Analyse
Carmignac Gestion en de fiscus 7 jaar geleden - donderdag 16 juni 2011

De fondsen van Carmignac verkopen als zoete broodjes. Weinig beleggers weten echter dat ze met een fiscale angel komen in de vorm van een jaarlijkse aangifteplicht in hun belastingformulier. Dat tempert uiteraard de pret maar hoeft een eventuele belegging helemaal niet in de weg te staan.

Aangifteplicht

Het merendeel van de fondsen van Carmignac Gestion zijn geen beleggingsvennootschappen (zoals beveks en sicavs), maar gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Het gevolg is dat die fondsen geen rechtspersoonlijkheid hebben en zogenaamd ‘fiscaal transparant’ zijn. Dat betekent dan weer dat ú, als houder van een deelbewijs, eigenaar bent van het vermogen van het fonds en dat ú ook zélf de belastingen op de ontvangen inkomsten binnen het fonds, zijnde de dividenden uit aandelen of de intresten uit obligaties, moet betalen. Dat doet u door die inkomsten aan te geven in uw belastingaangifte.

In de praktijk

Uiteraard kunt u niet zelf weten hoeveel de inkomsten bedragen die uw fonds in de loop van 2010 heeft mogen ontvangen gedurende het tijdsbestek dat u de fondsen in bezit had.

 

Gelukkig knapt de simulator op www.carmignac.be dat vuile werk voor u op en berekent hij welke inkomsten u moet vermelden in uw belastingaangifte.

 

Vervolgens vult u de verkregen bedragen in DEEL 2 van uw aangifteformulier in, onder VAK XIV (Inkomsten van kapitalen roerende goederen), punt A.2 (Verplicht aan te geven inkomsten), nummer 447 voor de (som van de) dividenden en nummer 448 voor de (som van de) intresten.

 

Ter informatie hebben we de impact van die aangifte berekend op grond van de inventariswaarde eind mei (voorlaatste kolom in tabel). Daarbij gaan we ervan uit dat het deelbewijs een vol jaar in bezit was en dat 7 % opcentiemen (het gemiddelde) betaald werden. Op grond van die gegevens kost de aangifte de beleggers in Carmignac Emergents en Carmignac Euro-Patrimoine het meest: 0,4 %.

En bij verkoop?

Bij een eventuele verkoop kan vadertje Staat nog tweemaal toeslaan:
- De beurstaks bij verkoop (0,5 %) betaalt u bij de verkoop van de beleg-gingsvennootschappen die hun inkomsten kapitaliseren: Carmignac Commodities en Carmignac Grande Europe. De andere fondsen ontsnappen aan die taks. Dat compenseert deels hun aangifteplicht.
- U zult roerende voorheffing (15 %) moeten betalen op de meerwaarde op het obligatiegedeelte van de portefeuilles (laatste kolom in tabel). Dat geldt voor de fondsen die meer dan 40 % obligaties of dergelijke in de portefeuille hebben: Carmignac Court Terme, Carmignac Patrimoine, Carmignac Profil Réactif 50 en Carmignac Securité. In ruil dient u de intresten van die fondsen NIET op te nemen in uw jaarlijkse aangifte.

Niet alleen Carmignac

Uiteraard vallen niet alleen de fondsen van Carmignac Gestion onder de aangifteplicht. Die geldt voor alle gemeenschappelijke beleggingsfondsen, met uitzondering van de pensioenspaarfondsen en diegene naar Belgisch recht, zoals de Obligatiedepots van KBC. Maar voor de compartimenten van AXA Rosenberg Equity Alpha Trust (Ierland) is er dus wel aangifteplicht.

 

                   WELKE ROERENDE VOORHEFFING OP DE FONDSEN VAN CARMIGNAC GESTION
Naam fonds
Categorie
ISIN
Opname in aangifte?
Ter info: impact
Aangifte
 (1)
RV op meerwaarde obligatiegedeelte
bij verkoop (15%)
dividend
(25%)
intrest
(15%)
Carmignac
Commodities 
(2)
Aandelen -
Grondstoffen
LU0164455502
neen
neen
n.v.t.
neen
Carmignac
Court Terme
Korte termijn -
Euro
FR0010149161
ja
neen
0%
ja
Carmignac
Emergents
Aandelen -
Groeilanden
FR0010149302
ja
ja
0,4%
neen
Carmignac
Euro-Entrep.
Aandelen -
Europa
FR0010149112
ja
ja
0,3%
neen
Carmignac
Euro-Patrimoine
Gemengde -
Neutraal
FR0010149179
ja
ja
0,4%
neen
Carmignac
Grande Europe
 (2)
Aandelen -Europa
LU0099161993
neen
neen
n.v.t.
neen
Carmignac
Innovation
Aandelen -
Technologie
FR0010149096
ja
ja
0,1%
neen
Carmignac
Investissement A
Aandelen -Wereldwijd
FR0010148981
ja
ja
0,3%
neen
Carmignac
Patrimoine A
Gemengd -
Neutraal
FR0010135103
ja
neen
0,1%
ja
Carmignac
Profil Réactif 50
Gemengd -
Neutraal
FR0010149203
ja
neen
0,1%
ja
Carmignac
Profil Réactif 75
Gemengd -
Neutraal
FR0010148999
ja
ja
0,2%
neen
Carmignac
Profil Réactif 100
Gemengd -
Agressief
FR0010149211
ja
ja
0,2%
neen
Carmignac
Securité
Obligaties -
Euro middellang
FR0010149120
ja
neen
0%
ja
(1) Voor inkomstenjaar 2010. De last (in %) van de aangifte (roerende voorheffing en gemiddelde opcentiemen van 7 %) tegenover de slotkoers van eind mei, wanneer het deelbewijs gedurende 2010 een volledig jaar werd aangehouden; (2) Dit zijn beleggingsvennootschappen. Daardoor is er geen aangifteplicht.

Deel dit artikel