Analyse
Dexia Bank herstructureert fondsenaanbod 11 jaar geleden - donderdag 12 januari 2006

Dexia Bank pakte uit met een verandering van haar fondsengamma.

Eind vorig jaar besloot Dexia Bank om meer dan 30 compartimenten een andere bestemming te geven. Heel wat lezers hadden een of meerdere fondsen in portefeuille en stelden ons dan ook tal van vragen: kan de bank dit zomaar doen, zijn de nieuwe fondsen interessant, enzovoort.

Redenen
In tegenstelling tot wat velen denken, zijn beleggingsfondsen geen eeuwig leven beschoren. Diverse oorzaken kunnen worden aangehaald waarom een fonds verdwijnt of fuseert. De recente operatie van Dexia Bank is hier een goed voorbeeld van …
– Vaak is het een spel van vraag en aanbod. Zo creëerden vele banken tijdens de technologieboom eind de jaren negentig tal van gespecialiseerde telecom- en technologiefondsen. Die fondsen gingen toen als zoete broodjes van de hand. Maar enkele jaren en een beurscrash later stapten de beleggers massaal uit die fondsen. Hierdoor werden ze vaak te klein (lees: te duur) om nog als een goede huisvader te worden beheerd. Vele fondsen gingen dan ook op in grotere, soms minder gespecialiseerde broertjes. Nu ook fuseren de compartimenten Dexia Invest European New Equity Markets en Dexia Invest Telecommunication tot één groter fonds: Dexia Equities B European Telecom & Technology. Het sectorfonds Dexia Invest European Consumer Goods & Services gaat dan weer op in het ruimer gespreide regiofonds Dexia Equities B Europe.
– Veel banken wijzigden hun beheersbeleid en trokken de sectorale kaart waardoor tal van landenfondsen werden opgedoekt. De invoer van de euro versnelde dit proces enkel maar. Nu zeggen we ook vaarwel tegen Dexia Invest Spain. Dit fonds gaat op in het ruimer gespreide Dexia Equities B Mediterranean. Dat bevat naast Spaanse aandelen ook Italiaanse, Griekse en Portugese.
– Banken beschikken vaak over overlappende fondsen die in dezelfde markt beleggen en er quasi dezelfde portefeuilles op nahouden. Waarom er dan niet één groter fonds van maken? Zo verdwijnen Dexia Invest Belgium en Belfund in Dexia Equities B Belgium.

U en u alleen beslist
· In theorie beslist u en u alleen of een fusie- of schrappingsoperatie doorgaat of niet. De directie van het fonds komt enkel met het voorstel op de proppen; het zijn de aandeelhouders die uiteindelijk de knoop doorhakken. Een meerderheid op de buitengewone algemene vergadering (BAV) volstaat hiervoor voor fondsen naar Belgisch recht, zoals Dexia Invest Fund en Belfund.
· In de praktijk maken tonen echter weinig beleggers interesse in de operaties rond hun fonds en worden de beslissingen in ‘beperkt’ gezelschap gehouden.

Veranderingen goed voor de belegger?
In de tabel ziet u de fondsen die wijzigingen ondergaan. Voor advies of informatie betreffende de andere fondsen die onder de operatie vallen, kunt u steeds terecht bij onze ledendienst (02/542 33 51).
Of een fondsenoperatie goed of slecht nieuws is voor de belegger hangt af van enkele elementen …

·
Het kostenplaatje. Over het algemeen hebben grotere fondsen het voordeel dat ze relatief goedkoper zijn. Die lagere totale kostenratio kan op termijn resulteren in betere beleggingsresultaten. Afwachten dus of dit hier ook effectief het geval zal zijn. Wat algemene kosten betreft verandert er bij deze operatie niets voor de belegger voor de fondsen uit onze tabellen.

