Analyse
Goudmijnen: onterecht in een dip 7 jaar geleden - vrijdag 17 juni 2011

De goudprijs scheert toppen maar hetzelfde kan niet gezegd worden van de goudmijnaandelen. De bedrijven boeken nochtans recordcijfers. De speculatieve belegger mag nog een gokje wagen via een gespreid fonds.

Onze favorieten:
BlackRock World Gold EUR
Placeuro Gold Mines
Share Gold USD

 

Van fysiek goud…

De goudprijs klokte eind mei boven de 1.500 dollar af voor 31,1 gram (= 1 ons). Daarmee staat het gele metaal al 28 % hoger op een jaar. In dollar wel te verstaan. Want in euro bedraagt die winst slechts 9 %.

 

We hebben u vroeger uitgelegd waarom goud dat parcours heeft afgelegd en waarom we koper blijven van het gele goedje. U mag de belegging beschouwen als een extra spreiding binnen uw portefeuille, naast klassieke beleggingen als aandelen en obligaties.
Om in te spelen op de kwaliteiten van goud als veilige haven (tegen inflatie, zwakke economie, politieke instabiliteit) raden we u in eerste instantie een belegging aan in fysiek goud. Dat kan via munten of staven bij een klassieke financiële instelling, maar door factoren als de kostprijs (veelal hoger), de levertijden (langer) en de mogelijkheden (kleiner,) moeten zij de duimen leggen voor specialisten als Goldforex en Numagold.
Een andere mogelijkheid is via beursgenoteerde trackers met een fysiek onderpand zoals Gold Bullion Securities (Euronext Parijs, ticker: GBS). Zij volgen de goudprijs op de voet.

 

… naar goudmijnen

De belegger die het goudpotentieel wil aanboren heeft ook de mogelijkheid om dat te doen via aandelen van goudmijnen. Zij delven overal ter wereld goud op om vervolgens hun productie te verkopen op de markt.

 

Een klimmende goudprijs is natuurlijk koren op de molen van die goudmijnen. Zeker vandaag de dag want het merendeel van de gouddelvers verkopen hun voorraden niet langer tegen een vaste prijs in de toekomst. Voortaan profiteren zij dus ten volle van elke goudklim.
En dat is handig want uit het verleden blijkt dat goudmijnaandelen genieten van een hefboomeffect. Wanneer de goudprijs klimt, is de kans groot dat de aandelen het er nog beter vanaf brengen. En omgekeerd. Stel bijvoorbeeld dat de goudprijs stijgt van 1.500 dollar naar 1.600 dollar. Bij een productiekost van 1.000 dollar maakt de ontginner nu 600 dollar winst in plaats van 500 dollar (+20 %). En dat terwijl de goudprijs maar met 7 % is gestegen. Dat is dus het hefboomeffect: de winsten van de goudmijnen stijgen meer dan de goudprijs, en dat zou dan weer een positieve impact op de beurskoers van het bedrijf moeten hebben. In theorie…

 

De goudmijnen slabakken…

In theorie, want de link tussen de goudkoers en de resultaten van de goudmijnen is niet zo evident. Dat bewijst de evolutie van de goudmijnindex: -11 % sinds begin dit jaar. De goudmijnen boeken nochtans recordwinsten en tonen mooie balansen. De beleggers focussen zich echter op andere aspecten:
– Bij de huidige goudkoersen is het interessant om zo veel mogelijk goud te delven. De sector heeft het echter moeilijk om nieuwe ontginningsgebieden te vinden en bestaande goedkoop te ontginnen. In de toekomst zullen (dure) overnames moeten zorgen voor het behouden van de capaciteit.
– De stijgende kost van arbeid en energie, de strengere wetgeving (milieu, langere wachttijden om een ontginningsvergunning te krijgen) en taksen op de (winsten van) de sector doen de stijging van de goudprijs deels teniet.
– Steeds meer (grote) beleggers die in het verleden mikten op goudmijnen, doen dat nu via trackers … in goud. Dat weegt op de koersen van de aandelen.

 

… maar blijven interessant

De brede sector van de gouddelvers vertoont dit jaar nog geen grote beursvorm maar heeft volgens ons nog voldoende potentieel. De sector is in staat om opnieuw de hefboom van weleer uit de kast te halen:

De resultaten van de goudkevers zijn uitstekend (winst, omzet, reserves, exploratiebudgetten) en de vooruitzichten voor de komende jaren ogen vaak mooi. Positief vinden we alvast de mentaliteit om in de kosten te (blijven) snijden in dit klimaat van hoge goudprijzen. Vroeger was dat vaak anders. De spelers uit de sector beseffen echter dat een (belangrijk) deel van de toekomstige winsten vooral verscholen liggen in het controleren en beheersen van de kosten.
De eventuele kostenstijgingen moeten dus in het gareel worden gehouden in de toekomst. En zelfs indien dat niet direct zou lukken, dan kunnen de goudproducenten nog altijd rekenen op de hoge goudprijs om potentiële problemen die wegen op de winstmarge op te vangen.

