Analyse
Denk nu al aan uw oude dag 12 jaar geleden - donderdag 10 november 2005

Zowel jong als oud raden we aan om aan pensioensparen te doen. Dat kan o.a. via een sterk gereguleerd pensioenspaarfonds. Die belegging is echter niet risicoloos, maar het fiscale aspect compenseert het een en ander.

Elke belastingplichtige ouder dan 18 en jonger dan 65 jaar heeft nog tot eind dit jaar de tijd om te beleggen in een van de twaalf pensioenspaarfondsen. Dat zijn beleggingsfondsen die zowel in aandelen als in obligaties beleggen en die u een fiscale bonus opleveren.

Nieuwe fiscaliteit
· In het artikel "Nieuwe spaarheffing treft vooral kleine beleggers" kunt u lezen dat er op fiscaal vlak heel wat is gewijzigd voor beleggingsfondsen. Ook de regeling rond pensioenspaarfondsen is recentelijk veranderd. Belangrijk om te weten is dat dit type beleggingen niet getroffen zal worden door de belasting op meerwaarden voor fondsen die meer dan 40 % in obligaties beleggen. Oef.
· Iedereen die een pensioenspaarfonds koopt, heeft voortaan wel recht op een verhoogde belastingverlaging. De regering heeft vorige maand besloten om het plafond op te trekken van 620 euro naar 780 euro.
· Wat levert dit fiscale voordeel nu op zegt u? Het voordeel wordt berekend tegen uw bijzondere gemiddelde aanslagvoet. Die ligt tussen 30 % en 40 %, plus opcentiemen. Concreet komt het maximale bedrag dat u via deze weg in mindering kunt brengen van uw belastingen neer op 234 tot 272 euro maximaal (plus opcentiemen). Hoe rijker, hoe groter het voordeel dus. Begrijpe wie kan.
· Helaas wordt u op uw 60ste verjaardag eenmalig belast op dit voordeel. Hiervoor zal de fiscus een theoretisch kapitaal berekenen dat los staat van de eigenlijke fondsenprestaties: stortingen vóór 1992 worden opgerent aan 6,25 %, die erna aan 4,75 %. Het eindresultaat wordt daarna belast aan 16,5 % voor de stortingen vóór 1993 en aan 10 % voor de stortingen erna.
· Het leuke is dat u na uw 60ste verjaardag nog vier jaar kunt blijven genieten van het belastingvoordeel zonder hiervoor belast te worden. Een aanrader!

12 gegadigden
· De pensioenspaarfondsen zijn streng gereguleerd. Zo mogen ze maximaal voor 75 % in aandelen beleggen. Of voor 75 % in obligaties. Daarbij mag er maar 20 % in een andere munt dan de euro worden belegd en slechts tot 10 % in cash. Daarnaast zijn er nog specifieke regels voor het soort aandelen en obligaties die gekocht mogen worden. In de tabel ziet u dat de portefeuilles vaak tegen de limieten liggen.
· Er bestaat een belangrijk onderscheid tussen de eerste twee fondsen en de rest uit de tabel. Dexia Pension Fund Defensive en Pricos Defensive zijn defensieve pensioenspaarfondsen. Zij beleggen meer in obligaties dan in aandelen en zijn daarom minder risicovol dan de andere. Niet onbelangrijk. Wij raden deze fondsen dan ook aan voor diegenen die binnen tien jaar op pensioen gaan. Met dit type fonds beperkt u de gevolgen van een negatieve (beurs)verrassing net op het moment dat u uw geld wilt opvragen.
· Hebt u echter nog meer dan tien jaar voor de pensioenboeg, kies dan resoluut voor de dynamische pensioenspaarfondsen. Zij trekken volop de aandelenkaart. Zoals u kunt zien in de tabel beleggen de meeste beheerders daarbij nog steeds veel in Belgische aandelen. Zo bestaat 65 % van het aandelengedeelte van Argenta Pensioenfonds uit aandelen die noteren op de beurs van Brussel. Enkel Dexia Bank besloot in feite Belgische aandelen fors te verminderen in de portefeuille (tot zo’n 10 %).