· Een fusie levert u zelden een fonds op met identiek dezelfde portefeuillekenmerken
– Voor negen van de zeventien fondsen uit de tabel verandert er in feite niets. Zij krijgen enkel een nieuwe naam of resulteren in een soortgelijke belegging (Belfund).
Blijf rustig zitten en doe niets.
– Drie fondsen gaan op in een soortgelijk compartiment maar met andere klemtonen, zowel regionaal als sectoraal. Zo belegt Dexia Equities B European Telecom & Technology een pak minder in het VK dan uw oude Dexia Invest European New Equity Markets en bevat het ook minder sectoren. Het wereldwijde Dexia Invest Food & Beverages verandert dan weer in het Europese ruimer gespreide Dexia Equities B European Consumer Goods. Voor uw wereldwijd gespreide Dexia Invest Telecommunication krijgt u ten slotte een Europese portefeuille met twee sectoren in de plaats.
Wij blijven verkoper van deze nieuwe fondsen.
– Twee fondsen krijgen een sterk verruimde portefeuille. Dexia Invest European Consumer Goods & Services verandert in het veel ruimer gespreide Europese landenfonds Dexia Equities B Europe.
Toets deze verandering aan uw portefeuille. Hebt u nog geen Europees gespreid fonds, dan mag u dit behouden. Kies in het andere geval voor een nieuw consumptiegoederenfonds.
Zoals eerder gezegd, verandert Dexia Invest Spain in een mediterrane belegging.
Dit mag u behouden.
– Ten slotte worden de drie obligatiefondsen duurzame fondsen. Weet dat dit de portefeuilles iets risicovoller maakt. Niet alleen wordt er uit een beperkter universum geput, ook wordt er bij het vroegere Dexia Invest Euro Long Bonds en Dexia Invest International Bonds nu meer in bedrijfsobligaties belegd.
De duurzame fondsen van Dexia Bank kunnen ons over het algemeen bekoren. Het ietwat hogere – maar nog steeds beperkte risicoprofiel – vinden we op dit moment geen nadeel. Neem wel uw mooie winsten op Dexia Sustainable Euro Long Term Bonds. Wij denken dat het vet hier van de soep is.

WIJZIGINGEN GAMMA DEXIA BANK IN ONZE TABELLEN

Oud compartiment

Nieuw compartiment

Wat?

Dexia Invest Belgium

Dexia Equities B Belgium

naamsverandering

Dexia Invest Emerging Europe

Dexia Equities B Emerging Europe

naamsverandering

Dexia Invest Emerging Markets

Dexia Equities B Emerging Markets

naamsverandering

Dexia Invest EMU Small Cap

Dexia Equities B EMU Small Cap

naamsverandering

Dexia Invest EMU Value

Dexia Equities B Value

naamsverandering

Dexia Invest Eur. Finance & Insurance

Dexia Equities B European Finance

naamsverandering

Dexia Invest Health Care

Dexia Equities B Pharma Plus

naamsverandering

Dexia Invest Red Chips

Dexia Equities B Red Chips

naamsverandering

Belfund

Dexia Equities B Belgium

soortgelijke belegging

Dexia Invest European New Eq. Markets

Dexia Equities B Eur. Telecom & Technology

andere klemtonen

Dexia Invest Food & Beverages

Dexia Equities B European Consumer Goods

andere klemtonen

Dexia Invest Telecommunication

Dexia Equities B Eur. Telecom & Technology

andere klemtonen

Dexia Invest Eur. Consumer Goods & S

Dexia Equities B Europe

ruimere belegging

Dexia Invest Spain

Dexia Equities B Mediterranean

ruimere belegging

Dexia Invest Euro Corporate Bonds

Dexia Sustainable Euro Corporate Bonds

duurzaam

Dexia Invest Euro Long Bonds

Dexia Sustainable Euro Long Term Bonds

duurzaam, iets risicovoller

Dexia Invest International Bonds

Dexia Sustainable World Bonds

duurzaam, iets risicovoller

Deel dit artikel