Analyse
Goudkever zkt. belegging 8 jaar geleden - donderdag 11 februari 2010
Avonturiers mogen houweel en zeef boven halen in de zoektocht naar goud.

De meeste beleggers mogen de steven richting fysiek goud wenden. Goudmijnen daarentegen zijn door hun roetsjbaangehalte enkel bestemd voor speculatieve beleggers. Zij mikken beter op een goed gespreid beleggingsfonds. Aan keuze gelukkig geen gebrek.

In het vorige nummer kon u lezen dat we het gele metaal een warm hart toedragen en dat we blijven geloven in het potentieel ervan. De scheeftrekking tussen (hoge) vraag en (beperkt) aanbod en de rol van goud als veilige haven in tijden van economische buikloop zorgen ervoor dat de kans op een nog hogere goudprijs zeer reëel is.
Om daarop in te spelen, raden we u in eerste instantie een belegging zonder tierelantijntjes aan, namelijk in fysiek goud. De keuze tussen aanbieders van gouden munten en staven is echter groot en de verschillen in prijszetting zijn navenant. We gingen de boer op en vonden bij het Brusselse wisselkantoor Goldforex (www.goldforex.be) de beste voorwaarden. Als alternatief kunt u ook kiezen voor een tracker die in goud belegt. Gold Bullion Securities van ETF Securities (ticker GBS op Euronext Parijs) is daar een goed voorbeeld van.

SPECULATIEF
· U kunt natuurlijk ook inspelen op de stijging van het gele metaal door te mikken op goudmijnen. De koersen van die gouddelvers gedragen zich veelal als een hefboom op de goudprijs. Stijgt het gele metaal, dan is de kans groot dat de goudmijnen nog beter zullen presteren, en omgekeerd.
· Toch is de realiteit niet zo eenvoudig want diverse factoren, vaak eigen aan elke onderneming (zoals kosten en technische reserves), zullen de koers van elk aandeel bepalen.
Een mooi voorbeeld is de evolutie die de sector meemaakte in 2008 (zie grafiek). Toen klom de goudprijs gestaag met 8,5 %, terwijl de goudmijnen … 17 % verloren, o.a. tengevolge van gedwongen verkopen door hefboomfondsen. Dat negatieve rendement viel al bij al zelfs nog mee, want eind oktober 2008 stond de jaarteller nog op een verlies van 55 %. Een van de grootste dalingen uit de geschiedenis van de goudmijnsector werd gelukkig ook gevolgd door een van de grootste winsten: +84 % op twee luttele maanden tijd. Die monsterwinsten waren mogelijk omdat de bedrijven konden uitpakken met uitstekende resultaten, toen nog schaars op de beurzen.
· De bokkensprongen blijven wel tekenend voor een belegging in de sector. Over de laatste drie jaar schommelden de koersen van de goudmijnaandelen zowat tweemaal zo sterk als het beursgemiddelde. Om die reden en wegens de vaststelling dat die aandelen op dit moment correct tot duur noteren, zijn goudmijnaandelen geen spek voor ieders bek. Enkel speculatieve beleggers raden we aan om toe te happen. Het verlies dat de sector in januari optekende (-6,5 %) mag u dan ook beschouwen als een instapmoment.

GOUDPRIJS (vet) EN GOUDMIJNINDEX (basis 100)

Ondanks het goede beursjaar 2009 bleef de evolutie van de goudmijnen achter op die van de goudprijs (vet). In principe zal die kloof opnieuw kleiner worden. In principe …

POTENTIEEL AANWEZIG
· Toch zit er nog rek in de aandelenkoersen, en daar is niet alleen de consolidatiekoorts vreemd aan. In het verleden verkocht de sector vaak goud aan een vaste, lage prijs op de markt en dat is niet langer meer het geval. Koppel dat aan enkele interessante pijplijnen die de productie de komende jaren moet verhogen, zoals bij Barrick Gold, en de sector zal sterker dan de voorbije jaren profiteren van een hogere goudprijs.
· Ook slagen steeds meer mijnbouwers erin hun productiekosten drastisch te beperken, waardoor hun winstmarges spectaculair stijgen. Dat proces van sluiten van aftandse mijnen, snoeien in het personeelsbestand, opwaarderen van het productieapparaat, enzovoort is nog steeds aan de gang en kan de beleggers regelmatig positief verrassen. Dat was onlangs het geval voor bijvoorbeeld het Australische Lihir Gold en het Zuid-Afrikaanse Harmony Gold.

PUIK AANBOD
U mag dan ook speculeren op een hogere goudprijs via een gespreid goudmijnfonds. Net omdat de vijver waaruit de fondsen vissen vrij klein is, hoeft het niet te verbazen dat ze veelal in dezelfde aandelen beleggen. Toch zijn er enkele verschillen.
Zo mikt Share Gold (Bank Degroof, LU0145217120, ****) vaak op mijnbedrijven van kleinere omvang, zoals de Canadezen Jaguar Mining en Osisko Mining. Dat maakt dat fonds nog riskanter dan de rest, maar het potentiële rendement ligt hier dan ook hoger. Kijk maar naar de behaalde rendementen. De beheerder van Placeuro Gold Mines is dan weer niet te beroerd een uitstapje richting zilvermijnen zoals de Amerikaan Hecla Mining te plegen (zie kader). Ook dat fonds is speculatief koopwaardig.

Gouden plak voor … zilver

De beleggers hadden vorig jaar weliswaar de mond vol van goud (+23 %), het was vooral zilver die kon schijnen als nooit tevoren. De zilverprijs ging immers met 58 % de hoogte in. De klim was een reactie op de (te) felle klap die het edele metaal had gekregen in 2008 (-17 %). Beleggingsfondsen die – deels – mikken op zilvermijnen, zoals Placeuro Gold Mines, konden dan ook overtuigen in 2009. Dat fonds sloot dan ook 94 % hoger af.

Deel dit artikel