Analyse
Was het nu een fonds of een sicav ? 10 jaar geleden - donderdag 13 september 2007
Is een sicav een fonds? Wat is het verschil tussen een bevak en een bevek? Ooit gehoord van een ICB? En wat is een tak 23? Tijd om enkele van uw vragen te beantwoorden.

Is een sicav een fonds? Wat is het verschil tussen een bevak en een bevek? Ooit gehoord van een ICB? En wat is een tak 23? Tijd om enkele van uw vragen te beantwoorden.

Alleen al de titel van deze rubriek, ‘Fondsen & Sicavs’, roept bij onze lezers vragen op. Zijn beide immers geen synoniem? En wat met de gebruikte woordenschat in elk nummer? Meestal wordt er simpelweg het woord ‘fonds’ vermeld. Is dat correct? En waarvoor staat het acroniem ‘sicav’? Dat zijn maar enkele voorbeelden van vragen die u ons regelmatig stelt.

OVERKOEPELENDE TERM
Hoewel in de praktijk meestal wordt gesproken van (beleggings)fondsen is de enige correcte benaming van de producten die u in dit magazine terugvindt de term ICB of instelling voor collectieve belegging’. Enkel de individuele levensverzekeringen behoren daar niet toe (zie verder).
ICB’s kunnen uiteindelijk twee vormen aannemen: beleggingsvennootschap of beleggingsfonds. De grafiek geeft u een idee van het soort ICB’s dat u terugvindt in de tabellen.

BELEGGINGSVENNOOTSCHAP
· Het gros van onze fondsenmarkt bestaat uit beleggingsvennootschappen. Vennootschappen naar Belgisch recht worden ook wel bevek genoemd, een term die staat voor ‘beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal’. Daarbij betekent ‘veranderlijk’ dat de vennootschap de mogelijkheid heeft om continu aandelen (ook wel deelbewijzen genoemd) bij te maken of te vernietigen. Een Luxemburgse bevek heet dan weer sicav, wat staat voor ‘société d’investissement à capital variable’. Dat is de populairste ICB naar buitenlands recht op onze markt. Ook onze tabellen staan er vol van met bijna 240 stuks. Andere rechtsvormen die we vaak tegenkomen zijn ICB’s naar Frans recht (zoals een deel van de fondsen van Carmignac), Iers recht (AXA Rosenberg, Janus World Fund), Brits recht (Threadneedle) en Nederlands recht (Robeco).
· Naast de vennootschappen met veranderlijk kapitaal bestaat er ook een beleggingsvennootschap met vast kapitaal, de bevak. Hier worden er geen nieuwe stukken bijgemaakt (= vast) waardoor er al een andere belegger moet verkopen indien u wenst te kopen. Het principe van een aandeel dus. In ons land vinden we beursgenoteerde vastgoedbevaks terug (14 in totaal). De grootste bevak is zelfs een bestanddeel van de bekende Belgische beursgraadmeter Bel20: Cofinimmo.
· Minder bekend is ten slotte de privak. Er bestaan slechts twee beursgenoteerde ‘private equity bevaks’ op onze markt: KBC Private Equity Fund Biotech (kortweg Biotech) en Quest for Growth. Het gros van hun portefeuilles wordt belegd in niet-beursgenoteerde bedrijven. Ook moet er aan diverse regels worden voldaan om van het privakstatuut te genieten. In ruil daarvoor krijgt u als belegger vrijstelling van roerende voorheffing op de ontvangen inkomsten.

OPSPLITSING ICB’S UIT TABELLEN

De onderverdeling van ICB’s in dit magazine weerspiegelt min of meer ook het belang van elk segment in de onze fondsenmarkt. Buitenlandse instellingen zijn daarbij aan de zet, de Luxemburgse beleggingsvennootschappen (LU) voorop.

BELEGGINGSFONDS
De enige ‘gemeenschappelijke beleggingsfondsen’ in onze tabellen zijn de 16 pensioenspaarfondsen. Andere bekende fondsen op onze markt zijn Dexia Total Return (II) Bond, Fortis Comfort Bond en de diverse Obligatiedepots van KBC. Bij die producten geldt de fiscale transparantie. De inkomsten van het fonds zelf zijn aan hetzelfde belastingstelsel onderworpen als de belegger zelf. Een behoorlijk nadeel ten opzichte van de beleggingsvennootschappen dat deels hun gebrek aan succes verklaart.

VERZEKERINGSFONDSEN
Naast de bovenstaande ICB’s bestaan er ook nog individuele levensverzekeringen waarvan de evolutie gekoppeld is aan die van een fonds. Dat zijn de zogenaamde tak 23-producten. Die producten op naam bestaan al sinds begin de jaren negentig op onze markt. Hun enige link met beleggingsfondsen is dat ze zelf erin beleggen.

BRON
Wenst u te weten wat het statuut is van uw fonds, dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij het prospectus van dat fonds. Om te weten te komen welke nationaliteit een fonds draagt, kunt u ook terecht bij de ISIN-code van uw fonds. Die is uniek voor elk product. Ook die code vindt u voortaan terug op onze website in de gedetailleerde fondsenfiches. De info staat onder die van de juridische vorm. De eerste twee letters van elke ISIN-code duiden het land van herkomst aan. Het unieke karakter van de ISIN-code zorgt ervoor dat het een uitgelezen gebruiksinstrument is bij het verhandelen van uw fonds.

Deel dit artikel