Analyse
Levenslang gegarandeerd inkomen? 6 jaar geleden - vrijdag 20 april 2012

Met TwinStar Today (AXA Belgium) en ING Lifelong Income (ING) bestaan er twee formules op de markt die u een levenslang inkomen garanderen. Klinkt interessant niet?

Met pensioen gaan, is een sleutelmoment in uw leven. Maar het betekent ook zo goed als zeker inkomensverlies. Eenzelfde levensstandaard aanhouden, is moeilijk en de vraag naar een aanvullend pensioen is dan ook groot.
Bent u op zoek naar een formule die u een maandelijkse of jaarlijkse rente biedt, dan bestaan geen mirakeloplossingen. De huidige lage rentevoeten zorgen immers ervoor dat op dit moment bitter weinig te rapen valt bij de formules met kapitaalbehoud. Reken voor de diverse renteniersverzekeringen en – rekeningen op minder dan 3 % netto vandaag.

 

Levenslange (lijf)rente

Maar misschien hecht u niet zoveel belang aan wat overblijft van uw beginkapitaal. Omdat u geen erfgenamen hebt. Of omdat u ze wel hebt maar al andere regelingen hebt getroffen. Is dat het geval dan openen andere rentenierformules zich voor u.

 

Een mogelijkheid is te opteren voor de lijfrente. De formule biedt u een hoge gegarandeerde levenslange rente: 5 % of (veel) meer, afhankelijk van uw leeftijd. MAAR weet dat indien u kiest voor een pure levenslange lijfrente, u bij overlijden verzaakt aan uw volledige kapitaal. Het is daarbij onmogelijk om het contract op te zeggen.
Bij een tijdelijke lijfrente is de looptijd daarentegen beperkt (vaak acht jaar) en kunt u die formule telkens hernieuwen. Bent u na de einddatum nog in leven, dan is er in principe een kapitaal bij leven. Bij overlijden gaat uw verzekeraar met de gelden lopen.

 

AXA Belgium en ING hebben met respectievelijk TwinStar Today en ING Lifelong Income een derde formule van lijfrente op de markt:
Uw erfgenamen krijgen het restkapitaal bij uw overlijden. Dat kapitaal zal vooral bepaald worden door de evolutie van de onderliggende portefeuille, minus de rentes.
De levensverzekering is gekoppeld aan een verzekeringsfonds (tak 23) dat belegt in aandelen en obligaties. Als de financiële markten goed boeren, dan doen zo’n fondsen het ook goed. En omgekeerd uiteraard.
Het is mogelijk het contract tijdens de looptijd stop te zetten.

 

Wie scoort het best?

Rente?   Bent u vijftig, de minimale leeftijd om in te tekenen, dan krijgt u een magere rente van 2,1 % bij AXA Belgium en een meer correcte 3 % bij ING op uw netto-inleg. Voor elk levensjaar daarboven wordt 0,1 % extra gegeven bij intekening en dat tot 79 jaar. Een 79-jarige krijgt dus 5 % bij AXA Belgium en 5,9 % bij ING.
Daarbovenop kan de rente naar boven worden herzien indien de opgespaarde reserve hoger is geworden dan het nettostartkapitaal op een bepaald tijdstip. Die mogelijke herziening gebeurt om de vijf jaar bij AXA Belgium en om de drie jaar bij ING. Op dit criterium scoort ING Lifelong Income duidelijk het best.

 

Modaliteiten?   Bij AXA Belgium dient u een lager instapbedrag en eventueel bij te storten bedrag neer te dokken, kunt u kiezen uit meer uitkeringsperiodes én hebt u de keuze uit twee onderliggende fondsen. Winnaar: TwinStar Today.

 

Waarborg?   Enkel bij AXA Belgium is er een garantie wat minimumkapitaal (= som van de nettostortingen minus de al betaalde renten) betreft. Een voordeel voor TwinStar Today.

