Analyse
ING Lifelong Income: levenslange rente 4 jaar geleden - vrijdag 20 juni 2014

Deze levensverzekering schotelt u levenslang een gegarandeerd inkomen voor.

Producten voor renteniers

– Hebt u een kapitaal ter beschikking en bent u op zoek naar een belegging die u periodiek, bijvoorbeeld elke maand, een inkomen oplevert, dan kunt u kiezen uit diverse producten. Maar gezien de huidige lage rentevoeten brengen ze maar weinig op (rond de 1 %...).
Bent u 65 jaar en beschikt u over een kapitaal van 100.000 euro, dan mag u rekenen op een rente van 120 euro per maand (biedt u wel zekerheid over uw inleg én rente).
– Wilt u meer rendement, dan kunt u kiezen voor een pure levenslange lijfrente.
Bent u 65 jaar en beschikt u over een kapitaal van 100.000 euro, dan mag u rekenen op een rente van 406 euro netto per maand. Het grote nadeel: bij overlijden bent u uw volledige inleg kwijt en krijgen uw erfgenamen niets.
– Er bestaat ook een alternatief; namelijk de tijdelijke lijfrente.
Belegt u daarin 100.000 euro voor een periode van acht jaar, dan krijgt u 406 euro netto per maand. Bent u na acht jaar nog in leven, dan recupereert u ongeveer 75 % van uw startkapitaal. Sterft u binnen die acht jaar, dan gaat uw kapitaal naar de verzekeraar.

 

ING Lifelong Income

– Dit is een levensverzekering die de verzekerde een levenslange rente, bepaald door de leeftijd van de verzekerde bij instap, garandeert. De verzekerde moet er minimaal 50 000 euro in beleggen.
Voor een 65-jarige met een inleg van 100.000 euro bedraagt de 4 % rente per jaar, wat goed is voor 333 euro netto per maand.Deze rente kan opwaarts worden herzien (om de 3 jaar) als de onderliggende portefeuille het goed doet.
– Het resultaat hangt af van de prestaties van een verzekeringsfonds dat mikt op aandelen en obligaties (ING Lifelong Income Yellow), waarin uw kapitaal wordt belegd.
Dit fonds boekte sinds de lancering (meer dan 5 jaar geleden) een gemiddeld jaarlijks rendement van 8,7 %. Trekken we daar de kost van de waarborg voor de gegarandeerde levenslange lijfrente af, dan blijft er een jaarlijks rendement over van 7,6 % (vóór kosten). Dat blijft correct, zonder meer, en zegt niets over de toekomst.
– Zolang de financiële markten het goed doen, zal ook het fonds goed presteren en hoeft er zelfs niets te worden genomen van uw inleg om uw rente uit te keren. In slechte beurstijden zal uw kapitaal echter afkalven om de rente te kunnen blijven betalen, tot er desnoods niets meer overblijft.
– ING Lifelong Income levert een vijftigjarige vandaag 2,5 % gegarandeerde rente op, terwijl dat bij de lancering in 2009 nog 3 % was. Die mindere voorwaarden zijn te wijten aan de lage rentestanden. Bankiers en verzekeraars beleggen immers in vastrentende producten (obligaties, termijnrekeningen) om hun renteniersproducten te spekken en hun garanties samen te stellen.

 

Interessant voor wie?

– Is kapitaalbehoud voor u belangrijk, dan is ING Lifelong Income wellicht niets voor u. Garanties op dat vlak krijgt u niet. Slechte beurzen gekoppeld aan de vaste rente-uitkering kunnen uw kapitaal eroderen.
– Vormt dat geen probleem, dan rest de vraag: bent u tevreden met de geboden rente? Die is conform de markt.
– Toch nog dit. Weet dat de minimale inleg 50.000 euro bedraagt. Probeer de instapkosten te beperken en treedt zeker niet uit tijdens de eerste jaren na intekening (kosten!).

 

Alternatieven

–Renteniersrekeningen en -verzekeringen waarborgen dan wel uw kapitaal, ze brengen echter te weinig op. Wij verkiezen een spaarrekening of spaarverzekering

– Met een (tijdelijke) lijfrente kunt u veel meer opstrijken, maar uw kapitaal bent u kwijt bij overlijden. Enkel geschikt voor diegenen zonder erfgenamen dus.
– En in het geval van een renteniersplan met fondsen is er noch zekerheid over het beginkapitaal (in geval van een plan zonder verzekering) en eindkapitaal, noch over het bedrag van de rente.
– AXA TwinStar is een gelijkaardig product als ING Lifelong Income. Sinds vorig jaar kunt u er echter niet meer op inschrijven.

 

 

ING LIFELONG INCOME: KENMERKEN (situatie eind mei)
type
tak23 (beleggingsfonds)
voor wie?
50-79 jaar
minimaal instapbedrag
50.000 euro bruto (vóór kosten en taksen)
bijstorten mogelijk?
neen
volledige opneming mogelijk?
altijd
gedeeltelijke opneming mogelijk?
na acht jaar (minimaal 2.500 euro)
minimumkapitaal gewaarborgd?
neen
rente (afhankelijk van uw leeftijd
op het moment van intekening)
op 50 jaar: 2,5%, nadien 0,1% per jaar.
Bij intekening op 79 jaar krijgt u het maximum: 5,4%
mogelijke opwaartse herziening
elke drie jaar
uitbetaling rente
per jaar: 1, 2, 4 of 12 maal
eenmalige instap
2% + verzekeringstaks (2%)
eenmalige uitstap
max 4.8%, na 4 jaar: 0%(-0,1 % per maand)
jaarlijks beheerloon fonds
0,65%
jaarlijkse kost waarborgen
1,1%

 

Deel dit artikel