Analyse
Kapitalisatie of uitkering? 4 jaar geleden - donderdag 19 september 2013

Sommige fondsen herbeleggen automatisch alle inkomsten gekregen uit dividenden en intresten, andere keren ze grotendeels uit. Wanneer loont het de moeite om voor kapitalisatie te kiezen en wanneer niet?

Het verschil

Het onderscheid tussen kapitalisatie of uitkering heeft geen impact op het beleggingsbeleid, de interne kosten en de portefeuille van het fonds. Wel is er een verschil op fiscaal vlak:
– Enkel voor kapitalisatiedeelbewijzen betaalt u de beurstaks (TOB) bij verkoop. (1 % op de verkoopwaarde met een maximum van 1500 EUR).
– Uitkeringsdeelbewijzen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 25 %.
– Een roerende voorheffing van 25 % is aangerekend op de meerwaarde van kapitalisatiedeelbewijzen bij de verkoop indien de portefeuille voor minstens 25 % van de portefeuille in obligaties en/of cash belegt. Concreet gezien betreft het een merendeel van de obligatiefondsen en thesauriefondsen en een groot deel van gemengde fondsen. De voorwaarde dat het fonds ook over een Europees paspoort dient te beschikken, geldt niet langer.

 

Voorbeeld

Voor een gemengd fonds dat onderhevig is aan de meerwaardebelasting en dat een jaarlijkse meerwaarde oplevert van 5 % en een dividend van 3 %, bent u pas vanaf het negende beleggingsjaar beter af met kapitalisatie.
–  Tenzij u per se dividenden wilt ontvangen, bent u bij de aandelenfondsen al snel beter af met fondsen van het kapitalisatietype. Hoe beter de beursprestaties en hoe hoger het dividendrendement, hoe interessanter kapitalisatie is. Uitzonderingen zijn aandelenfondsen met een laag dividendrendement. Die moet u al vijf jaar en langer bijhouden om financieel een goede zaak te doen.
– Ook bent u na maximaal drie jaar beter af met kapitalisatie vanaf een (realistisch) dividendrendement van 2 %, en dat ongeacht de marktomgeving. Dat komt omdat uw enige kostprijs, de beurstaks bij verkoop, snel minder zal doorwegen dan de som van de roerende voorheffingen op uw dividenden. Voor fondsen in sectoren met een hoog dividendrendement, zoals de telecomsector en de nutssector, bent u al snel altijd beter af met kapitalisatie.

 

Obligatiefondsen

Ga er voor de eenvoud van uit dat u bij de verkoop van uw obligatiefonds en een groot deel van de gemengde fondsen, altijd meerwaardebelasting zult moeten betalen, zowel voor kapitalisatiedeelbewijzen als voor uitkeringsdeelbewijzen. In de meeste gevallen is uitkering de meest interessante optie. Zelfs al neemt kapitalisatie de bovenhand wanneer het fonds jaarlijks mooie winsten oplevert, dan nog duurt het járen vooraleer kapitalisatie slechts een tikkeltje rendabeler wordt.

 

 

VANAF WANNEER KIEZEN VOOR KAPITALISATIE
VANUIT FINANCIEEL STANDPUNT?
Aandelenfondsen en gemengde fondsen
zonder meerwaardebelasting
Jaarlijks
nettodividend
Prestatie fonds (ex-dividend)
-5%
0%
5%
10%
1%
5 jaar
5 jaar
4 jaar
4 jaar
2%
3 jaar
3 jaar
3 jaar
2 jaar
3%
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
4%
ALTIJD
2 jaar
2 jaar
2 jaar
5%
ALTIJD
ALTIJD
ALTIJD
ALTIJD
Obligatiefondsen en gemengde fondsen
met meerwaardebelasting voor zowel kapitalisatie als uitkering
Jaarlijks
nettodividend
Prestatie fonds (ex-dividend)
-5%
0%
5%
10%
1%
4 jaar
NOOIT
NOOIT
NOOIT
2%
2 jaar
NOOIT
NOOIT
9 jaar
3%
2 jaar
NOOIT
9 jaar
7 jaar
4%
ALTIJD
10 jaar
7 jaar
6 jaar
5%
ALTIJD
8 jaar
6 jaar
6 jaar

Een voorbeeld. Voor een gemengd fonds onderworpen aan de meerwaardebelasting, waarvan u denkt dat ze 5 % per jaar zal opbrengen met daarbovenop een dividend van 3 %, bent u pas vanaf het negende beleggingsjaar beter af met kapitalisatie.

 

Deel dit artikel