Analyse
Geldmarktfondsen: liever kwijt dan rijk 6 jaar geleden - donderdag 16 februari 2012

We vinden de geldmarktfondsen gezien het huidige lage renteklimaat en de gestegen kosten echter niet geschikt als een alternatief voor de fiscaal voordeligere spaarrekening.

Geldmarktfondsen?

Bent u op zoek naar de meest veilige belegging onder de klassiek beheerde beleggingsfondsen, dan komt u al snel uit bij de thesauriefondsen in euro, ook wel geldmarktfondsen of kortetermijnfondsen in euro genoemd. De fondsen zijn daarbij gemakkelijk te herkennen aan hun naam. Ze dragen veelal de termen ‘cash’, ‘money market’ of ‘liquidity’ met zich mee.

Hun portefeuilles zitten tjokvol termijnrekeningen in euro, met daarnaast schatkistcertificaten (= schuld-bewijzen van de Belgische schatkist) en kortlopende schuldtitels zoals thesauriebewijzen (van bedrijven) en depositobewijzen (van kredietinstellingen). Ook obligaties met een restlooptijd van enkele dagen tot hoogstens één jaar (= weinig renterisico), die daarenboven vaak worden uitgegeven door een staat of een supranationale instelling zoals (= weinig risico op wanbetaling bij de uitgever) vindt u in de portefeuille terug.

Veiliger dan ooit …

De fondsen hebben niet voor niets de laagste rang op de risicoschaal die gehanteerd wordt door de fondsentoezichthouder FSMA en de fondsenbelangenorganisatie BEAMA. Dat betekent niet meer en niet minder dat de evolutie van de inventariswaarde van dat type fondsen bijzonder weinig schommelt. In de praktijk klimt ze bij een klassiek en niet te duur beheerd fonds dan ook gestaag jaar in jaar uit.

In theorie alvast. Want in hun zoektocht naar meerrendement vergaloppeerden enkele fondsen zich in het verleden door een deel van de portefeuille te beleggen in obligaties met een variabele coupon, de zogenaamde floating rate notes. Die markt crashte in 2008 en de koersen van de notes gingen dan ook fors lager. Een bekroond thesauriefonds zoals Petercam L Liquidity EUR k boekte zelfs 19 % verlies dat jaar. Ongezien.

De heikele situatie in 2008 zorgt echter voor een loutering in de sector. De portefeuilles van de thesauriefondsen werden, indien al nodig, opgekuist en alle fantasietjes verdwenen. Veiligheid werd opnieuw de belangrijkste drijfveer. Die focus legde dat type fondsen dan ook geen windeieren op. In een bijzonder moeilijk 2011 voor de beleggingsfondsen slaagden de thesauriefondsen dan ook erin om hun marktaandeel gevoelig op te krikken door als een van de weinige fondsencategorieën beleggersgelden aan te trekken in een dalende markt. Met dank aan de professionele beleggers (zoals andere beleggingsfondsen) die thesauriefondsen gebruiken als wachtrekening. En met dank aan de particuliere belegger die het cashgedeelte van zijn door de financiële instelling voorgestelde fondsenportefeuille vaak ziet ingevuld worden door zo’n thesauriefonds. Of als manier om geld tussen twee beleggingen ‘in te parkeren’.

… duurder dan ooit

In de lage renteomgeving van de afgelopen jaren en gespeend van de meeste risico’s moet u zich uiteraard niet aan vetpotten verwachten. Gemiddeld gezien boekten de fondsen uit de sector een winst van 0,7 % op 1 jaar. De gemiddelde jaarprestatie op drie jaar en op vijf jaar bedragen respectievelijk 0,7 % en 1,8 %.

Met die rendementen in het achterhoofd is het primordiaal om vooreerst de kosten te beheersen. Kijken we naar de totale kostenratio dan blijft die de laatste jaren min om meer stabiel rond 0,45 % voor de sector. Ook de instapkosten kunt u beperken tot 0,1 % indien u goed kiest. Verzekeringsfondsen torsen dan weer de verzekeringstaks bij intrede van 1,1 %.

Op fiscaal vlak troffen de begrotingsmaatregelen 2012 de sector vol in het gezicht:
– De meeste thesauriefondsen hebben een Europees paspoort en vallen daarom onder de meerwaardebelasting bij verkoop (voortaan 21 %). Uitzonderingen zijn Hermes Euro Cash, ING (L) Renta Cash en KBC Money bijvoorbeeld.
– Voor kapitaliserende fondsen betaalt u 0,65 % beurstaks bij de verkoop. Voor uitkerende fondsen geldt de roerende voorheffing van 21 % op het dividend.

Spaarrekening beter

In die context kunnen de thesauriefondsen op dit moment niet opbieden tegen de hoogrentende spaarrekening. Die is niet alleen gratis, ze is ook fiscaal interessant want de eerste 1 830 euro aan intresten zijn vrijgesteld van roerende voorheffing. Bovendien valt de spaarrekening onder het garantiestelsel tot 100 000 euro.

Wenst u uw geld tijdelijk te parkeren, kies dan voor de spaarrekening. Laat daarbij de concurrentie spelen. Om onze ‘beste kopen’ te ontdekken kunt u onze spaarrekeningenmodule gebruiken.

 

Deel dit artikel