Analyse
Sicav, trackers, futures… in grondstoffen 6 jaar geleden - woensdag 16 mei 2012

De hamvraag die zich stelt, is of u er wel goed aan doet om in grondstoffen te beleggen

De belegging is zeer riskant, het potentieel niet hoog genoeg én de spreiding kleiner dan vroeger. Daarbovenop kunt u zich zwaar mispakken aan de aard van enkele gespecialiseerde fondsen.
Afblijven is de boodschap.
Uitzondering: een belegging in fysiek goud is interessant.

 

Turbulenties

Sinds hun hoogtepunt zowat een dik jaar geleden gingen de grondstofprijzen gemiddeld 10 % lager. Terwijl specifieke gevallen zoals goud (risicoaversie) en olie (grote vraag bij vrij krap aanbod, geval Libië) nog tegen de stroom in konden roeien, werden vooral de op de golven van de economische groei surfende basismetalen (nikkel, tin, koper, lood en zink) en landbouwgewassen (soja, suiker, tarwe) goedkoper. De aandelen van de bedrijven uit de grondstoffensector verging het zelfs nog slechter. Zij verloren een vijfde van hun waarde.
Ook grondstoffen hebben een broertje dood aan onzekerheid. De groeiende onzekerheid over de schuldencrisis in de eurozone en de angst voor een wereldwijde economische groeivertraging wogen als een molensteen op de sector. Als daarboven vragen worden gesteld over de Chinese economie, goed voor zowat 40 % van de vraag naar industriële metalen en een verslinder van landbouwgewassen wereldwijd, dan is het hek helemaal van de dam.

 

Spreiding minder groot

Omdat steeds meer (snel) geld de weg vindt naar de grondstoffensector en het ook gemakkelijker geworden is dan vroeger om in die sector te beleggen, o.a. via gespecialiseerde beleggingsfondsen en trackers, bewegen de grondstofprijzen almaar meer op de maat van de economie. En dat leidt ons tot een bevestiging van een trend die we de laatste jaren almaar vaker zien: de evolutie van een brede grondstoffenindex lijkt steeds meer op die van een klassieke brede aandelenindex. Dat heeft tot gevolg dat een belegging in een mandje grondstoffen voor minder extra spreiding.

 

Te weinig in petto

De bewegingen van de sector zijn al sinds jaar en dag bij de hoogste die er te vinden zijn op de beurs. Zo beweegt een mandje grondstofaandelen bijna driemaal zo hard op en neer als eentje in defensievere sectoren. Dat risico wordt onvoldoende gecompenseerd door een hoog potentieel rendement.

 

Deel dit artikel