Analyse
Nieuwe meester, nieuwe wetten 9 jaar geleden - donderdag 15 mei 2008
De fondsen van ex-Bank Corluy zijn niet meer. Zit de belegger beter bij Fortis?

Met de overname van een deel van ABN AMRO door Fortis verdwijnen ook de compartimenten van Top-Global Fund van het vroegere Bank Corluy van onze aardbol. Krijgt u waar voor uw geld?

ABN AMRO OPGEDOEKT
Niet alleen het aandeel ABN AMRO verdween eind april van de koerstabellen van de Amsterdamse beurs, ook zijn beleggingsfondsen lijken hetzelfde lot geschoren. De Nederlandse bank werd vorig jaar immers overgenomen door een consortium van banken: Royal Bank of Scotland, Banco Santander en Fortis. Die laatste kreeg o.a. de tak vermogensbeheer (beleggingsfondsen) in handen. Dat laat zich nu ook bij ons gevoelen: begin mei belande het merendeel van de fondsen van het vroegere Bank Corluy, in 2005 overgenomen door ABN AMRO, onder de sloophamer en werden ze opgeslorpt door fondsen van Fortis. In het najaar, of pas begin volgend jaar, volgt de rest van het ABN AMRO-gamma (een tachtigtal compartimenten). Fortis rationaliseert – terecht – haar nieuwe aanbod. Maar bent u beter af?

NIET ALTIJD LOGISCH
· Opvallend gegeven is dat Fortis ervoor gekozen heeft om de compartimenten van het Belgische beleggingsfonds Top- Global Fund te laten fuseren met compartimenten van het Belgische beleggingsfonds Fortis B Fund. Omdat dat fonds niet over soortgelijke compartimenten beschikt, veranderen maar liefst zeven fondsen van strategie. Dat zadelt de belegger in feite op met een nieuwe belegging.
Een fusie in het Luxemburgse beleggingsfonds Fortis L Fund, dat over veel meer compartimenten beschikt, had dat euvel vermeden maar was technisch moeilijker voor Fortis.
· In vier gevallen krijgt u fondsen die niet noteren in euro in handen.
· Wat de totale kostenratio’s betreft, valt op dat vooral de aandeelhouders van Top-Balanced Fund (Defensief, Neutraal en Dynamisch) een slechte zaak doen. Zij verruilen hun goedkope fondsen voor heel wat duurdere Fortis B Global-fondsen. Gelukkig worden die goed beheerd. En omgekeerd. Voor het duur beheerde Top-Global Obligaties, een fonds in Europese obligaties, krijgt u nu een goedkoper beheerd fonds in euro in de plaats. De strategie van dat product vinden we echter niet interessant.
· Wat de kwaliteiten van het beheer betreft, is er een status-quo. Een * of **-fonds ruilt u dus in voor een ander * of **-fonds. Een uitzondering is Top-Global Biopharma (**). Voor dat fonds krijgt u Fortis B Equity Pharma Europe, een ruimer gespreid en uitstekend beheerd farmafonds (****) in de plaats. Een mooie deal.
· Fortis verdient trouwens goede én slechte punten wat de communicatie rond de fusie betreft. Positief was dat voor elk betrokken fonds de historische koersinformatie en de laatste totale kostenratio werden meegedeeld. Negatief was dat die vergelijking vaak niet relevant was omdat appelen met peren werden vergeleken (zie grafiek).

ABN AMRO-FONDSEN (EX-BANK CORLUY) VERZWELGEN IN FORTIS-FONDSEN

OUD COMPARTIMENT

NIEUW COMPARTIMENT

naam

wat?

TER (1)

naam

wat?

TER

Bevek-21 Participatie-21

aandelen – wereld

2.20

Fortis B Eq. Blue Chips Europe

aandelen - Europa

1.49

Top Gl. Belgische aandelen

aandelen – België

1.56

Fortis B Fund Equity Belgium

aandelen - België

1.51

Top Gl. Groeitechnologie

aandelen – techno

1.78

Fortis B Eq. Technology Europe

aandelen - technologie

1.85

Top Global Biopharma

aandelen – biotech

1.89

Fortis B Equity Pharma Europe

aandelen - Eur. farma

1.77

Top Global Blue Chips

aandelen – wereld

1.61

Fortis B Eq. Blue Chips Europe

aandelen - Europa

1.49

Top Global China

aandelen – China

1.87

Fortis B Fund Equity Asia (2)

aandelen - groeilanden

1.85

Top Global Euroland

aandelen – Europa

1.55

Fortis B Eq. Blue Chips Europe

aandelen - Europa

1.49

Top Global Groeilanden

aandelen – groeilanden

1.78

Fortis B Fund Equity Asia (2)

aandelen - groeilanden

1.85

Top Global Obligaties

obligaties – Europa

1.10

FIM Institutional Bond Euro

obligaties - euro

0.57

Top Global Small Caps

aandelen – wereld

1.61

Fortis B Eq. Small Caps Europe

aandelen - Europa

1.78

Top Global USA

aandelen – VS

2.46

Fortis B Equity USA (2)

aandelen - VS

1.54

Top Global Japan

aandelen – Japan

1.65

Fortis B Equity Japan (3)

aandelen - Japan

1.50

Top-Balanced Defensief

gemengd-defensief

0.97

Fortis B Global Stability World

gemengd-defensief

1.87

Top-Balanced Dynamisch

gemengd-dynamisch

0.41

Fortis B Global Growth World

gemengd-dynamisch

1.70

Top-Balanced Neutraal

gemengd-neutraal

0.36

Fortis B Global Balanced World

gemengd-neutraal

1.81

Fondsen in het vet: koopwaardig (oud compartiment: vóór fusie); (1) totale kostenratio in % op 31/12/2007; (2) in Amerikaanse dollar; (3) in Japanse yen.

STRATEGIEVERANDERING
Met Participatie-21, Top-Global Blue Chips en Top-Global Small Caps verdwijnen drie wereldwijd belegde fondsen in de schoot van Fortis B Equity Blue Chips Europe, een zwak beheerd Europees gespreid fonds. Verkopen! Ook de switch van Top-Global China of het gespreide Top-Global Groeilanden naar een zuivere Aziatische portefeuille zouden we niet volgen.

TOP-GLOBAL BLUE CHIPS (vet) EN FORTIS B EQ. BLUE CHIPS EUROPE

Fortis verruilt een wereldwijd gespreid fonds voor een Europees. De kenmerken en het potentieel van beide fondsen zijn echter niet gelijk. Zo presteerde het tweede fonds de jongste maanden weliswaar beter, maar het zal niet kunnen profiteren van de verwachte wederopstanding van de dollar.

Deel dit artikel