Rendementen belangrijk
· Bij pensioenspaarfondsen zijn rendementen in feite dubbel belangrijk. Vooreerst is dit type fonds de langetermijnbelegging bij uitstek. Meestal wordt er voor tientallen jaren in belegd. Eén procent meer opbrengst betekent een pak meer geld op eindvervaldag. Hoe langer de horizon, hoe groter dit effect van rente op rente. Een voorbeeld. Metropolitan-Rentastro (Fintro) werd in het verleden steevast geroemd omwille van zijn beheer. Dit fonds belegde daarbij agressief in aandelen. Resultaat: sinds de creatie in 1987 boekte het een gemiddelde jaarlijkse winst van 11,1 %. Dat resulteerde in een meer dan verzevenvoudiging van de begininleg. Koos u sinds 1987 echter voor Accent Pension Fund (SG Bank De Maertelaere), dan behaalde u een rendement van 7,2 %. Dat resulteerde in een beginkapitaal dat op het einde van de rit net … de helft opbracht als van dat van Metropolitan-Rentastro.
· Daar stopt het echter niet bij. Het uiteindelijke voordeel wordt immers nog eens uitvergroot door de anticipatieve heffing op het theoretisch kapitaal. En dat is een mes dat langs twee kanten snijdt. Doen de fondsen het goed, dan wordt op uw 60ste een theoretisch kapitaal belast dat een pak lager ligt dan het werkelijke. Hoe hoger het jaarlijkse gemiddelde rendement uit de tabel (voorlaatste kolom), hoe minder u de heffing zult voelen. En omgekeerd.

BELGISCHE PENSIOENSPAARFONDSEN

Naam

Verdeeld door

Portefeuille

Grootte

Sinds creatie

Aand.

Obl.

Cash

Jr. winst

Inleg x

Defensieve pensioenspaarfondsen

Dexia Pension Fund Defensive

Dexia Bank

30 (10)

60

10

27

nvt

nvt

Pricos Defensive

KBC

35 (55)

55

10

63

nvt

nvt

Dynamische pensioenspaarfondsen

Accent Pension Fund

SG De Maertelaere

65 (60)

35

0

184

7,2%

3,7 (’87)

Argenta Pensioenfonds

Argenta

75 (65)

15

5

89

nvt

nvt

Dexia Pension Fund Dynamic

Dexia Bank

70 (10)

30

0

820

6,9%

3,5 (’90)

Fortis B Pension Fund

Fortis Bank

60 (40)

30

10

2606

7,9%

4,2 (’87)

Hermes Pensioenfonds

Bank J. Van Breda

70 (65)

25

5

23

8,3%

4,4 (’87)

Interbeurs Hermes

Dierickx, Leys&Cie

65 (55)

30

5

29

8,6%

4,7 (’87)

Metropolitan-Rentastro

Fintro, Fortis Bank

70 (35)

20

10

122

11,1%

7,3 (’87)

Pricos

KBC

65 (35)

30

5

2583

9,0%

5,1 (’87)

Record Top Pension Fund

Bank Corluy

75 (50)

20

5

95

8,8%

3,1 (’92)

Star Fund

ING, Dexia Bank

65 (45)

25

10

2797

8,6%

4,7 (’87)

Cijfers tot eind oktober. Grootte in miljoenen euro. Nvt = niet relevant wegens te jong. Enkel de cijfers uit de laatste 2 kolommen van de fondsen uit 1987 zijn vergelijkbaar. Voorbeeld: Hermes Pensioensfonds belegt 70 % van de portefeuille in aandelen. Van die post is 65 % Belgisch getint. Het fonds bracht sinds 1987 jaarlijks gemiddeld 8,3 % op. Een belegging van het eerste uur leverde al 4,4 maal de inleg op.

