Analyse
Carmignac Gestion en de fiscus 8 jaar geleden - donderdag 8 juli 2010
Carmignac Gestion versus de Belgische fiscus

De fondsen van Carmignac Gestion zijn populair maar hebben een fiscale angel. Voor het gros ervan moet u immers zelf de door het fonds verkregen inkomsten uit dividenden en intresten invullen in uw belastingformulier. Vervolgens trekt Vadertje Staat daar de roerende voorheffing, verhoogd met opcentiemen, van af. Dat jaarlijkse ritueel tempert de pret, maar het is geen reden om het uitstekende Carmignac Investissement A of Carmignac Patrimoine A links te laten liggen.

AANGIFTEPLICHT
· De dividenden en intresten gestort in het gros van de fondsen van de Franse beheerder Carmignac Gestion vormen het onderwerp van een speciale behandeling door de Belgische fiscus. Ze moeten immers vermeld worden in uw belastingaangifte. En dat elk jaar opnieuw.
· Hoe komt dat? Met uitzondering van de Luxemburgse sicavs Commodities en Grande Europe zijn de andere fondsen immers gemeenschappelijke beleggingsfondsen naar Frans recht. Dat betekent dat ze geen rechtspersoonlijkheid hebben en zogenaamd fiscaal transparant zijn. Daardoor bent u eigenaar van het vermogen van het fonds en dient u dan ook zélf de belastingen op de door het fonds ontvangen inkomsten te betalen.
· Die inkomsten zijn ofwel dividenden (25 % roerende voorheffing), ofwel intresten (15 % RV) en zullen door de fiscus als door u ontvangen worden beschouwd op het moment dat het fonds die inkomsten krijgt. Daarom dient u zélf de som van al die inkomsten op te nemen in uw jaarlijkse aangifte. Hoe gaat u daarbij te werk?

WAAR INVULLEN?
· Om de in te vullen bedragen te kennen, moet u gebruikmaken van de simulator op www.carmignac.be. Op grond van het aantal deelbewijzen in uw fonds(en) en welke transacties u al dan niet hebt uitgevoerd in de loop van het jaar zal de simulator uitrekenen hoeveel dividenden en intresten u ‘gekregen’ hebt.

· Die bedragen dient u vervolgens in te vullen in uw belastingaangifte. Waar precies? Omdat het hier ‘inkomsten van kapitalen en roerende goederen’ betreft (vak XIV) zult u deel 2 van uw belastingaangifte moeten invullen. Dat kan via www.taxonweb.be, of – wat de papieren versie betreft – aan te vragen bij uw lokale belastingdienst indien u dat deel niet automatisch ontvangt.

· De in te vullen posten zijn:
– ‘buitenlandse dividenden zonder roerende voorheffing die belastbaar zijn tegen 25 % : 1153-11 en – indien u getrouwd bent in het wettelijk huwelijksstelsel – 2153-78.
– ’andere inkomsten zonder RV die belastbaar zijn tegen 15 %: 1155-09 en – indien u getrouwd bent in het wettelijk huwelijksstelsel – 2155-76.

CONCREET VOORBEELD
· Stel dat u begin 2009 in het bezit was van 1 deelbewijs Carmignac Investissement A en voor de rest geen transacties hebt uitgevoerd. De simulator meldt dat u 65,859 euro aan aandelendividenden hebt ontvangen en 23,682 euro aan intresten uit vastrentende beleggingen (zoals obligaties en cash). Die bedragen vult u in de posten 1153-11 en 1155-09 in.
Bent u getrouwd in het wettelijk stelsel, dan vult u in 1153-11 en 2153-78 het bedrag van 32,93 euro (= 65,859/2) in. Voor 1155-09 en 2155-76 is dat 11,84 euro (= 23,682/2).
· De fiscus berekent vervolgens de roerende voorheffing: 25 % op 65,86 euro (= 16,47 euro) en 15 % op 23,68 euro (= 3,55 euro). Dat levert een totale som aan roerende voorheffing op van 20,02 euro. Daarbovenop komen de opcentiemen die afhangen van uw woonplaats. Stel dat ze 7 % bedragen (het gemiddelde) en de fiscus zal uiteindelijk 21,42 euro afhouden. Is dat veel? In vergelijking met de inventariswaarde op eind juni, 8312,24 euro, is dat een verlies van iets meer dan 0,3 % (zie tabel).

WELKE ROERENDE VOORHEFFING OP DE FONDSEN VAN CARMIGNAC GESTION?

Naam fonds

ISIN-code

Categorie

RV in jaarlijkse aangifte

Ter info: impact aangifte (1)

dividend (25%)

intrest (15%)

Carmignac Court Terme

FR0010149161

Korte termijn - Euro

ja

neen

0 %

Carmignac Emergents

FR0010149302

Aandelen - Groeilanden

ja

ja

0,4 %

Carmignac Euro-Entrepreneurs

FR0010149112

Aandelen - Europa

ja

ja

0,5 %

Carmignac Euro-Investissement

FR0010149278

Aandelen - Eurozone

ja

ja

0,4 %

Carmignac Euro-Patrimoine

FR0010149179

Gemengde - Neutraal

ja

ja

0,5 %

Carmignac Innovation

FR0010149096

Aandelen - Technologie

ja

ja

0,1 %

Carmignac Investissement A

FR0010148981

Aandelen - wereldwijd

ja

ja

0,3 %

Carmignac Investissement Latitude

FR0010147603

Gemengde - Agressief

ja

ja

0,3 %

Carmignac Patrimoine A

FR0010135103

Gemengde - Neutraal

ja

neen

0,1 %

Carmignac Profil Réactif 50

FR0010149203

Gemengde - Neutraal

ja

neen

0,1 %

Carmignac Profil Réactif 75

FR0010148999

Gemengde - Neutraal

ja

ja

0,2 %

Carmignac Profil Réactif 100

FR0010149211

Gemengde - Agressief

ja

ja

0,2 %

Carmignac Sécurité

FR0010149120

Obligaties - Euro middellang

ja

neen

0 %

(1) De kostprijs (in %) van de aangifte (roerende voorheffing en opcentiemen van 7 % gemiddeld) tegenover de slotkoers van de fondsen eind juni.

Deel dit artikel