effectenrekeningen geopend. Nu vastgoed op apegapen ligt, zien de Chinese beleggers de beurs als het nieuwe eldorado. De autoriteiten zien het graag gebeuren en voeden de beursklim zelfs. Ze hebben weliswaar beperkingen ingevoerd op de mechanisme dat toelaat om te beleggen met geleend geld, maar tegelijk hun monetair beleid versoepeld om de kredietverstrekking te stimuleren. De opleving van de beurs is voor hen een geschenk om de aandacht af te leiden van de terugval op de vastgoedmarkt en van de economische pijnpunten.

 

Meer risico's, minder rendement

Chinese aandelen belanden gaandeweg meer in binnenlandse portefeuilles. De beurskoorts raakt alle bevolkingsklassen. Bovendien zijn de Chinezen vooral op zoek naar winst op korte termijn en gedragen zich meer als gokkers. Meer dan 80 % voert minstens één transactie per maand uit. Het valt dan ook te verwachten dat de risicograad van Chinese aandelen zal toenemen. En hun aantrekkelijkheid wordt wat uitgehold doordat het economische potentieel van het land afneemt. China is intussen een ontwikkeld land en niet meer de groeiland-economie van vroeger. Bovendien zullen de uitwassen van het verleden, o.a. de hoge schuldenlast, ook wegen op de toekomstige groei. Door de toenemende vergrijzing en het krimpen van de actieve bevolking zal op middellange termijn ook het overvloedige aanbod aan goedkope arbeidskrachten (belangrijk concurrentievoordeel) gaandeweg slinken.

 

Deel dit artikel