Analyse
Dé gespreide aandelenbelegging bij de vleet 10 jaar geleden - donderdag 13 september 2007
Geen enkele categorie biedt u zo veel keuze als de wereldwijde aandelenfondsen. De verschillen tussen de fondsen onderling zijn daarbij groot. Hetzelfde geldt echter ook voor de aangeboden kwaliteit.

Geen enkele categorie biedt u zo veel keuze als de wereldwijde aandelenfondsen. De verschillen tussen de fondsen onderling zijn daarbij groot. Hetzelfde geldt echter ook voor de aangeboden kwaliteit.

Beschikt u over voldoende tijd, interesse en geld dan gaat er niets boven het zélf samenstellen van een gespreide portefeuille op maat. Alleen dan hebt u min of meer controle over wat u koopt en kunt u de nodige beleggingsaccenten leggen. Om u te helpen in uw keuze publiceren we daarom elke maand onze portefeuilles. U vindt ze op onze website in de rubriek ‘Strategie’.
Als u echter zelf geen (aandelen)portefeuille wenst te beheren, dan kunt u opteren voor een fonds uit de categorie ‘wereldwijde aandelenfondsen’. Het grote voordeel hiervan is dat u met een enkele belegging een breed gespreide portefeuille in huis haalt. Let echter goed op wat u koopt.

GOLIATH WINT VAN DAVID
· Geen enkele categorie is immers zo divers als de wereldwijde aandelenfondsen. In theorie kan de beheerder de fondsenportefeuille immers stofferen met duizenden aandelen van honderden beurzen. In de praktijk loopt het echter zo’n vaart niet en halen de meeste fondsen de mosterd uit hetzelfde kransje beurzen. Daarbij wordt er louter gekeken naar schaalgrootte. Simpelweg geldt: hoe groter een beurs, hoe meer erin belegd zal worden (zie kadertje). Binnen elke beurs zijn daarnaast ook de echt grote aandelen aan de zet. Voorbeelden van aandelen in de portefeuilles zijn de energiebedrijven Exxon Mobil, BP en Total, de financiële instellingen Citigroup en Barclays en grote concerns zoals General Electric en HSBC.
· Geheel onlogisch is die gang van zaken niet. De meeste beheerders volgen immers min of meer een beursindex waarvan de samenstelling is gebaseerd op het principe van schaalgrootte. Daarnaast zijn grote beurzen én grote aandelen zogezegd meer liquide. Ze zijn dus gemakkelijker te kopen en te verkopen tegen een correcte prijs, niet onbelangrijk voor die beleggingsfondsen die – in het algemeen – ook meer geld in hun portefeuille hebben dan gemiddeld.

Reuzen aan de dans

Kijken we naar het belang van de lokale beurzen op wereldschaal, dan krijgen we deze top vijf. Dezelfde volgorde vinden we ook terug in het gros van de portefeuilles:

1.        Verenigde Staten: 34 %

2.        Japan: 10 %

3.        Verenigd Koninkrijk: 8 %

4.        Frankrijk: 5 %

5.        Duitsland: 4 %

Op de reservelijst staan Canada en Zwitserland.

GROTE VERSCHILLEN
· Ook al mikken het merendeel van de beheerders op grote beurzen en grote aandelen, de verschillen tussen de fondsenportefeuilles zijn groot. Het ene fonds dekt zich daarbij al dan niet volledig in tegen wisselkoersrisico, andere trekken dan weer de kaart van de groeilanden, nog andere vermijden liefst Japanse aandelen. Ook bestaan er fondsen die vooral op kleinere aandelen mikken zoals het succesvolle Top Profit Small Caps (Fortis Insurance Belgium, ****), enzovoort.
· Dat alles resulteert in grote verschillen in behaalde rendementen en risico. Bekijken we de extreme prestaties uit de afgelopen twaalf maanden, dan won Fortis L OBAM Equity World 34 % terwijl KBC Equity Top 30 (*) slechts 1,2 % hoger klom. Gemiddeld dikten de wereldbeurzen zowat 15 % aan. De specifieke landenkeuze (hoe meer groeilanden, hoe beter), de aandelenkeuze (hoe meer industriële aandelen én hoe kleiner de aandelen, hoe beter) en de houding tegenover wisselkoersrisico (hoe meer indekking tegen dollarrisico, hoe beter) bepaalden het uiteindelijke resultaat. In de toekomst zullen dat wellicht andere factoren zijn.

WELKE FONDSEN NEMEN
· Wenst u internationaal te beleggen, dan hebt u de keuze uit de klassieke beleggingsfondsen, de fondsen van het verzekeringstype (tak 23) en enkele trackers. Op onze markt dingen er in totaal meer dan 150 producten naar uw hand.
· Wij kiezen op grond van onze sterretjes. Die houden rekening met alle keuzes die de beheerders gemaakt hebben gedurende de afgelopen vijf jaar.
– De topper is zonder meer Petercam L Equities Opportunity (*****). Op dit moment mikt de beheerder vooral op Belgische aandelen en heeft hij oog voor de financiële sector. Beide zijn keuzes waarin we ons kunnen vinden. Het grote nadeel van het product van Petercam is echter de grootte van de inventariswaarde. Eind augustus betaalde u maar liefst 8.850,41 euro voor één deelbewijs. Een splitsing van de inventariswaarde wordt op dit moment niet overwogen.
– Vindt u die inventariswaarde te hoog dan – en enkel dan – kunt u terecht bij onze tweede keuzes: Fortis L OBAM Equity World en Aphilion Q² Equities (***). Beide fondsen geven sinds hun creatie blijk van een gezonde dosis beheerderstalent.
Daarentegen beleggen we niet in Carmignac Investissement (*****). Ondanks de uitstekende prestaties over de laatste vijf jaar doet het fonds het, rekening houdend met het gelopen risico, véél minder goed over de laatste drie jaar.

PETERCAM L EQ. OPPORTUNITY (vet) EN WERELDINDEX (basis 100)

Het fonds van Petercam vinden we absolute top in zijn categorie. Geen enkel ander product slaagt erin om even goede risicogewogen prestaties neer te zetten.

Deel dit artikel