Analyse
KBC: bodembewaking 6 jaar geleden - dinsdag 22 mei 2012

Misschien heeft u reclameboodschappen gezien van KBC waarin de instelling beleggingsformules voorstelt met bodembewaking. Interessant?

Dit type van belegging is uitsluitend weggelegd voor beleggers die bovenal hun portefeuillerisico wensen te beperken. Maar indien u over een voldoende lange beleggingshorizon beschikt is het nut van de bodembewaking beperkt. Als alternatief raden we aan in goed beheerde gemengde fondsen te stappen. Bij de defensieve gaat onze voorkeur naar Carmignac Patrimoine, Ethna-AKTIV, KBC Master Fund Low en Parvest Diversified Conservative. Hebt u een neutraal profiel dan schuiven we BL Global 50 (te verkrijgen bij BinckBank), Carmignac Prof Réactif 50 en Universal Global Flexible A naar voor en voor de dynamische beleggers gaat onze voorkeur naar Centea Fund Mix.

 

Volatiele markten

De financiële markten zijn zeer volatiel en het is geen sinecure om de juiste beleggingsbeslissingen te nemen. Het mag niet verbazen dat KBC met concepten als bodembewaking en veiligheid op de proppen komt. De aangeboden producten, onder de noemer van Priviliged Portfolio, zijn evenwel niet nieuw en bestaan al meer dan vijf jaar.

 

Praktisch

In de praktijk stapt u in een gemengd fonds met een veiligheidsmarge die aan de hand van uw risicoprofiel wordt bepaald en trouwens niet 100 % kan verzekerd worden. Beschikt u over een defensief profiel dan is het de bedoeling dat de waarde van het fonds over een periode van één jaar niet onder de 95 % van de startwaarde zal vallen (het is echter niet gewaarborgd). Indien u dynamisch bent dan wordt de ondergrens op 90 % vastgezet en bij een zeer dynamische belegger 85 %. Hoe lager de ondergrens, hoe meer risico en dus hoe hoger het potentiële rendement zou moeten uitkomen.

 

De beheerders van deze gemengde fondsen beleggen in aandelen, obligaties, vastgoed en liquiditeiten en gaan aan de hand van de marktomstandigheden proberen de meest optimale spreiding tussen de activaklassen toe te passen: zo veel mogelijk van de opwaartse beweging mee te nemen in een stijgende marktomgeving (en meer risico te nemen) en de verliezen beperken bij dalingen door dan zo veel mogelijk in cash te zitten. Ze gaan dus als het ware de markten proberen te timen, gemakkelijker gezegd dan gedaan.

 

Aanpassing

De grenzen zijn evenwel niet statisch. Het zogenaamde vangnet wordt elk jaar opnieuw berekend op de datum van oprichting van elk fondsentype. Als de waarde van de portefeuille na het eerste jaar is gestegen dan wordt het bodemniveau naargelang van het gekozen risicoprofiel opgetrokken naar respectievelijk 95 %, 90 % en 85 % van de laatste inventariswaarde. Als de portefeuille het slecht heeft gedaan dan wordt de ondergrens ook aangepast.

 

Nuttig?

De geboden bescherming is ook niet echt nuttig. De voorbije jaren verloren de gemengde fondsen per risicoprofiel zonder een dergelijk vangnet op jaarbasis zelden meer dan de door KBC voorgestelde ondergrenzen van respectievelijk 5, 10 en 15 %. Uitzondering is rampjaar 2008, maar een goede keuze van fondsen kon ook toen de schade sterk beperken.

 

Deel dit artikel