 

De grote bedrijven uit de sector zitten in een comfortabele financiële positie. Ze gebruiken hun hoge cashstromen om schulden versneld af te betalen, wat resulteert in een hogere kredietrating, en hun dividend te verhogen (+10 % in 2010, +15 % in 2011). Ook kan de cash gebruikt worden in fusies en overnames waarbij vooral de kleinere goudspelers, de zogenaamde juniors, het doelwit zijn of waarbij de grondstoffenportefeuille verder gespreid wordt. Zo speelde het Canadese Barrick Gold, het nummer een uit de sector, sneller op de bal dan het Chinese Minmetals om de Australische koperproducent Equinox Minerals binnen te rijven.

 

Voor wie?

Aai een belegging in fysiek goud (= verzekering tegen on-heil) zeker niet over dezelfde bol als een belegging in een goudmijn of goudmijnfonds (= speculatie op de goudprijs). Die laatste is veel beweeglijker en dus riskanter. De koersen van goudmijnen zullen weliswaar altijd blijven afhangen van de evolutie van de goudprijs, maar andere factoren, al dan niet bedrijfsgebonden, zullen van de partij blijven. De sector blijft speculatief koopwaardig voor diegenen die niet schuw zijn van een hoger dan gemiddeld aandelenrisico.

 

Welke beleggingsfondsen?

Bent u op zoek naar een fonds in goudmijnaandelen, dan tiert de keuze welig. Niet alleen komen almaar meer trackers op de markt, ook kunt u kiezen uit steeds meer muntklassen van bestaande fondsen.

 

De markt wordt gedomineerd door de fondsen die vooral mikken op de gevestigde namen uit de sector, de zogenaamde seniors zoals Barrick Gold, Goldcorp, Newcrest Mining en Kinross Gold. BlackRock (BGF) World Gold, zelf een gigant met een portefeuille van meer dan 6 miljard euro, SGAM Equities Gold Mines en de trackers Market Vectors Gold Miners (NYSE Arca, GDX) en Global X Pure Gold Miners (NYSE Arca, GGGG) beleggen hoofdzakelijk in grote Canadese bedrijven (tot 70 % van de portefeuille) die (vooral) het gele metaal ontginnen. Tot 20 % van de portefeuille wordt gestoken in kleinere spelers en/of gaat naar de ontginning van andere grondstoffen. Een goede mix.
Op grond van het risicogewogen rendement uit het verle-den en de genomen portefeuillebeslissingen komt het fonds van BlackRock als eerste over de meet. De andere fondsen zijn te behouden. Global X Pure Gold Miners, het enige fonds dat op uitsluitend goudontginning mikt, is van te recente datum om een oordeel over te vellen.

 

Daarnaast zijn er fondsen die voornamelijk mikken op de zogenaamde juniors. Dat zijn kleine tot middelgrote bedrijven die zich bezighouden met goudprospectie of met de ontginning van een beperkt aantal mijnen zoals Coeur d’Alène Mines, Detour Gold, Fronteer Gold en Hecla Mi-ning. Placeuro Gold Mines (Euronext: PLA), Share Gold (Bank Degroof) en de trackers Market Vectors Junior Gold Mines (NYSE Arca, GDXJ) en Global X Gold Explorers (NYSE Arca, GLDX) zien hier de gegadigden. De potentiële rendementen zijn hier groot, het risico is navenant.
Zowel Share Gold USD als Placeuro Gold Mines mogen nog gekocht worden. De fondsen slagen erin een goed even-wicht te vinden tussen seniors en juniors en dat verkiezen we boven een beperkte portefeuille van uitsluitend (vaak dure en riskante) juniors. Koopwaardig.

 

In dollar of in euro?

BGF World Gold en Share Gold kunt u zowel kopen in dollar als in euro. De portefeuilles zijn dezelfde. Maar zijn de rendementen, na omzetting in euro, dat ook?

 

Dat is alvast het geval bij BlackRock. Na omzetting in euro is het rendement van BGF World Gold USD (LU0055631609) hetzelfde als BGF World Gold EUR (LU0171305526). Hebt u bij uw financiële tussenpersoon de keuze uit beide, kies dan voor het gemak van de euroversie. Zo vermijdt u wisselkoerskosten.

 

Vreemde eend in de bijt is BGF World Gold EUR Hedged (LU0326422689). Het fonds dekt de portefeuille in tegen wisselkoersrisico. Vandaar de term ‘hedged’ in de naam. We zijn geen voorstander van wisselkoersafdekking. De strategie kost geld en heeft nog niet bewezen voor meerwaarde te zorgen. Bijkomend nadeel: op termijn zien we zowel de Amerikaanse als de Canadese dollar, de voornaamste munten in de portefeuilles, hoger gaan. Een indekking fnuikt dat potentieel.

 

Zo’n afdekking vinden we ook bij Share Gold EUR. De prestatie, na omzetting in euro, zal dan ook niet dezelfde zijn als die van Share Gold USD. Omdat we geen voorstander zijn van de afdekking verkiezen we de dollarversie van het fonds.

 

Deel dit artikel