Analyse
Levenslange garantie 8 jaar geleden - donderdag 12 maart 2009
Geïnteresseerd in een levenslang gegarandeerd inkomen?

ING volgt in de voetsporen van AXA met het verzekeringsproduct ING Lifelong Income. Een formule die u levenslang een gegarandeerd inkomen voorschotelt. Klinkt behoorlijk interessant, niet?

RENTENIEREN
Met pensioen gaan is een sleutelmoment in ieders leven. Maar stoppen met werken betekent inkomensverlies. De pensioensuitkering is immers vaak een schijntje van het laatste loonstrookje. Eenzelfde levensstandaard aanhouden na pensionering is dan ook moeilijk. Daarom is de vraag naar een aanvullend inkomen groot.
Bent u op zoek naar een beleggingsformule die u een maandelijkse of jaarlijkse rente oplevert, dan bestaan geen mirakeloplossingen. De huidige lage rentevoeten zorgen ervoor dat op dit moment weinig te rapen valt bij formules met kapitaalbehoud. Reken voor de diverse renteniersrekeningen en -verzekeringen op zowat 3 % rente. Met een (tijdelijke) lijfrente krijgt u een hogere opbrengst maar bent u ook uw kapitaal (deels) kwijt na overlijden.
Voor- en nadelen van elke formule dienen dan ook met elkaar afgewogen te worden.

LEVENSLANGE RENTE
· Om aan enkele euvels van de klassieke renteniersformule tegemoet te komen, kwam de bankverzekeraar AXA in 2007 op de proppen met AXA TwinStar, een levensverzekering die de verzekerde een levenslange rente, bepaald door de leeftijd van de verzekerde bij instap, garandeert. Bent u vijftig, de minimale instapleeftijd, dan krijgt u 2,75 % op uw netto-inleg. Voor elk levensjaar boven wordt 0,1 % extra gegeven en dat tot de leeftijdsgrens van 79 jaar (rente: 5,65%). Een voorbeeld: instappen op zestig jaar met 25.000 euro levert u maandelijks 78,13 euro op, of een opbrengst van 3,75 % (2,75 % plus 10 maal 0,1 %).
Daarbovenop kan de rente opwaarts worden herzien als de portefeuille (aandelen en obligaties) waarin belegd wordt, het goed zou doen. Die herziening gebeurt elke vijf jaar.
· Vorige maand lanceerde ING een spiegelversie, ING Lifelong Income.

WELKE FORMULE KIEZEN?
Omdat beide formules nog zeer jong zijn, kunnen we op dit moment nog geen oordeel vellen over de kwaliteiten van het fonds waarin belegd wordt. We bekijken louter de modaliteiten.
· ING biedt 0,25 % meeropbrengst en dat ongeacht de leeftijd bij intekening. Daarnaast gebeurt een mogelijke opwaartse herziening bij ING al na drie jaar, i.p.v. vijf jaar bij AXA. Op financieel vlak is dat de beste keuze.
· Voor AXA pleit dan weer het gewaarborgde minimumkapitaal gedurende de eerste tien jaar van het contract bij overlijden. Enkel de nettostortingen (na kosten) minus de gedane uitkeringen worden daarbij verzekerd, niet uw feitelijke beginkapitaal. Ook liggen de modaliteiten bij AXA minder hoog: lager instapbedrag, meer periodieke uitkeringen mogelijk en de keuze uit twee formules (defensief en neutraal). Probeer de instapkosten wel te beperkten tot 2 %.

GOED OM WETEN
· Het belangrijkste nadeel is dat uw beginkapitaal niet gegarandeerd is. Sterke beursprestaties doen het kapitaal toenemen. Maar slechte beurzen gekoppeld aan de vaste rente-uitkering kunnen het kapitaal snel eroderen. De formule is dan ook NIET geschikt voor mensen die streven naar (gedeeltelijk) kapitaalbehoud.
· Is dat geen probleem dan rest de vraag: bent u tevreden met de opbrengst? Die is laag, maar conform de marktomstandigheden. Andere formules, zoals de lijfrente brengen vandaag meer op, maar bij overlijden wordt u geen cent terugbetaald.

AXA TWINSTAR VERSUS ING LIFELONG INCOME

Algemeen

naam product

AXA TwinStar Today

ING Lifelong Income

voor wie?

50-79 jaar

50-79 jaar

min. instap (bijstorten mogelijk?)

2.500 euro (vanaf 1.250 euro)

50.000 euro (neen)

(gedeeltelijke) opneming mogelijk?

volledig: ja, gedeeltelijk: na acht jaar

volledig: ja, gedeeltelijk:
na acht jaar

minimumkapitaal gewaarborgd?

eerste tien jaar (bij overlijden)

neen

Wat levert het op?

rente

op 50 jaar: 2,75%, nadien +0,1% per jaar

op 50 jaar: 3%, nadien
+0,1% per jaar

 

maximale rente op 79 jaar: 5,65%

maximale rente op 79 jaar: 5,9%

mogelijke opwaartse herziening

elke vijf jaar

elke drie jaar

uitbetaling rente

per jaar: 1, 2, 3, 4, 6 of 12maal

per jaar: 1, 2, 4 of 12maal

Kosten

instap

max. 3% + verzekeringstaks (1,1%)

max. 2% + verzekeringstaks (1,1%)

uitstap

max. 4.8%, na 4 jaar: 0%

max. 4.8%, na 4 jaar: 0%

jaarlijks beheerloon

0,6% + beheerloon onderliggende fonds

0,65% + beheerloon onderliggende fonds

jaarlijkse kost waarborgen

1,1% - 1,4%

1,1%

Deel dit artikel