 

Kosten?   Beide producten zwemmen in dezelfde vijver en vragen min of meer dezelfde kosten op het gebied van uitstap (degressief tarief), beheerloon van de onderliggende tak 23 en de jaarlijkse kost van de waarborgen voor de levenslange periodieke rente. De 1 % hogere instapkost is echter een streep door de rekening van de belegger in het product van AXA Belgium. ING Lifelong Income wint op punten.

 

Onderliggend fonds?   Een goed beheerd en presterend fonds is cruciaal om de rente-uitkering te counteren. Het fonds zal vooral beter moeten doen dan de geboden rente om het restkapitaal niet te zien wegsmelten.
Beide formules beleggen in huisbereide verzekeringsfondsen die u niet zelf kunt kopen. Voor TwinStar Today hebt u de keuze uit Equity 35, een defensief ingesteld fonds met zowat 35 % aandelen (prestatie: gemiddeld 6,2 % per jaar over de laatste drie jaar) en Equity 50, een neutraal fonds (7,5 %). De neutrale portefeuille van ING Life-long Income boekte een winst van gemiddeld 9,5 % over de laatste drie jaar. De verschillen tussen de risicogewogen prestaties van de neutraal gewogen fondsen zijn te klein en hun historieken nog te jong om al een onderscheid te maken. Status-quo.

 

Streeft u naar kapitaalbehoud, dan is geen enkele vorm van lijfrente voor u geschikt, ook deze niet. U bent immers enkel zeker over de rente, niet over de grootte van de kapitaalsreserve. Goede beursprestaties kunnen de negatieve effecten van zowel de rente als de kosten weliswaar (over)compenseren, in het andere geval zal de gegarandeerde rente het kapitaal snel opeten. Dat geldt des te meer indien u bij de intekening ouder bent (= hogere gewaarborgde rente).

 

Bent u daarentegen op zoek naar een levenslang gewaarborgde rente, zonder eventuele garantie wat uw eindkapitaal betreft, dan komt ING Lifelong Income in aanmerking voor een belegging, De hogere periodieke rente van het product (0,9 % meer dan TwinStar Today, ongeacht uw leeftijd) vinden we in dit soort renteproduct belangrijker dan de zekerheden die TwinStar Today inbouwt (waarborg eerste tien jaar, eventuele keuze voor defensief fonds). Jammer dat ING beslist heeft om de instapdrempel zo hoog te leggen: vanaf 50.000 euro.

 

TWINSTAR TODAY (AXA Belgium) VERSUS ING LIFELONG INCOME
ALGEMEEN
naam product
TwinStar Today
ING Lifelong Income
voor wie?
50-79 jaar
50-79 jaar
min. instap
(bijstorten mogelijk?)
2.500 euro
(vanaf 1.250 euro)
50.000 euro (25.000 euro)
(gedeeltelijke) opneming mogelijk?
volledig: ja,
gedeeltelijk: na 8 jaar
volledig: ja,
gedeeltelijk: na 8 jaar
minimumkapitaal gewaarborgd
eerste tien jaar (bij overlijden)
neen
WAT LEVERT HET OP?
levenslange rente bij intekening
op 50 jaar: 2,1%,
nadien +0,1% per jaar
op 50 jaar: 3%,
nadien +0,1% per jaar
 
maximale rente
op 79 jaar: 5%
maximale rente
op 79 jaar: 5,9%
mogelijkse opwaartse herziening
elke vijf jaar
elke drie jaar
uitbetaling rente
per jaar: 1, 2, 3, 4, 6 of 12 maal
per jaar: 1, 2, 4 of 12 maal
KOSTEN
instap
max. 3%
+ verzekeringstaks (1,1%)
max. 2%
+ verzekeringstaks (1,1%)
uitstap
max. 4,8%,
na 4 jaar: 0%
max. 4,8%,
na 4 jaar: 0%
jaarlijks beheerloon
0,6%
+ beheerloon onderliggend fonds
0,65%
+ beheerloon onderliggend fonds
jaarlijkse kost waarborgen
1,1% (Equity 35)
1,4% (Equity 50)
1,1%

 

Deel dit artikel