Blik op de toekomst
· Staar u niet blind op de prestaties uit het verleden, zij bieden geen enkele garantie. Beheerders veranderen, portefeuilles wijzigen, enzovoort. Wat telt, zijn de verwachtingen voor de toekomst. Wij keken alvast naar de capaciteiten van de beheerders om waarde te scheppen in goede en kwade dagen:
– Petercam levert puik werk met het beheer van Argenta Pensioenfonds (**). De laatste jaren werpt dit agressief beheerde fonds zich op als beste van de bende. Van kortbij volgt Fortis B Pension Fund (**), dat een pak minder in aandelen belegt en ons ook kan bekoren. Dit fonds wordt sinds juni ook aan de man gebracht bij AXA Bank als AXA B Pension Fund.
– Middenmotors in de categorie blijven Metropolitan-Rentastro (*), Pricos (*) en Star Fund (*). Geen verrassingen hier.
– Opvallend zijn de sterk verbeterde recente prestaties van Accent Pension Fund (*), Interbeurs Hermes (*), Hermes Pension Fund (*) en vooral Record Top Pension Fund (*). Wij wachten op bevestiging vooraleer deze fondsen eventueel op te nemen in onze koopselectie.
– Ten slotte ontgoochelden de prestaties van Dexia Pension Fund Dynamic (*). De reden ligt vooral in het aandelengedeelte van de portefeuille. De beheerder nam – achteraf gezien – de verkeerde keuze om Belgische aandelen een mindere plaats in de portefeuille te geven. Die deden het de afgelopen jaren uitstekend.
· Eén zaak staat vast: het lot van de pensioenspaarfondsen is onlosmakelijk verbonden met dat van de (Belgische) beurs. De grafiek liegt er niet om, ook al namen we het meest extreme voorbeeld. Wel is het de bedoeling dat de portefeuilles steeds meer Europees zullen belegd worden.
Kunt u niet tegen dit aandelenrisico, dan zijn pensioenspaarfondsen misschien niets voor u want zelf de defensieve pensioenspaarfondsen deinen mee met de beurs. Mik dan eerder op een soepele levensverzekering. Onze collega’s van Budget & Recht (nr. 183) bekeken de markt en beschouwen First Fiscaal en First Pensioensparen van Ethias als beste keuze.

Uitstappen?
Vergis u niet, uitstappen vooraleer u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, raden we u ten zeerste af. Tenzij u er geen bezwaren tegen hebt dat het theoretische kapitaal belast wordt aan minimaal 33 %. U zit er dus in voor de ganse rit.

Overstappen?
Indien u twijfels hebt over de kwaliteiten van uw pensioenspaarfonds of indien u wilt switchen naar een defensief pensioenspaarfonds dan neemt u best enkele regels in acht. U wilt immers niet fiscaal gestraft worden:
– beëindig uw oude contract en transfereer het volledige bedrag naar uw nieuwe contract
– of open een nieuw contract en laat het oude contract staan zonder nog langer premies te storten.

Hoe beleggen?
· Doe aan pensioensparen! Wij raden u aan om steeds maximaal te storten. Banken stellen voor om maandelijks 65 euro te storten. Zo komt u aan 780 euro op jaarbasis. Op die manier beperkt u de kans dat uw eenmalige storting op een verkeerd moment zou gebeuren. Alle instellingen laten toe om deze maandelijkse stortingen automatisch uit te voeren. Verifieer wel of dat niet gepaard gaat met hogere instapkosten. Normaal is dat niet het geval.
· Wijs uw bank daarbij erop dat deze belegging een langetermijnbelegging is die op den duur een groot bedrag vertegenwoordigt. Onderhandel dus over de instapkosten.

EVOLUTIE ARGENTA PENSIOENFONDS (in het vet) EN BELGISCHE BEURS SINDS 2000 (basis 100)

Het pensioenspaarfonds van Argenta zit zwaar in vooral Belgische aandelen. Een goede keuze tot nu toe. U merkt duidelijk dat onze beurs hier richtingbepalend is. Verwacht wordt dat de portefeuilles van dit type fondsen steeds meer op Europese leest zullen geschoeid worden.

Deel dit artikel