Analyse
Inverse trackers en trackers met hefboom 6 jaar geleden - woensdag 19 oktober 2011

De tijd dat de beursgenoteerde trackers simpelweg een index schaduwen ligt al ver achter ons. In het uitpuilende aanbod vindt u vandaag steeds meer trackers die profiteren van een dalende beurs en/of producten met een hefboommechanisme. Beide types hebben enkele kenmerken gemeen: ze zijn complex van aard en hebben allesbehalve een langetermijnkarakter.

Tracker: succesverhaal

Zowel de particuliere als de professionele beleggers weten de laatste jaren de klassieke tracker als beleggingsproduct te waarderen. Dat is ook normaal:

– Het product is beursgenoteerd en liquide en dus gemakkelijk en snel te verhandelen.
– De rol van de tracker is het schaduwen (in het Engels: ‘tracken’) van een index en u weet dan ook op voorhand wat u krijgt. De evolutie van de tracker Amundi CAC 40 loopt gelijk aan die van de CAC 40, de Franse index met de 40 grootste aandelen.
– De beheerkosten liggen laag waardoor ze de klassieke beleggingsfondsen het vuur aan de schenen leggen.

 

Kortom, een geslaagd huwelijk dat zich eind juni uitte in een recordaantal trackers (2.825), goed voor 6.230 noteringen op 49 beurzen komende van 46 uitgevers. De markt is ondertussen al 1.000 miljard euro groot (bron: BlackRock).

 

Maar dat groeiverhaal heeft ook een vervelend kantje. In de wildgroei van trackers die we vandaag kennen vindt u producten die meer doen dan alleen het schaduwen van een onderliggende index. Zo is een van de snelst groeiende segmenten in het trackerlandschap die van de zogenaamde inverse trackers en de trackers met een hefboom. Zij bestaan al respectievelijk sinds 2007 en 2006 op de Europese markt maar kwamen vooral de laatste jaren tot wasdom. Beide types trackers hebben nog maar weinig van doen met de klassieke trackers en kunnen de beleggers voor verrassingen doen staan.

 

Inverse tracker

De inverse tracker, ook wel short tracker genoemd, volgt ook de evolutie van een onderliggende index. Maar dan in omgekeerde zin. Daalt de index, dan stijgt de koers van de tracker navenant. En omgekeerd. De evolutie van de Amundi Short CAC 40 vormt een soort spiegelbeeld van de evolutie van de CAC 40-index.

 

Beleggers die met zo’n tracker willen inspelen op de koersdaling van de onderliggende index denken beter tweemaal na. De tracker probeert immers om het inverse resultaat van de onderliggende index te bieden op dagbasis. Daar slaagt zo’n tracker meestal wel in. Maar op langere termijn kunnen door de bewegingen van de index grote afwijkingen optreden tussen de evolutie van de index en de tracker. Zo won de CAC 40 0,6 % vorig jaar terwijl de inverse tracker van Amundi 5,8 % verloor. Dit jaar dikte de tracker wel al 17,8 % aan, dankzij het verlies van de CAC 40 (-18,7 %).

 

U herkent dat type tracker aan de termen ‘short’ of ‘bear’ in de naam. Op Euronext noteren er 25.

 

Tracker met hefboom

De tracker met hefboom, ook wel leveraged tracker genoemd, probeert de evolutie van de index dan weer te vermenigvuldigen. In theorie is dat met factor twee, in plus én in min. Ook hier is de regel dat dat op dagbasis gebeurt. Stijgt de CAC 40 met 1 %, dan probeert een tracker zoals Amundi Leveraged CAC 40 een winst van 2 % te behalen. Daalt de onderliggende index echter, dan zal die daling des te harder aankomen.

 

Wat het uiteindelijke rendement op termijn zal zijn is, net als bij de short tracker, min of meer koffiedik kijken. U mag enkel hopen dat het rendement de juiste richting uitgaat. Maar ook dat is geen zekerheid. Zo verloor Amundi Leveraged CAC 40 vorig jaar 6,3 % terwijl de onderliggende index 0,6 % hoger ging. Te wijten aan de sterke volatiliteit van de index en het effect van rente op rente. Dit jaar staat het verlies op 39,6 %, omdat de index al 18,7 % lager staat.

 

U herkent dat type tracker aan de termen ‘leveraged‘ of ‘X’ of ‘double’ in de naam. Op Euronext noteren er 15.

 

Combinatie van beide

Daarnaast bestaan ook trackers die beide karakteristieken vereenzelvigen: een inverse evolutie mét hefboom dus. Een voorbeeld is Lyxor XBear CAC 40. Stijgt de CAC 40 met 1 %, dan beoogt die tracker een dagevolutie van -2 %. En omgekeerd. Opnieuw geldt: in theorie en op dagbasis. Dat zorgt ervoor dat het plaatje er in de praktijk (helemaal) anders kan uitzien. Zo verloor de tracker in 2009 17 % terwijl de index 0,6 % hoger koerste. Dit jaar dikte hij al 32,4 % aan terwijl de Franse sterindex 18,7 % lager staat.

 

Het hoeft geen betoog dat zo’n type tracker bij de meest complexe van zijn soort behoort en een uiterst speculatief karakter met zich meedraagt. In het verleden kwamen dagschommelingen van ruim 10 %, in plus en in min, al voor.

 

U herkent ze aan de termen ‘double short‘ of ‘XBear’ in de naam. Op Euronext noteren er 8.

 

Afblijven!

Inverse trackers, trackers met een hefboom en combinaties van beide zijn allesbehalve weggelegd voor de goede huisvader die op zoek is naar een portefeuillespreiding. Door hun complexe aard zijn ze uitsluitend weggelegd voor de pure (professionele) speculant die, met kennis van zaken, wil speculeren op de beweging van de onderliggende index. Die persoon moet daarbij zeer kort op de bal spelen gezien het volatiele karakter van de belegging en de focus van het product op dagbewegingen. En uiteraard hopen dat hij zich niet vergist in zijn strategie.

 

Als particuliere belegger raden we u ten stelligste af om zo’n type tracker te kopen. Vooral in de huidige volatiele markten kunnen de verliezen hoger uitvallen dan verwacht. Die verliezen kunnen daarbij oplopen hoe langer u de producten in portefeuille houdt. Ten slotte steken de portefeuilles vol met afgeleide producten waardoor er een tegenpartijrisico risico bestaat. Dat is het risico dat een van de instellingen waarmee gehandeld wordt haar verplichtingen niet nakomt.

 

Deel dit artikel